17 stycznia 2020 roku, II Niedziela Zwykła


Rok 2020 w liczbach  

Chrzty św. – 51

Bierzmowanie – 23

I Komunia święta – 96

Śluby – 11

Pogrzeby – 112


Żywe jest Słowo Boże… J 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Z nauczania Papieża Franciszka Audiencja środowa, 13.01.2021

W momencie pozornej porażki, gdzie wszystko wydaje się ciemnością, Jezus modli się, uwielbiając Ojca. Jego modlitwa prowadzi również nas, czytelników Ewangelii, do osądzania w inny sposób naszych porażek osobistych, pozwala spojrzeć w odmienny sposób na sytuacje, w których nie widzimy wyraźnie obecności i działania Boga, kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu, aby je powstrzymać. W tych momentach Jezus, który tak bardzo polecał modlitwę prośby, właśnie w chwili, w której miałby powód, żeby prosić Ojca o wyjaśnienia, zamiast tego zaczyna Go wysławiać. Wydaje się to sprzecznością, ale taka jest właśnie prawda.


W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan- historia i teraźniejszość
Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował „Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego”. Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie „Unii Modlitw o Jedność”.
Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne itp. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia (co dotąd pozostało chlubną pamiątką Towarzystwa, które założył).
W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich „Lambeth” podkreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan.
W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktykowania w okolicach Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy Jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch „Wiara Porządek” (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie „Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja „Wiara i Porządek” działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: „Aby wszyscy byli jedno” (por. J 17).
W 1964 r. Sobór Watykański II wydał Dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja „Wiara i Porządek” oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.
Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia – czas ten kończy pamiątka nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił: własny obrządek i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualną sprawa powrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą i oglądów.
Dla przykładu: z Kościołem syryjsko-prawosławnym i koptyjsko-prawosławnym obie strony doszły do przekonania, że w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej Chrystusa, która w wieku V była formalną przyczyną rozłamu, używa się wprawdzie różnego języka teologicznego, ale treść tej nauki jest ta sama. Można więc powiedzieć, że obie strony wyznają tę samą prawdę, chociaż Kościół Rzymski ją ściślej może precyzuje. Z Kościołem Anglikańskim uzgodniono wiarę w tajemnicę realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jak też odnośnie urzędu kościelnego, do którego wchodzi się przez święcenia kapłańskie. W dialogu katolicko-luterańskim nastąpiło znaczne zbliżenie poglądów w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo święte, tradycja, usprawiedliwienie, urząd duchowny, a nawet prymat papieża.

za: brewiarz. pl


Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Zwykła

1. Po świątecznej przerwie zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św. dzisiaj na spotkanie po Mszy św. o godz. 15.00. Na brak bezpośredniej katechezy z dziećmi obecność jest konieczna.
2. Dzisiaj Kościół obchodzi Dzień Judaizmu, a od jutra Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc obfity” (por. J 15, 5-9). Zachęcamy do modlitwy o jedność wyznawców Chrystusa, pomni na słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno”. Wspólne modlitwy w Toruniu z braćmi i siostrami odłączonymi odbywać się będą w cerkwi (przy ul. Podgórnej), kaplicy protestanckiej (przy ul. Strumykowej), kaplicy baptystów (przy ul. Poznańskiej) i w kościele Świętego Ducha. Szczegółowy plan zamieszony jest w aktualnym numerze „Niedzieli”.
3. Cały czas trwają nabożeństwa przy żłóbku przed Mszami św. o godz. 11.00 i 15.00.
4. Bóg zapłać serdecznie za posprzątanie kościoła i pomoc przy odśnieżaniu terenu okalającego kościół. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Mamy już wstępną wycenę balasek – nie przekroczy (wg wykonawców) 20 tyś. zł.
Dziękujemy za ofiary kolekty inwestycyjnej – przy małej frekwencji zebraliśmy 4018 zł.
Dziękujemy za ofiary kolędowe (przy okazji odwiedzin duszpasterskich, wpłacanych na konto bankowe parafii czy składanych osobiście).
Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na „Samarytanina”. Numer KRS jak w ubiegłym roku: 0000647260.
5. Wszystkich, którzy pragną przyjąć indywidualnie kapłana z błogosławieństwem kolędowym informujemy, że jeszcze można zgłaszać się czy bezpośrednio w zakrystii, biurze parafialnym, czy drogą telefoniczną lub internetową. Dotychczas zgłosiło się ok. 500 parafian – za co jesteśmy wdzięczni.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.
7. Po Mszach św. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej rozprowadzać będą kalendarze jako cegiełkę na swoją działalność w cenie 20 zł.

