30 VIII 2020 r., XXII Niedziela zwykła

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje…

Także własne „ja” i własne życie muszą ustąpić miejsca więzi z Jezusem. Kto chce iść za Nim, musi kroczyć nawet drogą krzyża. Bo albo się całkowicie naśladuje Chrystusa, albo w ogóle się Go nie naśladuje! Nie można wybrać tylko tych odcinków drogi Jezusa, które się nam podobają. Bo albo jesteśmy gotowi Mu towarzyszyć na całej drodze, albo nie ma po co tej wędrówki zaczynać. Krzyż Jezusa jest konkretnym znakiem Jego bezwarunkowej wierności Ojcu, wierności swojemu przeznaczeniu i swojej misji. Dla Jezusa taka wierność jest cenniejsza nawet od własnego życia.
Ponieważ utożsamia się z wolą Ojca,zostaje skazany na śmierć, musi nieść krzyż, traci swoje życie umierając na krzyżu.
Także chrześcijanin musi być na to gotowy. Nie może wybierać życia łatwego, przyjemnego. Nie może odsuwać wszystkiego, co jest przykre i niewygodne.
Najwyższą wartością nie jest życie przyjemne, w blasku własnego „ja”, ale jest wierność woli Bożej i więź z Jezusem. Chcielibyśmy być dobrymi chrześcijanami, chodzić za Jezusem, ale chyba zbyt często na własnych warunkach. Wiele rzeczy nas w Nim fascynuje i pociąga, inne podobają się nam mniej. Chcielibyśmy stworzyć sobie taką formę chrześcijaństwa, która byłaby na naszą miarę, która by się nam podobała. Ale Jezus mówi wyraźnie, że pójście za Nim jest możliwe tylko na Jego warunkach, bo inaczej nie jest się Jego naśladowcą. Jest tylko jeden Jezus, cały Jezus. Nie istnieje taki Jezus, z którego można by wykroić sobie takie czy inne rysy.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela zwykła – 30 VIII 2020

1. Od poniedziałku, 24 sierpnia, decyzją Księdza Biskupa pracę duszpasterską podjął w naszej parafii Ks. Andrzej Jankowski. Ostatnio Ks. Andrzej pracował w parafii katedralnej śś. Janów. Serdecznie witamy Ks. Andrzeja i życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego w naszej wspólnocie parafialnej.
2. We wtorek, 1 września, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/201 i modlimy się za ofiary II wojny światowej w 81-wszą rocznicę jej wybuchu.
3. Dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz nauczycieli zapraszamy na Mszę św. inauguracyjną we wtorek o godz. 8.30 z poświęceniem przyborów szkolnych.
Od godz. 8.00 spowiedź święta. Młodzież szkół średnich zapraszamy na godz. 18.00.
4. W środę, 2 września, po Mszy św. o godz. 18.00 letnia sesja rady parafialnej. Zagadnienia do odbioru w zakrystii.
5. Także w środę po Mszy św. wieczornej spotkanie wspólnoty Żywego Różańca.
6. W czwartek, 3 września, spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich również po Mszy św. wieczornej.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota września. Korzystajmy z sakramentów św. Okazja do spowiedzi św. zawsze przed każdą Mszą św. Dodatkowo dla dzieci w czwartek od godz. 16.30. Dla dorosłych w piątki od godz. 15.00 do 17.00. Chorych na specjalne życzenie odwiedzimy w sobotę w godzinach przedpołudniowych.
8. Nabożeństwo I sobotnie i czuwanie obrońców życia po Mszy św. o godz. 18.00.
9. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, jego wystrój i obejście. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie Domu Pomocy „Samarytanin”.
Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne parafii. Kolekta z 23.08: 4101 zł. Dziękujemy za wszelkie pozdrowienia z wakacji przesłane na adres parafii.
10. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Do wieczności odeszli:
śp. Maria Janiszewska, lat 86
śp. Józef Ciurko, lat 76

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, zwłaszcza tych, którym dane było korzystać z urlopu i wakacji.
Życzymy wszystkim, aby Pan Jezus dał siłę w dźwiganiu własnego krzyża obowiązków czy cierpienia.


