12 grudnia 2020 roku, III Niedziela Adwentu

Żywe jest Słowo Boże… J 1, 6-8. 19-28
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?»
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej 9 grudnia br.:
Pozdrawiam serdecznie Polaków. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt. 7, 7). W tym czasie Adwentu, naznaczonym pandemią, niech szczególnie bliską stanie się dla nas modlitwa prośby, do której zachęca nas Chrystus. Uczmy się jej od Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej, której uroczystość obchodziliśmy wczoraj. Idąc za Jej przykładem złóżmy całą naszą ufność w Bogu, zawierzmy Jego miłosierdziu siebie samych i wszystkie nasze sprawy. Z serca wam błogosławię.


W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.


Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Adwentu

1. Dzisiejsza niedziela to niedziela radości – przygotowujemy się już bezpośrednio do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do udziału we Mszy św. roratniej (godz. 6.15). Okazja do spowiedzi św. adwentowej zawsze przed każdą Mszą św.
2. W przyszłą niedzielę, 20 grudnia rozpoczniemy 3. dniowe rekolekcje adwentowe, które poprowadzi znany już nam ojciec oblat Tomasz Maniura.
3. Dzisiaj spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00.
4. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w najbliższą sobotę, 19 grudnia w godzinach przedpołudniowych. Odwiedzimy tylko tych chorych, których zgłoszenie wcześniej zaktualizowano.
5. Przyjmujemy zgłoszenia odwiedzin duszpasterskich (kolędy) według przedstawionego planu. Uczynić to można przez osobiste zgłoszenie w biurze parafialnym czy zakrystii, telefonicznie lub drogą mailową.
6. Kto nie posiada jeszcze opłatka parafialnego na stół wigilijny może go odebrać w biurze parafialnym, zakrystii lub sklepiku.
7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, za ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. U ministrantów, w zakrystii i w sklepiku do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (7 i 15 zł).
Kolekta z 6.12: 3793 zł.
8. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i jak w niedzielę 13 grudnia 1981 roku (ogłoszenie stanu wojennego w Polsce), tak teraz w dobie pandemii życzymy, by radość z przyjścia Zbawiciela przezwyciężała wszelkie lęki.


Zgłoszenia na wizytę duszpasterską (kolędę): osobiście w zakrystii lub biurze parafialnym,

drogą internetową (adres: wim-milosierdzie@wp.pl) lub telefonicznie (56 6394406)


Ku refleksji… Mieć czas na radość!

Chciejmy dziś zapytać o radość chrześcijańską. Tak bardzo jej potrzebujemy, a tak rzadko mamy na nią czas. Nie chodzi tutaj o radość, która zależy od pory dnia, pory roku, od tego, czy udało nam się zrealizować to, co sobie zaplanowaliśmy, czy udało się osiągnąć to, o czym marzyliśmy. Nie o taką radość pytamy, która zależy od stanu zdrowia czy posiadania.

Gdzie jest źródło radości?
Chciejmy zapytać o radość chrześcijańską, czyli radość, która po prostu jest. Jest w sercu pomimo tych wszystkich rzeczy. Czy jest możliwa? Tak, bo pochodzi od Chrystusa. Dzięki Bogu pochodzi ona od Boga i nie zależy od tego, czy coś się dzisiaj udało, czy też nie, czy czujemy się dzisiaj dobrze, czy źle, czy mamy dzisiaj 18-te czy 88-me urodziny. Głównym źródłem radości chrześcijańskiej są: wiara, nadzieja, miłość. Łaska wiary pozwala nam wierzyć w Boga, wierzyć Bogu i wierzyć w prawdy objawione w Bogu, a te są niezmienne. I są nieustającym źródłem radości.
Prawdziwa radość nie jest przejściowym stanem ducha ani czymś, co się osiąga w wyniku szczególnego wysiłku, ale rodzi się ze spotkania z żywą osobą Jezusa. Świadomość, że Bóg nie jest daleki, lecz bliski, nie obojętny, lecz litościwy, nie obcy, lecz miłosierny, i że jest Ojcem, który z miłością nam towarzyszy, szanując naszą wolność: to wszystko jest powodem do głębokiej radości, której nie mogą stłumić zmienne koleje życia codziennego. Źródłem radości chrześcijańskiej jest to, że ja wiem, że ciągle jestem „myślana i kochana” przez Kogoś. Świadomość tego, iż jestem Komuś bardzo potrzebna i Ktoś pomyślał i zaplanował Swoją przyszłość razem ze mną. Bóg pomyślał całą wieczność ze mną, zbawił mnie i chce abym żyła wiecznie z Nim. Jestem mu potrzebna, bo mnie kocha – czyż to nie jest źródłem radości?

