22 listopada 2020 roku,
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Żywe jest Słowo Boże…
Mt 25, 31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie:
aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrystusa Króla

1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku kościelnego, a jednocześnie liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki śpiewu kościelnego. Dlatego składamy jak najlepsze życzenia błogosławieństwa wszystkim zaangażowanym w piękno muzyki i śpiewu w naszej parafii. Szczególnie naszemu Panu Organiście Janowi Franciszkowskiemu i Pani Emilii Furmanek. Panu Jankowi dziękujemy za prawie 24. lata posługi jako organiście parafialnemu. Od 1 grudnia funkcję tę przejmie Pani Emilia. Wszystkich zachęcamy do modlitwy w ich intencji i do większego zaangażowania się w śpiew liturgiczny.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 pragniemy tradycyjnie spotkać się w salce katechetycznej z rodzicami kandydatów, ministrantów i lektorów. Za tydzień o tej samej porze pragniemy spotkać się z rodzicami młodzieży szkół ponadpodstawowych, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania. Mogą się również zgłosić ci, którzy z różnych obiektywnych przyczyn nie byli jeszcze bierzmowani.
3. Także dzisiaj po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi, za co można otrzymać odpust zupełny. Możliwość adoracji do Mszy św. o godz. 15.00.
4. W sobotę, 28 listopada (ostatnia sobota miesiąca) Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30, poprzedzona Szkołą Miłosierdzia po Mszy św. w piątek o godz. 18.00 oraz adoracją Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
5. W przyszłą niedzielę, 29 listopada rozpoczynamy adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, a zarazem nowy rok kościelny. Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie adwentu wspólnymi Nieszporami w sobotę o godz. 17.30. Natomiast po Mszy św. o godz. 18.00 przed Najświętszym Sakramentem poszczególne ruchy i stowarzyszenia poprowadzą tzw. modlitwę parafialną. Wszystkich przedstawicieli tych ruchów serdecznie zapraszamy.
6. U roznosicieli opłatkowych po Mszach św. można odbierać opłatek na stół wigilijny wraz z folderem. Zaangażowanym w to dzieło i za wszelką ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
7. W sklepiku i w zakrystii mamy już do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 7 i 15 zł. Są też kalendarze, z których dochód przeznaczony jest na Fundusz Obrony Życia.
8. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na rzecz funkcjonowania parafii i upiększania świątyni oraz na funkcjonowanie Domu Pomocy „Samarytanin”. Szczególnie dziękujemy, że parafianie w dobie pandemii realizują przelewy bankowe na te cele.
Kolekta z 15.11: 4651 zł.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek na paczki świąteczne dla potrzebujących.
9. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i pamiętamy o tym co Pan Jezus powiedział św. Faustynie: „Zanim przyjdę jako Sędzia, przychodzę najpierw jako Król Miłosierdzia”.

Lektorowi Tobiaszowi gratulujemy przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i życzymy, by Duch Święty umacniał jego wiarę!


Intencje mszalne od 22 do 29 listopada 2020

Niedziela Chrystusa Króla, 22 listopada
7.30 + Jadwiga Maliszewska (popogrzeb.)
7.30 + mąż Tadeusz, rodzice i bracia z obojga stron, krewni, znajomi i dusze czyśćcu cierpiące
9.30 + Estera i Henryk Glińscy
11.00 + Rozalia i Józef Reczuch, Jan, Stanisław, Bronisława Reczuch oraz Maria
12.00 (kaplica) + Janina Gajlewicz – greg. 20
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + mąż Wiesław Ziółkowski i zmarli z rodziny Ziółkowskich i Nowackich
18.00 + Witold Szczuczko (8 r. śm.)
20.00 + Tadeusz Płachecki

Poniedziałek, 23 listopada
7.00 Dziękczynna z okazji 40. rocznicy ślubu Bożeny i Bogusława Sadowskich
8.30 + Pelagia Chuda
17.00 + Urszula Wolak (12 r. śm.) i Sławomir Wolak (27 r. śm.)
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 21
18.00 + Jolanta Orłowska

Wtorek, 24 listopada
7.00 + s. Cherubina
8.30 + Janina Gajlewicz – greg. 22
17.00 + Maria Budzichowska (popogrzeb.)
17.00 + Parys
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców

Środa, 25 listopada
7.00 + Zbigniew Szkudlarek
8.30 + Janina Gajlewicz – greg. 23
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Filipa
17.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy w rodzinie przeciw rodzinie
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Magdy (z okazji 9. urodzin) i za całą rodzinę

Czwartek, 26 listopada
7.00 + s. Cherubina
8.30 Za nowożeńców Michała i Aleksandrę
17.00 + Waldemar Robaczewski i zmarli z rodziny
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 24
18.00 Dziękczynna z okazji 8. rocznicy ślubu Magdaleny i Adama

Piątek, 27 listopada
7.00 + ks. Józef Dębiński (od rodziny Muchów)
8.30 + syn Jarosław, mąż Leonard, teściowie Kazimiera i Bronisław
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 18
17.00 + Helena Ehlert (popogrzeb.)
18.00 WOLNA!

