13 września 2020 roku, XXIV Niedziela zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 18, 21-35
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Ogłoszenia duszpasterskie
XXIV Niedziela Zwykła

1. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie dzisiaj po Mszy św. o godz. 20.00 (ok. 20.45).

2. Rodziców dzieci, które mają przyjąć I Komunię św. zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. Natomiast rodziców dzieci, które mają być przyjęte do I Komunii św. 5 maja przyszłego roku zapraszamy na spotkanie również dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 (w kościele).

3. Rodziców młodzieży, która sumiennie przygotowywała się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę, 20 września po Mszy św. o godz. 15.00 w kościele.

4. We wtorek, 15 września, przypada 17-ta rocznica przyjęcia przez naszą parafię obrazu Jezusa Miłosiernego i ogłoszenia naszej świątyni Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tradycyjnie po Mszy św. rozpocznie się 24. godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w godz. 21.00-24.00. Zachęcamy wszystkich tych, którzy z racji pandemii nie byli u spowiedzi wielkanocnej. Prosimy, aby adoracja przebiegała według wywieszonego w gablocie planu.

5. Tradycyjnie jak co roku gościmy w naszym Sanktuarium Rodzinę Sybiraków. W przeddzień Dnia Sybiraka w środę, 16 września, zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00.

6. W piątek, 18 września, przypada święto św. Stanisława Kostki, głównego Patrona Polski i młodzieży. Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.

7. W przyszłą niedzielę, 20 września, gościć będziemy Ks. Krzysztofa Mroza, misjonarza z Lusaki w Zambii, który zapozna nas ze swoją pracą duszpasterską w Afryce, a po Mszach św. przeprowadzi zbiórkę pieniężną na swoją działalność misyjną.

8. Zachęcamy dzieci i młodzież do wstępowania w szeregi służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, scholi parafialnej) oraz grup modlitewnych: Żywego Różańca dzieci oraz młodzieżowych grup Emmanuel i Pustynia Serca. Miejsca i godziny spotkań w gazetce za tydzień i na tablicy ogłoszeń.

9. Serdeczne Bóg zapłać panom, którzy w miniony poniedziałek i wtorek włożyli wiele trudu, by gruntownie posprzątać nasz kościół oraz tym, którzy dbają o teren przykościelny. Dziękujemy za ofiary na inwestycyjne (renowacja ścian i wieży kościoła). Bóg zapłać za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin” (z 1% podatku dochodowego przeznaczone na fundację „Samartytanin” zostało prawie 51 tyś. zł).
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Koleta z 6.09: 5109 zł.

10. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego. Polecamy prasę katolicką.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii i życzymy, byśmy korzystając z Bożego Miłosierdzia sami stawali się bardziej miłosierni wobec bliźnich.


Intencje mszalne

Niedziela, 13 września
7.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny i Michała z okazji 4-tej rocznicy ślubu
7.30 + Franciszek Kudelski – greg.
9.30 + Helena Paziewska
11.00 + Jaromir Durczewski (2 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Halina i Katarzyna Terek
12.30 Suma: W intencji parafian
15.00 + Kazimiera Zeifer – greg.
18.00 + Danuta (od syna Sławka)
20.00 + Bogumił Kowalski (w r. śm.), ks. Kajetan, Władysława i Albin Rybaccy, Feliks Skrobacki

Poniedziałek, 14 września  – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 + mąż Tadeusz Żabicki (27 r. śm.), syn Zygmunt, brat Mieczysław, rodzice Agata i Józef oraz Michalina i Józef
8.30 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Damiana i Sandry
17.00 + Franciszek Kudelski – greg.
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji rocznicy ślubu Łukasza i Magdaleny
18.00 + Kazimiera Zeifer – greg. (30)

Wtorek, 15 września wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Jadwiga Chmielińska (4 r. śm.)
17.00 + Stefan Witt
17.00 Dziękczynna z okazji 13. rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Patryka i Moniki oraz ich dzieci
18.00 + Waleria Borkowska

Środa, 16 września – wspomnienie śś. Korneliusza i Cypriana
7.00 O potrzebne łaski dla Waldemara w dniu 34. urodzin, o łaskę przemiany serca i powrót do Boga
8.30 + Franciszek Kudelski – greg.
11.00 Msza św. Sybiraków
17.00 + z rodzin Zacharskich,Puszakowskich, Waligóra, Sójki i za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Jerzy Troczyński
18.00 Dziękczynna z okazji 1. urodzin Klary