Trzeba jej pragnąć i dołożyć starań
Radość chrześcijańska jest darem, ale jest jednocześnie zadaniem. Trzeba jej pragnąć i dołożyć starań, wysiłku, pracy, aby móc się nią nacieszyć. Konieczna jest współpraca z łaską Bożą po to, aby zachować i cieszyć się darem radości chrześcijańskiej. Trzeba chcieć być radosnym (popularne powiedzenie mówi smutny święty to żaden święty). Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpieniem, całkowicie bowiem opiera się na miłości. W istocie Pan, który «jest blisko» nas do tego stopnia, że staje się człowiekiem, przychodzi, by napełnić nas swą radością, radością miłości. Jedynie w ten sposób można zrozumieć pogodną radość męczenników, nawet w momencie próby, bądź uśmiech świętych miłosierdzia w obliczu cierpiących: uśmiech, który nie obraża, lecz dodaje otuchy (św. Jan Paweł II).
Radość chrześcijańska jest radością pomimo, a nie „ponieważ” czy „dlatego, że”. Trudności, przeciwności losu, krzyże dnia codziennego nie są zaprzeczeniem radości, ale zaproszeniem do niej. Trudności – to zaproszenie Boga do modlitwy. Oddanie naszych trudności Bogu staje się źródłem radości. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7).

Razem z innymi
Radość chrześcijańska jest dana i zadana do przeżywania razem z innymi. Chociaż jest ona sprawą osobistą, każdy doświadcza jej inaczej i osobiście, jednak właściwie można ją przeżywać jedynie razem z innymi („Nie jest dobrze, aby człowiek był sam”, por. Rdz 2,18a). Innymi słowy w Kościele razem z innymi wierzącymi w Jezusa Chrystusa możemy przeżywać radość w pełni. Bycie z innymi, już nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia, spełnia funkcje terapeutyczne i jest źródłem radości. Dzisiaj wbrew pozorom jest czas na radość, a skoro jest ona owocem Ducha Świętego (Gal 5, 22-23), to trzeba o nią z ufnością prosić. Tymi, którzy promieniowali radością byli święci. Tak mówili o radości:
• Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy (św. Teresa z Lisieux)
• Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte (św. Teresa z Avili)
• Oto rada, którą wam natrętnie powtarzam: Bądźcie radośni, zawsze radośni. – Niechaj się smucą ci, którzy nie uważają się za dzieci Boże. Pierwszym krokiemdo przybliżenia innym drogi Chrystusowej jest to, by widzieli, że jesteś radosny, szczęśliwy i w sposób pewny podążasz ku Bogu (św. Josemaria Escriva)
• Radość jest celem duszy: oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie (św. Jan od Krzyża)
• W Bogu ma radość sprawiedliwy. Nim się radują ludzie serca prawego (św. Augustyn)
• W domu Bożym nikt nie powinien być smutny (św. Benedykt)
• Prawdziwa radość nie spływa na nas od stworzeń, lecz od Stwórcy (św. Bernard)

Modlitwa o radość
Św. Tomasz Morus ułożył nawet modlitwę o radość:
Panie, daj mi dobre trawienie I oczywiście, coś do trawienia. Daj zdrowie memu ciału i dobry humor żeby je utrzymać. Daj mi zdrową duszę, Panie, abym miał zawsze przed oczyma to, co dobre i czyste I żebym się nie oburzał w obliczu grzechu, ale żebym umiał mu zaradzić. Daj mi duszę, która nie zna nudy pomruków, westchnień ni lamentów. I nie pozwól, bym traktował zbyt poważnie tę rzecz w środku, która nazywa się „ja”. Daj mi, Panie, poczucie humoru. Spraw, abym umiał śmiać się z dowcipu, abym umiał wynieść z życia nieco radości i abym mógł ją dzielić z innymi. Amen.

