9 VIII 2020 r., XIX Niedziela zwykła

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Prorok Eliasz przeżywa kryzys swojego powołania. Nie udało mu się przekonać króla Achaba do nawrócenia i powrotu do kultu jedynego Boga. W dodatku żona króla, Izebel, zamierzała pozbyć się niewygodnego proroka. Eliasz ratuje się ucieczką na pustynię, na której doznaje szczególnej opieki Bożej. To także Bóg polecił mu stawić się na górze Horeb, na której kiedyś Mojżesz podziwiał płonący krzew i gdzie otrzymał Dekalog.
Bóg przychodzi spotkać się ze zniechęconym sługą. Najwyższy nie zrezygnował z Eliasza, chociaż on już prawie zrezygnował ze służby Bożej. Zamiast pouczania, spotkanie. Zamiast wyrzutów, bliskość. Zamiast surowości, łagodność. Tak Bóg wyciąga Eliasza z kryzysu.
Wichura, trzęsienie ziemi i pożoga mogą być rozumiane jako atrybuty objawiającego się Boga. Ale możemy zobaczyć w nich także wewnętrzne stany proroka. Wszystko to przeżył, służąc Najwyższemu. Teraz Bóg przychodzi do Eliasza w łagodnym powiewie wiatru, w ciszy, która przynosi ukojenie i w której słychać lepiej głos życzliwego Boga. Do takiego spotkania Bóg zaprasza wszystkich zniechęconych i przeżywających kryzys wiary.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.


Ogłoszenia duszpasterskie

XIX Niedziela zwykła – 9 VIII 2020

1. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny we wtorek 11 sierpnia o godz. 18.00.

2. W środę 12 sierpnia przedstawiciele pieszej pielgrzymki na Jasną Górę pokłonią się Matce Bożej Królowej Polski.

3. W piątek 14 sierpnia przypada wspomnienie liturgiczne św. Maksymiliana Kolbe, kapłana i męczennika z Oświęcimia. Na Skarpie doroczny odpust parafialny. Suma o godz. 18.00.

4. We sobotę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. jak w niedziele okresu wakacyjnego. Podczas Mszy św. święcimy zioła i kwiaty, które rozprowadzać będzie młodzież ze Związku Strzeleckiego. W tym dniu przypada Święto Wojska Polskiego z racji 100 rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej (cudu nad Wisłą).

5. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zaprasza 23 sierpnia na Ogólnopolską Pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

6. „Bóg zapłać” serdecznie za dbałość o piękno otoczenia kościoła i jego posprzątanie. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Kolekta z niedzieli 2.08: 4371 zł. W przyszłą niedzielę nasza comiesięczna kolekta remontowo – inwestycyjna.

7. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy jak najserdeczniej wszystkich uczestników niedzielnej liturgii.
Życzymy, by Chrystus – Król Miłosierdzia zaspokajał wszystkie nasze pragnienia prowadzące do Zbawienia !

Uwaga! Redakcja gazetki „Wspólnota i My” nie odpowiada na anonimy.


15 sierpnia
100 rocznica CUDU NAD WISŁĄ

Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki Boskiej, trzymającej połamane strzały.
Do dziś zachowały się relacje świadków, którzy widzieli 15 sierpnia 1920 taką postać na niebie. Jeńcy-Rosjanie otwarcie przyznawali, że ukazanie się Bogurodzicy było przyczyną ucieczki z pola walki. „Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy!” – mówili.