Pozdrawiamy wszystkich modlących się i przebywających w naszym Sanktuariumi życzymy, by spotkanie z Panem Jezusem – Królem Miłosierdzia otwierało nas na Jego wezwanie!

Zmarli w ostatnim czasie:
+ Halina Gralewska-Kaczmarek, l. 66,
+ Zofia Górzyńska, l. 63
+ Cezary Frost, l. 69
+ Józef Maciaszek, l. 81
+ Józef Sztanga, l. 73
+ Dariusz Sosnowski, l. 47
+ Wanda Kurecka, l. 90
+ Barbara Kalka, l. 72

Do grona dzieci Bożych został włączony przez Chrzest św. Kamil Łukasz Jędrzejczyk

Zgłoszenia na wizytę duszpasterską (kolędę): osobiście w zakrystii lub biurze parafialnym, drogą internetową (adres: wim-milosierdzie@wp.pl) lub telefonicznie (56 6394406)


Intencje mszalne od 17 do 24 stycznia 2021

Niedziela, 17 stycznia
7.30 Za dusze czyśćcowe
7.30 + Teresa Ozdoba – greg. 3
9.30 + zmarli z rodzin Zacharskich, Puszakowskich, Waligóra, Sójków
i za dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 + Stanisław Zasadny, Władysława, Klemens i Witold Reiwer oraz rodzeństwo
12.00 (kaplica) + rodzice Monika i Konrad Jędraszek, syn Łukasz, siostra Chyzanta oraz krewni i znajomi
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Bożena Zięba (7 r. śm.)
18.00 + Stefania Zambrowska – greg. 16
20.00 + Marcin Radtke

Poniedziałek, 18 stycznia
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 4
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny Czerwińskiej
7.00 + Wacława Stachurska
8.30 + Maria i Feliks, zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójków oraz zmarli z rodziny
17.00 Wynagradzająca Niepokal. Sercu Maryi za grzechy w rodzinie i przeciw rodzinie
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 17
18.00 + Ludwika Lewandowska (72 r. śm.)

Wtorek, 19 stycznia
7.00 Za dusze czyśćcowe
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiesławy Niziołek
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 5
8.30 + Cezary Frost (popogrzebowa)
17.00 + Marianna i Stefan Krzepisz i mąż Henryk Zubrzycki
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 18
18.00 O Bożą opiekę dla syna Szymona

Środa, 20 stycznia
7.00 O błogosław. Boże i potrzebne łaski dla Moniki, Nadii i Krzysztofa Czerwińskich
7.00 + s. Paula
8.30 + Małgorzata Sobiechowska, jej mama Zofia Chojniakow i Władysława Sas
8.30 + Józef Maciaszek (od Wiesławy i Kazimierza Błotnickich)
17.00 + Jadwiga (8 r. śm.) i Zygmunt Falkowscy
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 19
20.00 + Teresa Ozdoba – greg. 6

Czwartek, 21 stycznia
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 7
7.00 + s. Paula
8.30 + Agnieszka, Józef, Barbara i zmarli z rodziny
8.30 + Agnieszka Majewska (w dniu im.)
17.00 + Hipolit Domieracki
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 20
18.00 + Kunegunda Ptak

Piątek, 22 stycznia
7.00 + s. Paula
7.00 + Halina Gralewska-Kaczmarek (popogrz.)
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 8
8.30 + Estera i Henryk Glińscy
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Zbigniew Jabłoński (13 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 21
18.00 + Leon Wiśniewski

Sobota, 23 stycznia
7.00 + Zofia Górzyńska
7.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla s. Radosławy
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 9
8.30 + Maria, Feliks, Anna, zmarli z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójków oraz zmarli z rodziny
17.00 + Marian Jędraszewski (6 r. śm.)
i rodzice z obojga stron oraz Andrzej Wiśniewski (1 r. śm.)
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 22
18.00 + Włodzimierz, Janina i Józef Skonieczni

Niedziela, 24 stycznia
7.30 + Kunegudna i Franiszek oraz zmarli z rodziny
7.30 + Jacek
9.30 + Maria Suczyńska
11.00 + ks. Dawid Gapiński
12.00 (kaplica) + Maria Czech, Józef Gliński, którzy odeszli w minionym roku
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Teresa Ozdoba – greg. 10
18.00 + Stefania Zambrowska – greg. 23
20.00 + Danuta Hulist


Projekt balasek w prezbiterium naszego kościoła