23 VIII 2020 r., XXI Niedziela zwykła

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu

Już w Starym Testamencie znajdujemy zapowiedź wydarzenia spod Cezarei Filipowej i przekazania Piotrowi władzy kluczy. Kim był Szebna, a kim Eliakim? Czy ich historia o czymkolwiek współcześnie poucza?
Proroctwo dotyczy czasów wielkiego króla – reformatora, żyjącego w VIII wieku przed Chrystusem, Ezechiasza. Był on jednym z tych władców z dynastii Dawidowej, którzy na kartach Biblii doczekali się pochwały. To Ezechiasz przeprowadził reformę religijną, prowadząc Królestwo Judy do wierności Jahwe. To jego wiara i genialne pomysły (jak tunel pod Jerozolimą) oddaliły cień zagłady ze strony Asyrii, która w 721 r. przed Chrystusem pokonała o wiele silniejsze od Judy Królestwo Izraela. Szebna natomiast miał być dygnitarzem za czasów Ezechiasza. Wedle Izajasza jawił się on jako synonim pychy – był człowiekiem skoncentrowanym na przyjemności, nieświadomym zagrożeń, dbającym wyłącznie o interes własny i nie zważającym na naród. Prorok Izajasz bardzo obrazowo ukazuje przejęcie władzy przez wiernego i troskliwego Eliakima, jako odzianie go w tunikę i pas Szebny. W czasach biblijnych szata świadczyła o statusie jednostki, a przepasanie wskazywało na gotowość do działania. Szebna jawi się więc jako postać pasywna, Eliakim jako aktywna, dzierżąca władzę nadaną mu przez samego Boga Najwyższego.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXI Niedziela zwykła – 23 VIII 2020
1. Wczoraj żegnaliśmy ks. Dawida Koncickiego dziękując Mu za 7 lat jego wkładu w pracę duszpasterską w naszej parafii i prosząc o Boże błogosławieństwo na dalszą drogę kapłańską w parafii Świętego Stanisława w Grudziądzu (Rządz), którą rozpoczyna z dniem jutrzejszym.
Ks. Dawida zastąpi ks. Andrzej Jankowski z parafii katedralnej Świętych Janów.

2. W środę 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. jak w tzw. święta zniesione o godz. 7.00, 9.30, 16.30, 18.00. Biuro parafialne nieczynne. Odnawiamy śluby jasnogórskie narodu i modlimy się o poszanowanie ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.

3. W przyszłą niedzielę, 30 sierpnia, nasza parafianka Siostra Joanna Szczuczko, pasterka, złoży śluby wieczyste w Domu Generalnym Sióstr Pasterek w Jabłonowie Pomorskim. Otoczmy ją naszą modlitwą prosząc również o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na remont wieży z ostatniej niedzieli (5741 zł.), za ofiary na poszkodowanych w Libanie (3271 zł.), na KUL (623 zł.). Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Za tydzień zbiórka pieniężna na cele charytatywne.

5. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Do wieczności odeszli:
Teresa Bojanowska, l. 73,
Bogumiła Więckowska, l. 82,
Tomasz Stebelski, l. 51,
Małgorzata Iwanowska, l. 70, ul. Kaliskiego

Jak najserdeczniej pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii i życzymy, by Jezus był zawsze naszym Panem i Bogiem !


Intencje mszalne

Niedziela 23 sierpnia
7.30 + Helena i Tadeusz Oczachowscy oraz Mieczysława Kijewska
7.30 + Józef Zdzięborski
9.30 + Władysław i rodzice
11.00 – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Magdaleny i Błażeja w 1 r. ślubu oraz dla Barbary i Piotra w 31r. ślubu
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
20.00 + Mariusz Szałkowski – greg.

Poniedziałek 24 sierpnia
7.00 + Zofia Drozd (4 r. śm.)
8.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
8.30 + Stanisław, Franciszka i HenrykCicheccy
17.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich,Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Sójka i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Bronisław Chojnacki

Wtorek 25 sierpnia
7.00 + Anna Włodarska
8.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
17.00 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + zmarli z rodzin Puszakowskich,Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów, Sójka i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Marian, Wanda i zmarli z rodziny

Środa 26 sierpnia
7.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
9.30 + rodzice Monika i Bolesław Melerscy oraz zmarli z rodziny
16.30 – w podziękowaniu Matce Bożej za dar potomstwa i opiekę nad rodzinąPauliny i Tomasza
16.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
18.00 + rodzice Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodzin Przygodów i Lewandowskich

Czwartek 27 sierpnia
7.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
8.30 + Mariusz Szałkowski – greg.
17.00 + Irena Skalińska
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Piotra w 30 r. ślubu
18.00 + Danuta

Piątek 28 sierpnia
7.00 – o Boże błogosławieństwodla Alicji z okazji 2 urodzin
8.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Bronisław i Jadwiga Wojciechowscy, Rozalia, Zenon i Rudolf Späth
17.00 + Franciszek i Marta, rodzeństwo, Stanisław, Jerzy, Krystyna i Andrzej Skrzeszewscy
18.00 + Józef Bartoszewski

Sobota 29 sierpnia
7.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
8.30 + Jadwiga i Jerzy Zyblewscy
17.00 – dziękczynna z prośbą o Bożebłogosławieństwo i opiekę NMP dla Anny i Stefana z okazji 50 r. ślubu oraz dla ich rodziny
17.00 – dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Pawła Lewandowskiego
18.00 + Jan Jędrzejewski (3 r. śm.)

Niedziela 30 sierpnia
7.30 + Anastazja i Stanisław Goral, krewni i dziadkowie z obojga stron
7.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
9.30 + Zbigniew Leszczyński (3 r. śm.)
11.00 + Salomea (w dniu urodzin) i Feliks
12.30 – suma w intencji parafian
18.00 + rodzice Urszula (4 r. śm.) i Feliksoraz Zbigniew i Irena
20.00 + Roman (14 r. śm.) i Teresa Winiarscy


Śluby jasnogórskie

 26 sierpnia 1956 r. Episkopat Polski w obecności około miliona pielgrzymów, w imieniu całego narodu złożył na Jasnej Górze Jasnogórskie Śluby Narodu. Dokonano tego w 300-lecie ślubowań lwowskich króla Jana Kazimierza. Tekst ślubów ułożył internowany wówczas Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, a z wałów jasnogórskich odczytał je bp Michał Klepacz. Prymas Wyszyński złożył je w miejscu odosobnienia w Komańczy jedynie w obecności Marii Okońskiej na 10 minut przed ślubowaniem na Jasnej Górze. Jan Paweł II nazwał Śluby Jasnogórskie „Polską Kartą Praw Człowieka”. Ukazują one pryncypia Ewangelii, piękno chrześcijańskiego powołania, godność człowieka, rodziny i narodu.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

 Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż

przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.