Sobota, 28 listopada
7.00 + Grzegorz Lubiński (od rodziny Kaczków)
7.00 + Joanna Wasilewska (13 r. śm.)
8.30 + ks. prałat Zdzisław Wyrowiński
8.30 + Romualda, Jan i Leszek Maślani
17.00 + Janina Gajlewicz – greg. 26
17.00 + Anna Kiełpińska
18.00 + Regina, Janina i Józef Wesoły oraz Eugeniusz Nowakowski

I Niedziela Adwnetu, 29 listopada
7.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 1
7.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Andrzeja
9.30 + Helena, Zofia, Kazimierz, Stanisława, Eugeniusz, Sabina Grodziccy
11.00 + Bronisława (11 r. śm.) i Władysław Nowak
12.00 (kaplica) + Genowefa i Bartłomiej Porada, Krystyna i Marian Lewandowscy, Jadwiga i Marian Krzyżanowscy, Zofia, Jerzy i Ireneusz Szczepankiewicz oraz zmarli z rodziny
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Janina Gajlewicz – greg. 27
18.00 + Irena Kroskowska – greg. 1
20.00 + Maria Piekarus (od Marii i Mariusza Krukar)

 Profesor Miłości

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz
(pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego).

U ujścia rzeki Tag koło Lizbony wzniesiono gigantyczny pomnik Chrystusa Króla. Jest to trzydziestometrowa figura, którą umieszczono na cokole o wysokości 85 metrów. To wotum wdzięczności za uchronienie Portugalii od nieszczęść II wojny światowej.
Posągi Chrystusa są wszędzie: na szczytach górskich i na dnie oceanów, na wieżach kościelnych i na grobach cmentarnych. Są one wyrazem wiary chrześcijan, że Chrystus jest Królem wszechświata. Wyrazem czci i wdzięczności wobec naszego Pana i Zbawcy. Jemu też dziś, w tę ostatnią niedzielę roku kościelnego, oddajemy nasz hołd i cześć.
W czasie, kiedy narody zrzucały z tronów królów, carów i cesarzy, papież Pius XI encykliką Quas primas z 11 grudnia 1925 roku ustanowił dla całego świata katolickiego uroczystość Chrystusa Króla. Papież przypomniał całemu światu Boskość i inność Jezusowego królestwa. Chrystus nie jest bowiem Królem na wzór władców ziemskich. Nie doszukamy się u Niego znamion ziemskiej potęgi. On nie chce panować nad ludźmi przy pomocy siły, wojska czy policji. Chrystus chce panować w sercach ludzi, bo jest Królem prawdy i miłości. Pragnie, by zapanował na świecie Boży ład, Boża prawda, Boża sprawiedliwość, a przede wszystkim Boża miłość.
Przewidział Go już prorok Daniel (7,14): „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
Historia potwierdza prawdę przepowiedni proroka. Powstawały wielkie imperia, ale upadały. Tylko królestwo Chrystusa nie ulegnie zagładzie, jest wieczne i „bramy piekielne go nie przemogą”. Upadło potężne imperium rzymskie. Ten sam los spotkał imperium Majów, Azteków, Ottomanów, Greków, Chińczyków, wielkie imperium Japonii. W czasach nowożytnych upadły na przykład imperia Francji, Anglii, Rosji. Niektórzy z nas byli świadkami upadku nazistowskiego imperium Hitlera, a także komunistycznego imperium sowieckiego. Tylko królestwo Chrystusa jest wieczne.
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty mówiła kiedyś, że nigdy nie zapomni spotkania z rodziną, do której należało kalekie dziecko. Zakonnica, wskazując na malucha, spytała, jak ma na imię. Usłyszała wówczas piękną i głęboką odpowiedź: „Nazywamy go «profesorem miłości», tyle przecież uczymy się od niego.
Dla nas „profesorem miłości” jest Chrystus. Miłość bowiem jest „sercem” Jego życia i nauczania. Ze wszystkich zaś czynów miłości, jakich nasz Zbawiciel dokonał na ziemi, żaden nie przemawia do nas bardziej, niż Jego śmierć na krzyżu. Sam powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”
(J 15,13).

