8 listopada 2020 roku, XXXII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 25, 1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia


Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła
1. Z dniem dzisiejszym kończymy oktawę Wszystkich Świętych. Korzystajmy z możliwości uzyskiwania odpustu zupełnego za naszych Zmarłych. Można jeszcze zamówić wypominki za zmarłych czy to jednorazowe czy roczne.
2. W środę, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Tradycyjnie Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy. Następne Msze św. o godz. 7.00, 11.00, 16.30 i 18.00. Módlmy się za naszą Ojczyznę o wzajemną zgodę i ustanie pandemii. W tym dniu obchodzimy również 3. rocznicę nominacji bpa Wiesława Śmigla na Biskupa Toruńskiego. Módlmy się za naszego Pasterza i naszą Diecezję.
3. Spotkanie rodziców dzieci, które 2 maja mają przystąpić do I Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 Dotyczy to wszystkich zamieszkałych na terenie parafii.
4. W przyszłą niedzielę pragniemy po Mszach św. poświęcić tradycyjnie opłatki na stół wigilijny. Nie będzie w tym roku roznoszenia ich po domach. Nie mniej wszystkich roznosicieli opłatkowych zapraszamy na spotkanie co do formy ich dystrybucji w piątek, 13 listopada po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy również tych, którzy złożyli rezygnację z tej funkcji, gdyż przewidziana forma rozprowadzania w tym roku będzie nieabsorbująca.
5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Bóg zapłać za wszelkie formy pomocy, modlitwą i ofiarą (np. skarbonka św. Antoniego).
6. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiary na utrzymanie parafii (składane na tacę i na konto bankowe) oraz na funkcjonowanie „Samarytanina” i na Seminarium Duchowne.
Kolekta z 1.11: 3084 zł.
W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna.
7. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i wszystkich dotkniętych pandemią koronowirusa i życzymy, by jak pannom mądrym świeciły się lampy naszej wiary.


Intencje mszalne od 8 do 15 listopada 2020

Niedziela, 8 listopada
7.30 + Henryk i Marta Kwiatkowscy, Jan, Marta i Waleria Zwolińscy, Elżbieta Pilkiewicz, Jan Gonigroszek i rodzice
7.30 + Zygmunt Chmieliński (5 r. śm.)
9.30 + Ignacy Kossakowski (20 r. śm.)
11.00 + Marianna Pachlińska (1 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Eugeniusz (30 r. śm.), mama Bronisława i teściowie Sądowscy
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Janina Gajlewicz – greg. 6
18.00 + z rodziny Rutkowskich i Zawadzkich
20.00 + Tomasz Steblewski (od siostry Marzenny)

Poniedziałek, 9 listopada
7.00 + Stanisław Jakubowski
8.30 + Teresa Zakrzewska-Kwiatkowska
17.00 + Stanisława i Józef Ciechaccy
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 7
18.00 + Jan Szymczak (20 r. śm.), Stanisława Szymczak i Janina Sikora

Wtorek, 10 listopada
7.00 + rodzice Maria i Edmund oraz dziadkowie z obojga stron
8.30 + Janina Gajlewicz – greg. 8
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny z okazji 11. rocz. ślubu Justyny i Roberta
17.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy w rodzinie przeciw rodzinie
18.00 + Antoni Marchlewicz i rodzice z obojga stron

Środa, 11 listopada
7.00 + Ryszard Kawczyński (3 r. śm.), rodzice i zmarli z rodzin z obojga stron
9.30 Za Ojczyznę
11.00 + Hanna Mielcarek (r. śm.)
16.30 + Danuta i Jan Lenz oraz zmarli z rodziny Walczaków
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 9
18.00 + Jadwiga Lipińska (3 r. śm.)

Czwartek, 12 listopada
7.00 + Grzegorz Stachecki
8.30 + Mirosław Drygalski
17.00 + Teresa Grabowska (od Maryli Szczesiak)
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 10
18.00 + Kazimierz Markowski (21 r. śm.)

Piątek, 13 listopada
7.00 + Urszula, Aniela i Izydor Niedziela
8.30 + Janina Gajlewicz – greg. 11
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Leona (z okazji 1 rocznicy urodzin) i w intencji jego rodziców
17.00 + Jan Bartman
18.00 + Stanisław i Teresa Bojanowscy oraz dziadkowie Bojanowscy i Fijałkowscy

Sobota, 14 listopada
7.00 + Teresa Grabowska
7.00 + Czesław Terek
8.30 + Janina Gajlewicz – greg. 12
8.30 + Grzegorz Lubiński (od rodziny Warzechów)
17.00 + Jadwiga, Kazimierz i Andrzej Kalinowscy, Irena Lipska i Hieronim Lenkiewicz
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Łukasza i Żanety na nowej drodze życia
18.00 O uzdrowienie Dariusza, Mariusza i Bożeny

