25 października 2020 roku, XXX Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 22, 34-40
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę,  zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
Ku refleksji…
By miłować Boga tak, jak On sam prosi o to w największym przykazaniu miłości, trzeba najpierw otworzyć ucho i słuchać… Shema Izrael… otworzyć serce i słuchać… Bóg przychodzi w ciszy, przychodzi jako pierwszy, aby nam się objawić, aby objawić nam swoją ojcowską miłość, aby dać nam się poznać. I każdego, kto otworzy się na tę miłość, obdarowuje łaską miłowania – Boga, siebie samego i bliźniego. Sami z siebie nic nie możemy uczynić. Sami z siebie nie potrafimy kochać.
Ukochać Boga ponad wszystko, postawić Go na pierwszym miejscu w życiu to wielkie szczęście i błogosławieństwo. To łaska, z którą Bóg sam, pierwszy wychodzi do człowieka. Ta sama miłość Boża uzdalnia nas do pokochania siebie takimi, jakimi jesteśmy, z naszym grzechem, z naszą słabością – dlatego, że to Bóg pierwszy nas umiłował. Pokochać siebie to zaakceptować, że właśnie taki Bogu się podobam, bo to On mnie stworzył. Ukochać siebie to też ukochać Boga, który zamieszkuje najgłębsze pokłady naszej duszy. Kochać bliźniego jak siebie samego, to raczej usprawiedliwiać niż oskarżać, to przebaczać, to życzyć drugiemu zawsze dobra i prawdziwego szczęścia płynącego z umiłowania Boga i jego woli. Kochać
bliźniego to cieszyć się jego szczęściem, jak i współczuć w cierpieniu. Kochać bliźniego, to kochać Boga samego, bo „wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
Pierwsze przykazanie zaprasza nas do kontemplacji Boga, drugie – miłować bliźniego – jest owocem tej kontemplacji, jest konkretnym działaniem w kierunku drugiego człowieka, zobaczenia w nim mojego brata, siostry, oblicza samego Boga.
Wiara przeminie, nadzieja przeminie, miłość zaś pozostanie; ten, kto to zrozumiał i tym żyje „niedaleko jest od Królestwa Bożego”.
www.profeto.pl
Mini-kronika parafialna

Wizytacja Biskupa Toruńskiego i Bierzmowanie młodzieży
Już po raz szósty w swojej historii nasza parafia przeżywała wizytację. Wizytacja pasterska daje biskupowi okazję do osobistych kontaktów z duchowieństwem i pozostałymi wiernymi, wspomaga miejscową pracę duszpasterską, stwarza możliwość sprawdzenia i rozważenia rzeczywistej skuteczności struktur i środków, jakimi posługuje się duszpasterstwo. Ostatnie takie spotkanie z Księdzem Biskupem parafia nasza przeżywała w 2015 roku, a wizytatorem był Biskup Ordynariusz Józef Szamocki.
Tym razem naszą parafię wizytował Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel. Ze względu na trwającą pandemię miała ona o wiele skromniejszy przebieg niż zawsze. Wizytacja rozpoczęła się od obiadu Księdza Biskupa z kapłanami naszej parafii, po którym spotkał się indywidualnie z księżmi wikariuszami. Następnie Biskup Wiesław w biurze parafialnym podpisał księgi metrykalne i z księdzem proboszczem obejrzał kościół i inne obiekty parafialne. W Godzinie Miłosierdzia razem z wiernymi odmówiono Koronkę, po której nadszedł czas na odwiedziny kaplicy w Domu Pomocy „Samarytanin”, spotkanie z Siostrami Miłosierdzia i Nieszpory. O godz. 16.00 Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami Rady Parafialnej. Wizytacja zakończyła się uroczystą Mszą św. o godz. 18.00, przed którą został poświęcony krzyż na placu przykościelnym będący wotum za stulecie urodzin św. Jana Pawła II. W czasie Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 23 młodym osobom z naszej parafii.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


Ogłoszenia duszpasterskie  
XXX Niedziela Zwykła

1. Dzisiejszą niedzielą kończymy tegoroczny Tydzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Nie zapominajmy, że należymy do Kościoła misyjnego i jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii.
2. Kończy się miesiąc październik – wykorzystajmy ten ostatni tydzień na udział w nabożeństwie różańcowym. Dzisiaj o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.00. Dla dzieci w kaplicy o godz. 16.30.
3. Dzisiaj spotkanie z rodzicami dzieci klas V i VI po Mszy św. o godz. 15.00. Prosimy na to spotkanie wszystkich rodziców niezależnie, do której szkoły dziecko uczęszcza.
4. Za tydzień przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wielka radość, że w tajemnicy świętych obcowania możemy wielbić Boga za wszystkich, którzy są w niebie. Msze św. jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 15.00.
O godz. 14.30 tradycyjnie na Cmentarzu Komunalnym nr 2 nabożeństwo żałobne z procesją i Msza św. (o godz. 15.00) za zmarłych przy krzyżu. Za pobożne nawiedzenie kościoła i modlitwę w intencjach Ojca Św. możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Jak zawsze przyjmujemy ofiary na wypominki i Mszę św. wspólną za zmarłych 2 listopada o godz. 18.00. Wypominki jednorazowe w oktawie Dnia Zadusznego po Mszach św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00, a całoroczne przed sumą o godz. 12.30.
5. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dbałość o teren przy grotce i płaskorzeźbie „Powrót syna marnotrawnego”. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanina”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na cele charytatywne parafii.
Kolekta z 18.10: 4082 zł.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgiii życzymy, by miłość Boża przez nas okazywana była bliźnim!