Każdy z nas chce i potrzebuje wiedzieć i czuć, że jest kochany. Jeżeli nie czujemy się kochani, wtedy nie potrafimy kochać innych. Dzieje się tak dlatego, że miłość jest właśnie dawaniem samego siebie. Kiedy zaś nie czujemy się wartościowi i kochani, boimy się dawać samych siebie innym. Nikt przecież nie daje tanich rzeczy czy rupieci komuś, kogo ceni i podziwia.
„Przypuszczam, że jest nam trudniej, niż się na ogół sądzi, uwierzyć w to, że jesteśmy kochani, że jesteśmy przedmiotem niezmierzonej miłości. Trudniej jest mieć poczucie, że jest się kochanym, niż kochać”, napisał Rene Voillaume. Jezus, umierając za nas na krzyżu, dał nam niezwykle silny i czytelny znak, że jesteśmy przez Niego kochani, a przez to zdolni do kochania innych.
Chrystus, Król Miłości, umarł na krzyżu jak złoczyńca, byśmy byli zbawieni. Został skatowany, byśmy wszyscy zostali uleczeni. Zniósł nieludzkie upokorzenie, byśmy zostali wyniesieni. Został odrzucony przez ludzi, abyśmy zostali przyjęci przez Ojca w niebie. „W poczet złoczyńców został zaliczony”, abyśmy mogli zostać świętymi. Dał się „pokonać na krzyżu”, byśmy zostali zwycięzcami i razem z Nim zmartwychwstali i niebo osiągnęli.
„Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera”, powiedział K. Gibran. Zaś kard. M. Faulhaber zauważył: „Najpiękniejszym podziękowaniem za dary Boże jest to, że je daję innym”. Kochajmy zatem innych i dzielmy się z nimi tym, co od Boga otrzymujemy. Będzie to z naszej strony najlepsze podziękowanie dla Chrystusa Króla za niepojętą miłość ku nam.

Zakończmy to rozważanie słowami poety, Zygmunta Krasińskiego:
Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie:
Żywot najczystszy – a więc godzien krzyża.
I krzyż – lecz taki, co do gwiazd Twych zbliża –
Najwyższe w świecie dałeś powołanie!
Tchem dzieje świata Tyś przygiął jak kłosy,
dla pełniejszego dla nas wszędzie żniwa;
Ziemiś nam ujął – a spuścił niebiosy
i serce Twoje nas zewsząd przykrywa.

ks. Marian Bendyk


Mały Apostoł Miłosierdzia

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Wierni zawsze uważali Jezusa za Króla całego świata, jednak uroczystość ta została ustanowiona dopiero w 1925 roku przez papieża Piusa XI.
Pan Jezus nie pragnął ziemskiej władzy. Oddalił się od ludzi, którzy po cudzie rozmnożenia chleba chcieli obwołać go królem. Sam stawał się sługą, troszczył się o chorych i cierpiących, podnosił z kolan grzeszników i oddał życie za ludzi. Maryja już wtedy, gdy anioł obwieszczał jej dobrą nowinę o Synu Bożym, usłyszała, że będzie panował nad wszelkim stworzeniem, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Pan Jezus, choć nie nosił innej korony poza koroną cierniową, nieraz udowodnił, że dana Mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi – uciszał burze, zamienił wodę w wino, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych.
Przede wszystkim jednak okazał swoją władzę nad szatanem i śmiercią w dniu swego Zmartwychwstania. Jezus mówi nam, że Jego królestwo nie jest z tego świata i nie rządzi się ludzkimi prawami. To królestwo pokoju i miłości, szczęścia, które nie przemija.
Każdy poprzez Chrzest święty został do niego zaproszony i nas, oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów, kiedy zobaczymy Go w pełni jego majestatu, na tronie chwały, w otoczeniu aniołów.

Panie Jezu Królu choć jestem jeszcze mały
Pragnę być Twoim rycerzem
Służyć Ci przez czas cały
Chcę być Panie jak święci
Oni też Ci służyli
Taki dobry i miły
Nawet dla tych co mnie skrzywdzili
Będę się starał codziennie
Kochać każdego człowieka
Przestrzegać Twoich przykazań
Wiem że królestwo czeka!