Niedziela, 15 listopada
7.30 O Boże błogosławieństwo dla członków Róży Ojca Pio
7.30 + Klara (5 r. śm.) i Alfons (1 r. śm.) Jabłońscy
9.30 + Aleksy Szkodziński (9 r. śm.)
11.00 + Zofia i Zygmunt oraz zmarli z rodziny Piotrkiewicz, Wasilewskich i Romanowskich
12.00 (kaplica) + Janina Gajlewicz – greg. 13
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + z rodziny Magdzińskich, Majewskich i Muszyńskich
18.00 + Franciszek, Kunegunda i zmarli z rodziny
20.00 O powrót do zdrowia dla Julii


Ku refleksji…
„Najważniejszą w świecie rzeczą nie jest to, gdzie teraz jesteśmy, lecz dokąd zmierzamy” (O.W. Holmes)

Ciągle jeszcze pozostajemy w klimacie początku miesiąca listopada. Sięgamy myślą – stając nad grobami swoich bliskich – do przeszłości: wspominamy tych, których już pośród nas nie ma. Ale czas, który przeżywamy, może stać się także dla nas okazją do spojrzenia w przyszłość – i to wcale nie tę najbliższą…
Pomyśl przez chwilę, tak zupełnie spokojnie, nad tym, jak sobie wyobrażasz życie po śmierci. Masz na to wyjątkową okazję, bo dzisiejszy świat stawia tylko na myślenie o tym, co dziś, ewentualnie jutro (mam tu na myśli tak popularne hasła jak „żyj tylko chwilą” czy „chwytaj dzień”).
Hm… Mam nadzieję, że Twoje wyobrażenie o życiu po śmierci nie zatrzymuje się na obrazie Boga, który siedzi na tronie i któremu radość sprawia odsyłanie jednych do nieba, drugich do piekła, a tych, którzy nie kwalifikują się ani tu, ani tu – do czyśćca. Zupełnie nie dopuszczam do siebie myśli, że zastanawiasz się w tej perspektywie, kim będziesz w innym wcieleniu! Reinkarnacja to tylko teoria wymyślona przez inne systemy religijne.
Dokąd zmierzamy? Otóż nasze życie jest nieustannym pielgrzymowaniem – a to zakłada przebycie jakiejś drogi, aby dotrzeć do celu. Więc jeżeli podejdziemy do życia w taki sposób, jaki proponuje nam teraźniejszość, to oczywiście będziemy kroczyć naprzód, ale bez celu. A kiedy już dotrzemy do niego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy (a prędzej czy później to nastąpi) wówczas może stać się on dla nas zaskoczeniem, niespodzianką! Przykry to może być koniec, który przyjdzie na nas znienacka, a my nie będziemy przygotowani na spotkanie – według mnie to najważniejsze, bo spotkanie, które otwiera bramy życia. Pomyślisz, że zwariowałem. Po śmierci mówię o życiu. To paradoks – ale nasze ziemskie życie to tylko preludium do tego, co czeka nas w przyszłości: życia z Bogiem w wiecznej szczęśliwości.
Ale na takie życie w niebie trzeba sobie zasłużyć dobrym życiem na ziemi. Wiem, że wymaga to wielu wyrzeczeń, przestrzegania wielu praw i nakazów… Ale wszystko to warte jest poświęcenia, zmobilizowania się do jakiegoś wysiłku. I nie myśl, że na myślenie o tym jest jeszcze czas. Nie chciałbym Cię straszyć śmiercią, ale ona przychodzi niespodziewanie – „ nie znacie dnia ani godziny”. Słyszymy często o śmierci młodych ludzi. Jeden z moich kolegów – dwudziestolatek – przeżył w ostatnich dniach śmierć kliniczną. Nieznana jest przyczyna tego wydarzenia nawet dla lekarzy. Uświadomiło mi to, że musimy być ciągle przygotowani na śmierć. Warto o tym naprawdę pomyśleć…
Te kilka myśli niech będzie dla nas wszystkich zachętą do głębszej refleksji nad własnym życiem. Jakie ono jest? Czy ma ono wyraźnie postawiony cel, do którego konsekwentnie dążę? Czy zależy mi na tym, aby zdobyć przez swoje dobre życie nagrodę bezwartościową – niebo?

xAJ


Kilka myśli św. Jana Pawła II o Ojczyźnie…
• Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki jest człowiek – jakie jest jego sumienie.

• Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary i prawego sumienia, ludzi kształtowanych na Ewangelii i społecznej nauce Kościoła.

• Sprawy mojej Ojczyzny
zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro.

• Naród jest bogaty przede wszystkim ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą!

• Potrzeba dzisiaj bardzo światu, a także naszej Ojczyźnie ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

• Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i  spółpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny.

• Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo.

• Polska jest naszą matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

• Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa.

• Nie łatwa jest ta polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania. To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych – łączyło się z cierpieniem.

• Polskim rodzinom życzę, ażeby w modlitwie znajdowały światło i moc do wypełniania swoich zadań, szerząc w swoich środowiskach przesłanie miłości miłosiernej.