24 stycznia 2020 roku, III Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela z woli papieża Franciszka jest Niedzielą Słowa Bożego. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego i kontemplowania Słowa Bożego.
Jest również dniem solidarności z Chorwacją – ofiarom trzęsienia ziemi.
2. Dzisiejszą niedzielą kończymy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tegoroczny tydzień ekumeniczny przebiegał pod hasłem: „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc obfity”.
3. W sobotę, 30 stycznia zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 9.30. W piątek, 29 stycznia po Mszy św. o godz. 18.00 Szkoła Miłosierdzia i wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
4. Zapraszamy do śpiewania kolęd przed Mszami św. o godz. 11.00 i 15.00.
Trwa kolędowanie – przyjmujemy zgłoszenia chętnych.
5. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i terenu okalającego świątynię.
Dziękujemy za ofiary kolędowe (przy wizycie duszpasterskiej, składanych osobiście i wpłacane na parafialne konto bankowe).
Również Bóg zapłać za ofiary składane w podobny sposób na rzecz Domu Pomocy „Samarytanin”.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby biednych naszej parafii.
Kolekta z 17 stycznia: 3412 zł.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuariumi życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia umacniał nas w kroczeniu za Nim!


Żywe jest Słowo Boże… Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Z nauczania Papieża Franciszka.
Z homilii na Niedzielę Słowa Bożego w 2020 roku .
Słowo zbawcze nie idzie szukać miejsc chronionych, wysterylizowanych i bezpiecznych. Wchodzi w nasze zawiłości, w nasze ciemności. Dzisiaj, tak jak wówczas, Bóg pragnie nawiedzić te miejsca, do których jak sądzimy, On nie dociera. Natomiast ileż razy to my zamykamy drzwi, wolimy trzymać w ukryciu nasze poczucie zakłopotania, naszą nieprzejrzystość i dwulicowość. Zamykamy je w naszym wnętrzu, idąc zarazem do Pana z jakąś modlitwą formalną, uważając, aby Jego prawda nie wstrząsnęła naszym wnętrzem. Ale Jezus, «obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby»: przemierzał cały ten wielopostaciowy i złożony region. Podobnie nie boi się zgłębiać naszych serc, naszych najgorszych i najtrudniejszych miejsc. On wie, że tylko Jego przebaczenie nas uzdrawia, tylko Jego obecność nas przemienia, tylko Jego Słowo nas odnawia. Temu, który przeszedł drogę morską, otwórzmy nasze najbardziej zawiłe drogi: pozwólmy, aby weszło w nas Jego Słowo, które jest «żywe, skuteczne, ostre… zdolne osądzić pragnienia i myśli serca».
W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Niedziela Słowa Bożego

Podczas Eucharystii jest głoszone słowo Boże. Liturgia Słowa stanowi jej integralną część. W każdym razie 30 września 2019 r., we wspomnienie św. Hieronima, tłumacza Pisma Świętego, twórcy słynnej Wulgaty, papież Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis ustanowił wspomnianą Niedzielę Słowa Bożego.
Ta inicjatywa Ojca Świętego była odpowiedzią na prośby skierowane do niego od wielu środowisk kościelnych, realizacją ustaleń Soboru Watykańskiego II i praktyczną kontynuacją przesłania adhortacji apostolskiej papieża seniora Benedykta XVI Verbum Domini. Zgodnie z zamiarem obecnego pontyfika początek roku liturgicznego i ta szczególna niedziela mają być poświęcone wyjątkowej refleksji nad Bożym słowem zawartym na kartach Pisma Świętego i jego celebracji. To również, jak podpowiada Franciszek, wzmocnienie naszej więzi z wyznawcami judaizmu, którzy przecież mają Biblię Hebrajską, czyli nasz Stary Testament. To także wyraz naszej modlitewnej troski o jedność chrześcijan, a więc Niedziela Słowa Bożego ma wydźwięk ekumeniczny.
Zdaniem Ojca Świętego, znajomość Biblii nie może być jakby zarezerwowana dla nielicznej grupy, np. osób duchownych. „Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej słowie. Często pojawiają się tendencje, które starają się monopolizować święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybranych grup. Tak nie może być. Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem” – pisze papież w Aperuit illis.
Dlatego też, wychodząc naprzeciwko papieskim oczekiwaniom, Konferencja Episkopatu Polski głosem jej przewodniczącego abp. Stanisława Gądeckiego zachęca do codziennego czytania Biblii. I tak jak podpowiada papież Franciszek, dzień poświęcony Biblii nie powinien być tylko „raz w roku”, ale „w każdym dniu roku”.
Trzeba zaznaczyć, że w naszym kraju, razem z Niedzielą Słowa Bożego, już od 13 lat organizowany jest Tydzień Biblijny (18-24 kwietnia 2021 r.), a od 5 – Narodowe Czytanie Pisma Świętego (18 kwietnia 2021 r.). Przedsięwzięcia te doskonale się wpisują w ducha papieskiego nauczania odnośnie do Pisma Świętego.