Znak Krzyża

Znak krzyża nie jest obcy żadnemu katolikowi. Przypomina on dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa oraz prawdę, że trzeba krzyżować siebie samego przez różne formy umartwienia i naśladować Chrystusa w bolesnej drodze. Według Apokalipsy znak krzyża jest pieczęcią, którą nosi na sobie każdy, kto służy Bogu. Święty Paweł mówi o krzyżu jako znaku pojednania z Bogiem, znaku pokoju, znaku mocy Bożej, znaku chluby.
Wykonujemy go tak często w życiu, że nie potrafilibyśmy tego zliczyć. Ale czy tak na prawdę wiemy, co oznacza, czy potrafimy go prawidłowo wykonać?
Kreślenie znaku Krzyża ma korzenie apostolskie. Pierwotnie czyniono go jednym palcem na przedmiotach, ludziach, przed wykonywaniem różnych zajęć. Dokumenty z III wieku poświadczają, że był on już  od dłuższego czasu częścią ówczesnej liturgii (chrzest, święcenia),  co pozostało do dziś. Wierzono – zgodnie z Pismem Świętym – że jest źródłem łask, a przede wszystkim ochroni przed złem. Widziano w nim akt publicznego przyznawania się do wiary, jej symbol – na początku ustępował tylko rybie.
Aż 700 lat musiało upłynąć zanim zaczęto kreślić go na ustach,  a jeszcze później na sercu. Do dziś czynimy ten znak przed słuchaniem Ewangelii. Jego znaczenie jest wyraźne. Mamy przyjąć Ewangelię, myślą (krzyżyk na czole), mową (usta) i sercem (na piersi).
Dopiero na początku drugiego tysiąclecia pojawiają się pierwsze poświadczenia używania dużego znaku. W liturgii oznajmiał rozpoczęcie  i zakończenie modlitwy.


Intencje mszalne

Niedziela, 30 sierpnia
7.30 + Anastazja i Stanisław Goral, krewni i dziadkowie z obojga stron
7.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
9.30 + Zbigniew Leszczyński (3 r. śm.)
11.00 + Salomea (w dniu urodzin) i Feliks
12.30 Suma: W intencji parafian
18.00 + rodzice Urszula (4 r. śm.) i Feliks oraz Zbigniew i Irena
20.00 + Roman (14 r. śm.) i Teresa Winiarscy

Poniedziałek, 31 sierpnia
7.00 + Janusz Urbański
8.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
8.30 + Małgorzata Iwanowska (popogrz.)
17.00 + z rodzin Kraśnickich, Zawada, Oszwałdowskich, Nowaków i dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Halina Kurzawska (4 r. śm.)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Sandry (z okazji 33 r. urodzin)

Wtorek, 1 września
7.00 O potrzebne łaski dla Wiesławy w dniu urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie
8.30 + Kazimiera Zeifer – greg.
17.00 + Bronisława i Witold Lesińscy oraz Józefa i Stefan Soska
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Romaniuk oraz za + Stefan i Ryszard Romaniuk
18.00 O zdrowie i siły w walce z chorobą nowotworową dla Dariusza

Środa, 2 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 Za dusze wszystkich zmarłych
17.00 + Stefania Herpińska
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 + rodzice Bronisława i Edward Kurek oraz Gabriela i Józef Kęder

Czwartek, 3 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Irena Struś (1 r. śm.)
17.00 + Jakub Wojciechowski oraz Franciszek Kostrzewa
17.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Tadeusza (z okazji 43 r. ślubu)

Piątek, 4 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Józef Skowroński (5 r. śm.)
14.00 Msza św. ślubna
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Róża Michałowska (6 r. śm.) i Ryszard Pankiewicz
17.00 + Jerzy Zyblewski
18.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny i Krzysztofa Głowackich (z okazji 35 r. ślubu)

Sobota, 5 września
7.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
17.00 + Małgorzata
17.00 Dziękczynna z okazji 70 r. urodzin Ryszarda z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 6 września
7.30 O błogosławieństwo Boże dla Marii (w dniu urodzin)
7.30 + Franciszek Kudelski – greg.
9.30 + Urszula (3 r. śm.) i Kazimierz Ostrowscy
11.00 + Jan Kołodziejczyk i zmarli z rodziny
12.00 (kaplica) + Kazimiera Zeifer – greg.
12.30 Suma: W intencji parafian
15.00 + Zbigniew Głowacki (8 r. śm.)
18.00 + Wanda Perczak (9 r. śm.) i Bogusław Perczak
20.00 + Krystyna i Marian Bartoszyńcy