Intencje mszalne od 25 października do 1 listopada 2020

Niedziela, 25 października
7.30 + rodzice Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan i zięć Tadeusz
7.30 + Zygfryd Kunath – greg. 24
9.30 + Henryk Wysocki (18 r. śm.)
11.00 + Stanisława (20 r. śm.) i Tadeusz Rosińscy
12.00 (kaplica) + rodzice Wanda i Jan, teściowie Helena i Władysław oraz Roman
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Krzysztof Kijek
18.00 + Adam Stankowski (22 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Wiesław
20.00 + Witold Lasiński (w dniu imienin)

Poniedziałek, 26 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 25
8.30 + Ewaryst Lasiński (w dniu imienin)
17.00 WOLNA!
17.00 + Eugenia i Zdzisław (4 r. śm.) Gawrońscy, rodzice z obojga stron: Anna i Władysław oraz Janina i Adam
18.00 + Dimitr Szczołkow

Wtorek, 27 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 26
8.30 + Maria Janiszewska (popogrzebowa)
17.00 Dziękczynna z okazji 95. rocznicy urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP w rodzinie
17.00 + Anna Szczepanowska (popogrzeb.)
18.00 Dziękczynna za dar powołania do życia zakonnego s. Joanny Szczuczko ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek

Środa, 28 października
7.00 O potrzebne łaski dla Wiesława w dniu 46. urodzin z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej
8.30 + Irena Fryśna (15 r. śm.)
17.00 + Zygfryd Kunath – greg. 27
17.00 O zgodę między rodzeństwem za przyczyną św. Judy Tadeusza
18.00 + Władysław, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy

Czwartek, 22 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 28
8.30 Za nowożeńców Marcina i Karolinę
17.00 + Bożena Stryjska – Lach (1 r. śm.)
17.00 + Aleksander Klepaczko, zmarli z rodzin Klepaczko i Szylak
18.00 + Jadwiga i Henryk Rymarkiewicz, pradziadkowie Wanda i Edmund Żurawscy

Piątek, 30 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 29
8.30 + Helena, Marian, Zbigniew Urbaniak
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Pawła Lewandowskiego z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa (w dniu urodzin)
18.00 WOLNA!

Sobota, 31 października
7.00 + Zygfryd Kunath – greg. 30
8.30 + Medard Izraelski (1 r. śm.) i rodzice z obojga stron
17.00 + Zofia i Alojzy Kufel, Jan Iwicki, ks. Antoni Kurowski
17.00 + Danuta i Karol (intencja od dzieci)
18.00 + Józef Gierszewski, syn Maciej i rodzice z obojga stron

Niedziela, 1 listopada
7.30 Rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
7.30 + Maria i Marian Okulicz-Kozaryn oraz zmarli z rodziny
9.30 + Aleksander Jagiełka
11.00 + Kazimierz (1 r. śm.) i Urszula Ostrowscy
12.00 (kaplica) O zdrowie i siły w walce z chorobą nowotworową dla Dariusza
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 Msza św. na cmentarzu!
18.00 + Bronisława (29 r. śm.) i Józef Półkonik oraz Ewa Posadzy
20.00 + Jolanta Kencer (14 r. śm.), Halina i Wiesław Kencer oraz Maria i Stanisław Federscy


List otwarty polskich lekarzy katolickich w sprawie zagrożeń związanych z przyjmowaniem Komunii Świętej

