XXV Niedziela zwykła 20 września 2020 roku, 

Żywe jest Słowo Boże… Mt 20, 1-16a
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania po Mszy św. o godz. 15.00.
2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 zapraszamy rodziców dzieci, które mają być przyjęte do I Komunii św. 4 października.
3. W środę, 23 września, przypada liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny – święto odpustowe w naszej kaplicy. O godz. 18.00 Msza św. w kaplicy. Po niej modlitewne spotkanie czcicieli św. O. Pio.
4. W sobotę, 26 września, po dłuższej przerwie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30 poprzedzona katechezą i adoracją Najśw. Sakramentu w piątek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 24.00.
5. Również w sobotę, 26 września, zapraszamy na coroczne zakończenie lata przy ognisku parafialnym, które odbędzie się na placu przy „Samarytaninie” o godz. 19.00. W programie wspólny śpiew oraz pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Dla każdego coś miłego!
W tym dniu rozpoczniemy również nowennę do Miłosierdzia Bożego przed uroczystością odpustową św. Faustyny (5 października).
6. Dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św. swoją I rocznicę będą obchodzić w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 15.00. Spowiedź dla tych dzieci w piątek, 25 września o godz. 16.00.
7. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie wsparcie materialne i duchowe na rzecz parafii, Domu Pomocy „Samarytanin” i Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i dbałość o schludność jego otoczenia.
Koleta z 13.09: 6711 zł.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne.
Ksiądz Proboszcz składa podziękowanie za modlitwę i wszelkie wyrazy życzliwości z racji przeżytych imienin.
10. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii i życzymy, by nasza praca w Winnicy Pańskiej była źródłem radości i pokoju serca!


Witamy w naszej parafii 
Z dniem 24 sierpnia posługę w naszej parafii objął Ks. Andrzej Jankowski.
Pisze o sobie tak:

Andrzej Jankowski 1

Może powiedzieć, że jestem dzieckiem toruńskiej Starówki, gdyż w wieku sześciu lat przeprowadziliśmy się na nią z Chełmińskiego Przedmieścia. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcące wstąpiłem do toruńskiego Seminarium Duchownego i podjąłem studia teologiczne na UMK.
Po wspomnianej przeprowadzce na Starówkę staliśmy się parafianami kościoła św. Jakuba Apostoła z pięknym
i jakże nam wszystkim bliski „Drzewem Życia”. To tam w 1991 roku zacząłem swoją przygodę ze Służbą Liturgiczną. W 1997 roku powstał przy tej parafii oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którego zostałem pierwszym prezesem.
Po latach formacji seminaryjnej i odbyciu praktyk diakońskich w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na toruńskich Stawkach, zostałem wyświęcony 21 czerwca 2008 roku na kapłana w naszej katedrze przez Biskupa Andrzeja Suskiego.
Moja pierwsza placówka duszpasterska to parafia Świętego Ducha w Grudziądzu, gdzie miałem okazję współpracować z Grudziądzkim Centrum Caritas, ale byłem także kapelanem Związku Strzeleckiego Strzelec. Po dwóch latach zostałem mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Chełmnie. A od sierpnia 2015 roku przez rok posługiwałem jako wikariusz parafii św. Stanisława i św. Teresy od Dzieciątka Jezus na grudziądzkim Rządzu. Ostatnie cztery lata byłem wikariuszem parafii katedralnej śś. Janów.
Przez ponad dwanaście lat posługi kapłańskiej zajmowałem się wieloma wymiarami duszpasterstwa. Największą jednak radość sprawiała mi od zawsze (i nadal tak jest) praca z Liturgiczną Służbą Ołtarza i młodzieżą – nie tylko we wspólnotach przy parafiach, ale także w ramach katechezy szkolnej. W latach kleryckich szczególnie angażowałem się w wakacyjne rekolekcje oazowe i zawsze z chęcią pielgrzymowałem pieszo na Jasną Górę (co zresztą robię do dzisiaj).
Wśród różnych pasji mógłbym wymienić czytanie książek i słuchanie muzyki. Uwielbiam podróżować w przeróżne zakątki Polski i świata. Jedną z młodzieńczych pasji jest także zainteresowanie drugim człowiekiem i jego psychiką. Za zgodą Biskupa Andrzeja podjąłem studia z zakresu psychologii klinicznej na SWPS-ie
w Sopocie, które ukończyłem w 2017 roku.
Poza obowiązkami parafialnymi i katechetycznymi, jestem doktorantem i prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów psychologicznych na Wydziale Teologicznym UMK, pracuję w Ośrodkiem „Cyrenejczyk”, Diecezjalnym Ośrodku Adpocyjno-Opiekuńczym, jestem biegłym w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Kobiet.
To tak pokrótce…  Dziękuję Bogu za kolejne posłanie – tym razem do tej parafii i wchodzę w tę posługę z zasłyszanym niedawno przesłaniem: ZAKWITNIJ TAM, GDZIE CIĘ POSADZONO! Mam nadzieję, że nasze bycie razem we wspólnocie zebranej wokół Miłosiernego Jezusa i Jego Drzewa Życia pozwoli i mnie i Wam przybliżyć się do nieba!