Czwartek, 17 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Janina Wrębel
17.00 + Katarzyna Rytfińska-Szymańska i Piotr Rytfiński
17.00 W pewnej intencji
18.00 + Józef i Cezary Sadło i rodzice z obojga stron

Piątek, 18 wrześniaświęto św. Stanisława Kostki
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Kazimiera Zielińska (popogrzeg.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Józef Jagiełka (w r. śm.)
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojtka Kosickiego
18.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ks. Proboszcza Stanisława (z okazji imienin i urodzin)

Sobota, 19 września
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 + Sławomir (14 r. śm.)
8.30 + Adolf Półkonik (popogrzeb.)
17.00 + Stefania i Szczepan Złotniccy
17.00 + Franciszek Kudelski – greg.
18.00 + Aleksandra, Jan Rzeszotek, Helena, Jan, Krystyna Mika, Janusz Świerkowski

Niedziela, 20 września
7.30 + Agnieszka i Franciszek, Wanda i Władysław Śniegoccy
7.30 + Franciszek Kudelski – greg.
9.30 O błogosławieństwo i uzdrowienie dla Antka za wstawiennictwem św. Michała Archanioła
11.00 + Edward Kalinowski, rodzice i dziadkowie z obojga stron, brat Janusz i Adam
12.00 (kaplica) + Jadwiga Lewandowska
12.30 Suma: W intencji parafian
15.00 + Kazimierz i Eleonora Maciejewscy
18.00 Dziękczynna
20.00 + Adam (26 r. śm.) i Marianna Kozioł


Ku refleksji… Mity na temat przebaczenia

W Ewangelii czy w konfesjonale na pewno nie raz słyszeliśmy o przebaczeniu. „Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili, bo życie w żalu i złości jest destrukcyjne” – świetnie! Wszystko prawda, tylko jak to zrobić? Nie ułatwiają tego funkcjonujące, potoczne mity na temat przebaczenia, które tutaj zdemaskujemy. Oto one.
Aby przebaczyć, trzeba po prostu zapomnieć
Przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Przecież gdybyśmy potrafili po prostu wymazać z głowy wspomnienie krzywdy, to przebaczenie nie byłoby konieczne.
I w rzeczywistości możemy coś przebaczyć tylko dlatego, że to pamiętamy.
Czasami wydaje się nam, że lepiej będzie, kiedy będziemy żyć tak, jakby się nic nie stało. Kiedy nie dopuścimy do siebie tych wszystkich trudnych emocji, które wiążą się ze zranieniem. Ale kiedy próbujemy żyć tak, jakbyśmy ich nie mieli,
to pozbawiamy się możliwości rozumienia siebie, innych, a także uczenia się na błędach. Bo emocje, nawet te najtrudniejsze, są dla nas takimi informatorami, które pokazują nam, co się wydarzyło.
Nie mogę przebaczyć, bo czuję złość
Proces uspokajania wewnętrznych burz często zaczyna się od decyzji, która związana jest przede wszystkim z wolą. Czasami trudno nam własnymi siłami zdobyć się na taką decyzję. Wtedy można oprzeć się na Chrystusie. I wybaczyć „w Imię Jezusa”. Wtedy Bóg może wkroczyć w ten proces i nam towarzyszyć, uzdrawiać.
A emocje mogą sobie jeszcze trwać jakiś czas.
Trzeba przebaczać od razu
Dla jasności trzeba rozróżnić dwa rodzaje przebaczenia. Jedno jest decyzją, a drugie przebaczeniem psychologicznym. To pierwsze może się dokonać od razu, chociaż dopiero będzie rozpoczynało proces, w którym przeżyjemy i przepracujemy wszystkie trudne emocje, tak by dojść do przebaczenia odczuwanego jako ulga i pogodzenie się ze stratą. Można więc niezwłocznie podjąć decyzję o przebaczeniu, ale ważne też, aby dać sobie czas na przeżycie trudnych emocji.
Przebaczenie da drugiemu przewagę nade mną
Czasami boimy się, że przebaczenie będzie prowokowało krzywdziciela do tego, by w przyszłości znów nas ranić. Przebaczenie kojarzy nam się z bezkarnością. Jednak tak jak powiedzieliśmy wcześniej: przebaczenie nie oznacza zapomnienia.
I w związku z tym nie oznacza także, że nie wolno nam domagać się sprawiedliwości. Wolno! A nawet trzeba. Jeśli ktoś nadużył naszego zaufania, skrzywdził czy popełnił przestępstwo, to musi ponieść stosowne do tego konsekwencje. Przebaczenie nie zamyka do tego drogi.