Do Biskupów, Kapłanów oraz Sióstr i Braci w wierze Kościoła Katolickiego.
Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że w ostatnich miesiącach ze strony wielu kapłanów płynie zachęta (a w niektórych parafiach wręcz nakaz!) do przyjmowania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej higienicznej i rzekomo chroniącej wiernych przed zakażeniem SARS-CoV-2.
Nie wiemy na jakiej podstawie, a zwłaszcza w oparciu o jakie badania naukowe zbudowano taką tezę i jakie przesłanki medyczne ją potwierdzają. Uważamy, że z punktu widzenia medycznego nie można traktować udzielania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej bezpiecznej niż przyjmowanie Komunii Świętej do ust.
Ludzkie ręce stanowią miejsce kontaktu pomiędzy środowiskiem zewnętrznym człowieka a jego ciałem. Prace wielu autorów podkreślają, że na naszych dłoniach mogą znajdować się bardzo liczne drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. A są to między innymi: Staphylococcusaureus – bakteria wywołująca ropne infekcje skóry i tkanki podskórnej oraz posocznicę, bakterie z grupy Salomonella – odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe, pałeczki Escherichia coli – powodujące zatrucia pokarmowe, zapalenia dróg moczowych, zatok, a nawet prowadzące do sepsy; pałeczki z rodzaju Campylobacter – wywołujące ostre biegunki, jaja różnych pasożytów np.: Enterobiusvermicularis – odpowiedzialny za owsicę u dzieci i dorosłych oraz cysty pierwotniaków np.: Giardia lamblia – powodujące uporczywą lambliozę. Mogą być także obecne grzyby wywołujące grzybicę skóry czy wirusy jak np.: wirus WZW typu A – wywołujący żółtaczkę pokarmową, rotawirusy – odpowiedzialne za biegunki, bóle brzucha, a także wirusy grypy czy wiele odmian koronawirusów, o których tak wiele ostatnio słyszymy. Nawet jeżeli przed wejściem do kościoła spryskamy nasze ręce środkiem dezynfekcyjnym to musimy pamiętać, że w czasie trwania Mszy Świętej. będą one dotykały rzeczy lub miejsc, których nie odkaziliśmy np. ławki, ubranie, okulary, włosy, a także pieniądze (będące siedliskiem bardzo wielu zarazków) składane na tacę.
Zatem wyciągnięta ręka do Komunii Świętej to potencjalne źródło zakażenia. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na bardzo ważny punkt postępowania epidemiologicznego jaki stanowi hamowanie drogi zakażenia poprzez eliminowanie miejsc mogących być jego potencjalnym źródłem. Otóż udzielając Komunii Świętej na rękę robimy właściwie coś odwrotnego, bo poszerzamy możliwe źródło zakażenia o dodatkowy element jaki stanowi na tej drodze wyciągnięta ręka wiernego.
Należy także wspomnieć o jeszcze innym ważnym aspekcie udzielania Komunii Świętej, a mianowicie przyjmowanej w tym momencie postawie (stojącej bądź klęczącej). Uważamy, że z punktu widzenia epidemiologicznego również postawa stojąca sprzyja rozszerzaniu się infekcji, bardziej bowiem naraża kapłana oraz wiernego na wzajemne zakażenie drogą kropelkową i powietrzną wydychanymi wirusami przez to, że ich drogi oddechowe (usta i nos), a także spojówki oczu, są w bardzo bliskiej odległości. Odwrotnie jest w postawie klęczącej – usta, nos i oczy są na różnych wysokościach i w większej odległości, co utrudnia przedostawanie się zarazków.
Podsumowując należy stwierdzić, że z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco. W trosce o zdrowie wiernych pragniemy gorąco zaapelować do Episkopatu Polski, biskupów i wszystkich kapłanów o rychły powrót do udzielania Ciała Pańskiego do ust i w postawie klęczącej.
Szczęść Boże!
W imieniu polskich lekarzy popierających list otwarty, z uprzejmą prośbą o jego przesłanie do wszystkich Członków Episkopatu Polski:
dr hab. n. med. Marek Baltaziak; patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska; patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski; patomorfolog


Dlaczego jeszcze raz Różaniec Do Granic?

Co roku, w Uroczystość Wszystkich Świętych, polskie cmentarze żarzą się milionami zniczy. Pamiętamy o bliskich zmarłych. Oddajemy cześć poległym na wojnach i w czasie powstań. Mogiły toną w kwiatach i zniczach.
Ale mamy też bliskich, o których mało kto pamięta. Nie mają imion, nikt ich nie włączył do rodziny. To ci, wszyscy którym nie pozwolono się narodzić.
Dzieci. Ludzie. Miliony dusz, na marginesie naszych wspomnień, bo często są z pamięci wypierani. Czy można być bardziej wykluczonym?
W tym roku, przez ręce Maryi, chcemy ich przyjąć, przytulić, przygarnąć, może nawet nadać imię. Będziemy prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie pozwolono się narodzić.
Ponadto zwrócimy się do wszystkich dzieci nienarodzonych, także tych zmarłych
w sposób naturalny lub zmarłych tuż po porodzie, z prośbą o wstawiennictwo, za nami
u Boga.
W tym szczególnie trudnym dla nas czasie potrzeba nam wszystkim jedności i wiary, oraz wspólnej modlitwy do Boga Ojca. Teraz wyjątkowo odczuwamy własną słabość, potrzebujemy wspólnego wołania o Miłosierdzie, o Miłość, która jest silniejsza niż śmierć.
Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary
i przyjęcie pokoju Bożego.

Więcej szczegółów na stronie https://www.rozaniecdogranic.pl/