18 października 2020 roku, XXIX Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 22, 15-21
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


Intencje mszalne od 18 do 25 października 2020

Niedziela, 18 października
7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń i członków Róży Jana Pawła II oraz niebo dla zmarłych
7.30 + Zygfryd Kunath – greg. 17
9.30 + Łukasz Zaidlewicz oraz zmarli z rodzin Zaidlewicz i Malewskich
11.00 Dziękczynna z okazji 23. rocznicy ślubu Tatiany i Marka
12.00 (kaplica) O dobre przygotowanie dla Maksa i udany rok oraz + Irena, Wanda i Jadwiga
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 WOLNA!
18.00 + Zofia Bąk (10 r. śm.), Stanisława Bąk (18 r. śm.), Roman Bąk (3 r. śm.), Janina Koc (17 r. śm.), Franciszek Koc (26 r. śm.), Genowefa Pluskota (1 r. śm.)
20.00 + Tomasz Steblewski (od pracowników szpitala – oddziału rehabilitacji i ortopedii)

Poniedziałek, 19 października
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 + Zygfryd Kunath – greg. 18
17.00 O opiekę Matki Bożej dla syna Piotra (z ok. 50. urodzin) i wnuczki Agnieszki  (z ok. 18. urodzin)
17.00 + Edward Zarzycki i rodzice z obojga stron
18.00 + Witold Cichocki (2 r. śm.)

Wtorek, 20 października – św. Jana Kantego
7.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Karola Rafalskiego
8.30 + Zygfryd Kunath – greg. 19
17.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Beaty (z okazji urodzin)
17.00 + Jan Borkowski (16 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
18.00 + Józef Ciurko

Środa, 21 października
7.00 + Apolonia i Władysław
8.30 + Zygfryd Kunath – greg. 20
17.00 + Małgorzata i Brunon Sus
17.00 + Jan Żydowicz (rocz. urodzin), Jan, Maria i Henryk Buczkowscy oraz siostrzenica Krystyna (r. śm.)
18.00 + Urszula Sadkowska

Czwartek, 22 października – uroczystość św. Jana Pawła II
7.00 + Lucja Lizak
8.30 + Zygfryd Kunath – greg. 21
17.00 W podziękowaniu św. Janowi Pawłowi II za dar potomstwa i opiekę nad rodziną Pauliny i Tomasza
17.00 Wynagradzająca Sercu Maryi za grzechy rodziny
18.00 + Estera i Henryk Glińscy

Piątek, 23 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 22
8.30 + Bogumiła Grabosz (100 r. urodzin)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia: O Boże miłosierdzie dla Ks. Proboszcza Stanisława i Ks. Karola (z ok. urodzin)
17.00 O wiarę i wolność od wszelkich form zniewoleń dla córki
17.00 + rodzice Lucyna, Tadeusz, Leokadia i Edmund oraz zmarli z rodzin z obojga stron
18.00 + mąż Edmund Kopij, rodzice z obojga stron, bracia i siostry, dziadkowie z obojga stron

Sobota, 24 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 23
8.30 + Tomasz Steblewski (od siostry Marzeny)
8.30 + Bogusław (4 r. śm.), rodzeństwo Hanna, Bogdan i Tomasz oraz rodzice z obojga stron
17.00 Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla dzieci i ich rodzin
17.00 + z rodziny Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligórów i Sójka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Józef Majewski (17 r. śm.)

Niedziela, 25 października
7.30 + rodzice Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan i zięć Tadeusz
7.30 + Zygfryd Kunath – greg. 24
9.30 + Henryk Wysocki (18 r. śm.)
11.00 + Stanisława (20 r. śm.) i Tadeusz Rosińscy
12.00 (kaplica) + rodzice Wanda i Jan, teściowie Helena i Władysław oraz Roman
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Krzysztof Kijek
18.00 + Adam Stankowski (22 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Wiesław
20.00 + Witold Lasiński (w dniu imienin)

UWAGA!
Nie przyjmujemy rezerwacji intencji mszalnych! Z przykrością stwierdzamy, że w ostatnim tygodniu w 6 przypadkach
nie było żadnego zainteresowania ze strony zamawiających intencje, mimo, że przy rezerwowaniu intencji zwrócono na to uwagę, by przynajmniej dwa tygodnie wcześniej intencje potwierdzić!


Za życiem! Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Od 13 do 21 października, przez dziewięć dni przed wspomnieniem św. Jana Pawła II trwa tzw. Nowenna o życie przez wstawiennictwo naszego Wielkiego Papieża. Włączamy tę ważną intencję w modlitwy naszej wspólnoty parafialnej, ale zachęcamy także do modlitwy indywidualnej.
O poszanowanie i godność ludzkiego życia można modlić się zawsze!
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II też można modlić się zawsze!

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa codzienna nowenny

Święty Janie Pawle II razem z Tobą: wyznajemy wiarę w Boga Ojca wszechmogącego – źródło wszelkiego życia; ufamy słowom Pana Jezusa, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię, to otrzymamy; przyzywamy Ducha Świętego, który odmienia oblicze ziemi.

Święty Janie Pawle II razem z Tobą błagamy Trójcę Przenajświętszą o dar mądrości
i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego naszej Ojczyzny. Wyjednaj im jasność umysłu i wrażliwość serca na los dzieci nienarodzonych. Amen.