Intencje mszalne

Niedziela, 24 stycznia
7.30 + Kunegunda i Franciszek oraz zmarli z rodziny
7.30 + Jacek
9.30 + Maria Suczyńska
11.00 + ks. Dawid Gapiński
12.00 (kaplica) + Maria Czech, Józef Gliński, którzy odeszli w minionym roku
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Teresa Ozdoba – greg. 10
18.00 + Stefania Zambrowska – greg. 23
20.00 + Danuta Hulist

Poniedziałek, 25 stycznia
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 11
7.00 O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Cypriana
8.30 Dziękczynna z okazji 85. urodzin Marii Wojczuk
8.30 + Andrzej Bączyński (5 r. śm.), Danuta Radomska (5 r. śm.)
17.00 + Stefania Herpińska, Agnieszka Galińska, Leonarda Tomasik
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 24
18.00 + Helena i Antoni Gajlewicz

Wtorek, 26 stycznia
7.00 + Józef Sztanga (popogrzebowa)
7.00 Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Mariana i Elżbiety oraz + mama Zofia (2 r. śm.)
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 12
8.30 O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety Leskiewicz
17.00 + rodzice Florian i Stefania, Jan i Franciszka Zagórscy
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 25
18.00 + Jan Bogacki (4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny

Środa, 27 stycznia
7.00 + Józef Maciaszek
7.00 + Witold i Wanda Kureccy
8.30 + rodzice Daniel i Waleria Drożdżowscy oraz zmarli z rodziny Dembków
8.30 + Sylwester i Irena Regent oraz Henryk Regent
17.00 O przemianę serca syna Mirosława
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 26
18.00 + Teresa Ozdoba – greg. 13

Czwartek, 28 stycznia
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 14
7.00 + Stanisława Kańska
8.30 + Małgorzata Sus (4 r. śm.), Brunon Sus, Zygmunt Zalfresso-Jundziłło (41 r. śm.)
8.30 + Władysław i Feliksa (3 r. śm.) Sadowscy, za dzieci Bożenę, Władzię, Mirosława, Ryszarda i Bogdana
17.00 O przemianę serca syna Mirosława
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 27
18.00 + Jan Nietopiel (od siostry Kamili z mężem)

Piątek, 29 stycznia
7.00 + Bronisława (2 r. śm.), Czesław i Edward oraz zmarli z rodziny
7.00 + Dariusz Sosonowski (popogrz.)
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 15
8.30 + Feliksa Grajkowska (z ok. 100. urodzin)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 O przemianę serca syna Mirosława
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 28
18.00 + Jan Nietopiel (od siostry Maryli)

Sobota, 30 stycznia
7.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa
ks. Pawła Lewandowskiego
7.00 + Jacek Rybicki (20 r. śm.) i Bernard Rybicki
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 16
8.30 + Józef Sztanga (od córek)
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i jej rodziców
17.00 + Stefania Zambrowska – greg. 29
18.00 + Genowefa, Piotr i Feliks Gerc

Niedziela, 31 stycznia
7.30 + Teresa Ozdoba – greg. 17
7.30 Dziękczynna za przeżyte 90 lat Leokadii z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski
9.30 + Gertruda Pułkonik (12 r. śm.)
11.00 + Stanisława i Teodor, Cecylia, Jerzy i Józef Gabor
12.00 (kaplica) + Jan Nietopiel (od chrześniaczki Ani z mężem)
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + dziadkowie Traczykowscy, Domian, Łukiewicz i Gregorczyk
18.00 + Stefania Zambrowska – greg. 30
20.00 + Jadwiga Swoboda, Maryla Woźniak i zmarli z rodziny