Opracowała: s. M. Dacja Grolik


Intencje mszalne od 13 do 20 grudnia 2020

III Niedziela Adwentu, 13 grudnia
7.30 Dziękczynna z prośbą o łaski dla dzieci: Darii (rocz. urodzin), Piotra, Olgi i Anny oraz ich rodzin
7.30 + Zenona Ługowska (7 r. śm.)
9.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 15
9.30 + ks. Tomasz Drzymalski (4 r. śm.)
11.00 + Salomea (17 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Zofia i Bernard Lipińscy oraz rodzice z obojga stron
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Alfons Kroskowski (7 r. śm.)
18.00 + Łucja Komorowska, Jerzy Boroń, Apolinary Czepelewski i Borys Michałowski
20.00 + Irena Kroskowska – greg. 15

Poniedziałek, 14 grudnia
6.15 + Anna Perdenia i Wiesława Grajczonek
7.00 + Irena Kroskowska – greg. 16
8.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 16
17.00 + Maria i Krzysztof (10 r. śm.) Szczepańscy
17.00 Dziękczynna za dar życia Mileny
18.00 + Renata Skrzypczyk (11 r. śm.)

Wtorek, 15 grudnia
6.15 O miłosierdzie Boże i opiekę Matki Bożej dla Edmunda
7.00 + Irena Kroskowska – greg. 17
9.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 17
17.00 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Ireny, Aleksandry, Sylwii i Dawida
17.00 + Marian Dzieszka i zmarli z rodziny
18.00 + Jadwiga Szymecka (18 r. śm.) i brat Erwin

Środa, 16 grudnia
6.15 + ks. Józef Dębiński – greg. 18
7.00 + Halszka Jankowska (10 r. śm.)
8.30 + Witold, Tadeusz, Leszek Gerc
17.00 + Irena Kroskowska – greg. 18
17.00 + Zenon Kujawa oraz Zofia
i Sylwester Prażnowscy
18.00 Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Krystyny i Bogusława Gajewskich

Czwartek, 17 grudnia
6.15 + Barbara Piontek (4 r. śm.)
7.00 + Teresa Amrozy (popogrzebowa)
8.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 19
17.00 + Irena Kroskowska – greg. 19
17.00 + Artur Zielaskowski (od Grzegorza Kołodzieja)
18.00 + Felicja i Marian Zywert

Piątek, 18 grudnia
6.15 + Anna i Mieczysław Muchewicz, Katarzyna i Feliks Madej oraz siostra Jolanta
7.00 + Artur Zielaskowski
8.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 20
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Eleonora Wierzbowska (12 r. śm.)
17.00 + syn Janusz (1 r. śm.) i mąż Jerzy oraz zmarli z rodziny Kopczyńskich i Żbikowskich
18.00 + Irena Kroskowska – greg. 20

Sobota, 19 grudnia
6.15 Za dusze czyśćcowe
7.00 + ks. Józef Dębiński – greg. 21
8.30 + Irena Kroskowska – greg. 21
17.00 + Prakseda i Jan Retmańscy
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Karoliny Łoboda i jej dzieci Darii i Kuby Rodman
18.00 + Leon i Helena Lewandowscy, zmarli z rodziny Lewandowskich, Malickich i Czachowskich

IV Niedziela Adwentu, 20 grudnia
7.30 + Zbigniew (25 r. śm.)
7.30 + ks. Józef Dębiński – greg. 22
9.30 + Jan Dyliński (10 r. śm.)
11.00 + Barbara Sztangierska (3 r. śm.)
12.00 (kaplica) + bracia Piotr i Wacław (rocznica ich śmierci) oraz zmarli z rodziny Rutkowskich
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Roman Witkowski (13 r. śm.), zmarli bracia Kazimierz i Zdzisław
18.00 + Franciszek (20 r. śm.), Władysław, Roman i Marzenia, Henryk
20.00 + Irena Kroskowska – greg. 22