16 VIII 2020 r., XX Niedziela zwykła

Dom mój będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów

Trudno dziś zrozumieć słowa Jezusa o chlebie odbieranym dzieciom i rzucanym psom oraz o szczeniętach – pieskach spożywających okruszyny spadające ze stołu. Język Jezusa był bardzo obrazowy, symboliczny, odwołujący się do codziennych doświadczeń Jego rozmówców. Obcy ma prawo do chleba i do jego okruszyn. Nikt nie może zabronić Jezusowi udzielać łask, pierwotnie przeznaczonych dla narodu wybranego. Dla Jezusa wszyscy ludzie – swoi i obcy, Żydzi oraz ci, którzy nimi nie są – wybrani zostali przez Boga.

Na drodze ku zbawieniu wszyscy ludzie są równi. Cudzoziemcy, którzy przyłączyli się do Jahwe, nie są już obcymi! Oni dojdą, dzięki Bożemu prowadzeniu na Świętą Górę spotkania człowieka z Bogiem. W tym miejscu horyzont spraw ludzkich spotka się z Bożym horyzontem. Odtąd dom modlitwy Boga stanie się miejscem bezpiecznym, w którym każdy będzie u siebie. Nikt, żaden lud, plemię, naród, nie jest obcym dla Boga.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.


Ogłoszenia duszpasterskie

XX Niedziela zwykła – 16 VIII 2020
1. Dekretem Ks. Biskupa z dniem 23 sierpnia pracę duszpasterską w naszej parafii kończy ks. Dawid Koncicki. Z dniem 24 sierpnia rozpocznie pracę wikariuszowską w parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Świętej Teresy
w Grudziądzu (Rządz). Za w pełni oddaną 7 – letnią pracę duszpasterską w naszej wspólnocie pragniemy Panu Bogu i Księdzu Dawidowi serdecznie podziękować podczas Mszy św. w sobotę 22 sierpnia o godz. 18.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
2. W środę 19 sierpnia przypada 103. rocznica czwartego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 20.30.

3. W przyszłą niedzielę 23 sierpnia po Mszy św. o godz. 18 modlitewne spotkanie czcicieli św. Ojca Pio.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” Państwu Bożenie i Mirosławowi za benedyktyńską pracę przy prowadzeniu kroniki parafialnej. Jednocześnie dziękujemy Pani Krystynie Kaźmierczak, która będzie czwartym redaktorem kroniki w historii parafii, za podjęcie się tego dzieła. Państwu Maciejewskim życzymy błogosławieństwa Bożego w nowym miejscu zamieszkania.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła i dbanie o piękno jego obejścia. Dziękujemy za wszelkie ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Kolekta z niedzieli 9.08: 4382 zł. Kto chciałby włączyć się w materialną pomoc dla Libanu, może złożyć ofiarę w zakrystii.

5. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

60 – lecie małżeństwa (Diamentowe Gody) obchodzili
Państwo Magdalena i Kazimierz Staniszewscy z ul. Maszynowej.
Drogim Jubilatom składamy jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa !

Do wieczności odeszli:
Grzegorz Grabowski, l. 56, ul. Legionów
Józef Zdzięborski, l. 95, ul. Popiela
Adolf Pułkonik, l. 88, ul. Legionów
Irena Kroskowska, l. 83, ul. Długa

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wiernych i życzymy by Pan Jezus – Król Miłosierdzia uwalniał od wszelkiego zła !


22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy
ze względu na Religię lub Wyznanie

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotykają przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie.O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty ośrodka Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, według których liczba udokumentowanych przypadków naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w Europie wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wobec chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.


Intencje mszalne

Niedziela 16 sierpnia
7.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla ks. Pawła Lewandowskiego
9.30 + Wanda (1 r. śm.), Beata i Jerzy Traczykowscy
11.00 + Eugenia Moll (28 r. śm.)
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 – o Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny w dniu 32 urodzin oraz o opiekę NMP dla rodziny
20.00 + Mariusz Szałkowski – greg.

Poniedziałek 17 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Kraśnickich,Zawada, Oszwałdowskich, Nowaków i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Stefan, Agnieszka, Leszek, Franciszek i Waleria
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 + Jan Majewski (10 r. śm.)

Wtorek 18 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Andrzeja
17.00 + Maria Kulczewska
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 – int. wolna

Środa 19 sierpnia
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + Włodzimierz Cytowicz
17.00 + Marian (15 r. śm.), Zbigniew (26 r. śm.) i zmarli z rodziny
18.00 + Kazimiera Zeifer – greg.

Czwartek 20 sierpnia
7.00 – o Boże błogosławieństwoi opiekę Matki Bożej dla córki Agaty
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + Jan i Helena Czyżewscy oraz krewni
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 + Stanisław Dąbrowski

Piątek 21 sierpnia
7.00 – o Boże błogosławieństwoi potrzebne łaski dla Brygidy w dniuurodzin
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
17.00 – wynagradzająca Sercu Maryi za grzechy rodziny
18.00 + Halina Kisielewicz (11 r. śm.)

Sobota 22 sierpnia
7.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
8.30 + rodzice Stanisław i Franciszka oraz brat Henryk
8.30 + Grzegorz Grabowski
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + Estera i Henryk Glińscy
17.00 + Kazimiera Zeifer
18.00 + Ryszard Olszak (3 r. śm.)

Niedziela 23 sierpnia
7.30 + Helena i Tadeusz Oczachowscy oraz Mieczysława Kijewska
7.30 + Józef Zdzięborski
9.30 + Władysław i rodzice
11.00 – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Magdaleny i Błażeja w 1 r. ślubu oraz dla Barbary i Piotra w 31 r. ślubu
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
20.00 + Mariusz Szałkowski – greg.