Natomiast 1 września swoją praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskimi rozpoczął Diakon Paweł Orłowski.
Oto co pisze o sobie:
Urodziłem się 1 kwietnia 1996 roku w Działdowie, lecz pochodzę z małej wsi Gródki, gdzie się wychowałem i dorastałem. Mimo iż moi rodzice nie mieli gospodarstwa, bardzo doceniam, szanuję i lubię pracę na roli, i myślę, że zawsze będę mocno związany ze wsią. Mam troje starszego rodzeństwa, z których każde założyło już rodzinę i mają po dwójkę dzieci. Ja mam ten zaszczyt, że jestem ojcem chrzestnym jednego z nich.
Pierwsza myśl, żeby zostać księdzem pojawiła się bardzo szybko. Jeszcze przed przygotowaniami do I Komunii Świętej deklarowałem na lekcjach religii, że będę księdzem. Właśnie w tamtym czasie bardzo pamiętnym i poważnym dla mnie wydarzeniem była śmierć Jana Pawła II. Już wtedy modliłem się do niego, aby mi zawsze towarzyszył. Być może było to niejako głupie i dziecięce myślenie, gdyż wielu rzeczy wtedy jeszcze nie rozumiałem.
W wieku 10 lat zostałem ministrantem. Poznając wówczas piękno liturgii, myśl o kapłaństwie wzrastała we mnie coraz bardziej. I tak było – można powiedzieć – przez cały okres szkolny. Kiedy przyszedł czas matury, przyszedł także dylemat jaką drogę wybrać na przyszłość. Postanowiłem nie zmieniać zdania i w 2015 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Dziś jestem szczególnie wdzięczny mojej ś.p. babci, która w czasach mojego dzieciństwa zasiała w sercu wiarę, która – mam nadzieję – rozwijać się będzie przez całe moje życie.

 


Intencje mszalne

Niedziela, 20 września
7.30 + Agnieszka i Franciszek, Wanda i Władysław Śniegoccy
7.30 + Franciszek Kudelski – greg.
9.30 O błogosławieństwo i uzdrowienie dla Antka za wstawiennictwem św. Michała Archanioła
11.00 + Edward Kalinowski, rodzice i dziadkowie z obojga stron, brat Janusz i Adam
12.00 (kaplica) + Jadwiga Lewandowska
12.30 Suma: W intencji parafian
15.00 + Kazimierz i Eleonora Maciejewscy
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Zofii (w dniu urodzin)
20.00 + Adam (26 r. śm.) i Marianna Kozioł

Poniedziałek, 21 września
– święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
7.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla s. Mateuszy (w dniu imienin)
8.30 + Pelagia i Leopold oraz zmarli z rodzin Jonasz i Wojnowskich
17.00 + Krystyna (2 r. śm.) i Edward oraz zmarli z rodziny
17.00 (rez.)
18.00 W pewnej intencji

Wtorek, 22 września
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Oliwii (w dniu urodzin)
8.30 + Bogusław Perczak
17.00 + Maria i Tadeusz, Jacek Michalczyk
17.00 + Franciszek Kudelski – greg.
18.00 + Estera i Henryk Glińscy

Środa, 23 września – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 Za wstawiennictwem św. o. Pio o łaskę wiary dla Marysi oraz potrzebne łaski dla jej rodziców Radosława i Małgorzaty (w 25 r. ślubu)
17.00 + Maria, Stefan, Józef i Michał Romaniukowie
17.00 + Bogusław Sadowski, rodzice Barbara i Józef oraz Pelagia i Czesław oraz szwagrowie Ryszard i Edmund
18.00 + Anna Walter, Irena i Kazimierz Walter oraz zmarli z rodzin Walter, Wróbel, Zasadzkich, Góreckich, Wiśniewskich
i Szymańskich

Czwartek, 24 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Teresa Zakrzewska-Kwiatkowska
17.00 + z rodziny Orepuk, Gaguckich i + Teresa
17.00 + Sebastian Grubecki (25 r. śm.)
18.00 Dziękczynna za dar małżeństwa Anny i Piotra (w 15 r. ślubu) oraz za dar życia dzieci Anity, Aleksandry i Antosia

Piątek, 25 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Jacek Sumara (popogrzebowa)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 Dziękczynna za zdany egzamin
i o Boże błogosławieństwo dla Kasi i Sebastiana
17.00 + Urszula Waczyńska
18.00 + rodzice Kunegunda i Rudolf, siostra Alicja, krewni i znajomi

Sobota, 26 września
7.00 + Franciszek Kudelski – greg.
8.30 + Władysław, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy
14.00 Msza św. ślubna
17.00 + Józef Lipiński (4 r. śm.) i o Boże Miłosierdzie dla rodziny
17.00 + Jadwiga i Zdzisław Grabowscy, krewni i znajomi
18.00 Za Monikę i Łukasza, którzy za 2 tygodnie rozpoczną małżeńską drogę – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

Niedziela, 27 września
7.30 + Irena Kroskowska (popogrzebowa)
7.30 + Franciszek Kudelski – greg.
9.30 + Mieczysław i Natalia Gburscy oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
11.00 + Ignacy oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
12.00 (kaplica)
12.30 Suma: W intencji parafian
15.00 Dziękczynna z okazji 50. rocznicy ślubu Anny i Jerzego z prośbą o błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej
18.00 + Franciszek, Kunegunda i zmarli z rodziny
20.00 + Stanisław Zasadny oraz zmarli z rodzin Zasadnych i Reiwerów