31 stycznia 2020 roku, IV Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Z nauczania Papieża Franciszka
Słowa do Polaków podczas audiencji środowej, 20.01.2021
Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu ekumenicznym, chcę wam przypomnieć to, co św. Jan Paweł II powiedział podczas wizyty w Polsce w 1997 r.: „modlitwa o odzyskanie jedności w pełni jest naszą szczególną powinnością. Powinnością jest usilnie dążyć do odbudowy jedności, której chciał Chrystus, i powinnością jest modlić o tę jedność: jest bowiem ona darem Trójcy Przenajświętszej” (Wrocław, 31.05.1007). Ja też zachęcam was: módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla was natchnieniem w pogłębianiu wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię!

W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.Intencje mszalne od 31 stycznia do 7 lutego 2021

Niedziela, 31 stycznia
7.30 + Teresa Ozdoba – greg. 17
7.30 Dziękczynna za przeżyte 90 lat Leokadii z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski
9.30 + Gertruda Pułkonik (12 r. śm.)
11.00 + Stanisława i Teodor, Cecylia, Jerzy i Józef Gabor
12.00 (kaplica) + Jan Nietopiel (od chrześniaczki Ani z mężem)
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + dziadkowie Traczykowscy, Domian, Łukiewicz i Gregorczyk
18.00 + Stefania Zambrowska – greg. 30
20.00 + Jadwiga Swoboda, Maryla Woźniak i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 1 lutego
7.00 + wszyscy zmarli
8.30 + z rodziny Wiśniewskich
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 18
17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Jan Nietopiel (od siostrzenicy Renaty z rodziną)

Wtorek, 2 lutego
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na drodze kapłańskiej dla o. Jakuba
9.30 + Teresa Ozdoba – greg. 19
9.30 + z rodziny Zacharskich, Puszakowskich, Waligóra, Sójków i za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 Wynagradzająca Niepokalnemu Sercu Maryi za grzechy w rodzinie i przeciw rodzinie
16.30 W 90 rocznicę Chrztu św. Anny Chodkowskiej w podziękowaniu za opiekę Matki Bożej
18.00 + rodzice Helena i Władysław Ostrowscy, Leokadia i Florian Mróz

Środa, 3 lutego
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 20
8.30 + Józef Lewandowski – greg. 1
17.00 + Jan Nietopiel (od syna Tomasza, córki Doroty i Hanny)
17.00 + Hanna Marchlik (prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej) – intencja od Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
18.00 + z rodziny Staniszewskich, Czarneckich i Garsteckich

Czwartek, 4 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 2
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 21
17.00 Dziękczynna za dar życia, łaskę wiary i za rodzinę z okazji urodzin Przemka
17.00 + Jan Nietopiel (od syna z rodziną)
18.00 Dziękczynna za 27 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę żywej wiary, nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Moniki

Piątek, 5 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 3
8.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agaty
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 22
17.00 + Hanna Błażejewska
18.00 + Józef Zejfer (24 r. śm.)

Sobota, 6 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 4
8.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP i o Boże błogosławieństwo dla Jasia (z okazji 7. urodzin)
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 23
17.00 + Józef Maciaszek
18.00 Wynagradzająca Niepokal. Sercu NMP

Niedziela, 7 lutego
7.30 + Teresa Ozdoba – greg. 24
7.30 + Sabina (2 r. śm.), Lucjan (26 r. śm.) rodzice Cichoccy, Zofia, Kazimierz, Stanisława i Eugeniusz Grodziccy oraz dusze w czyśćcu
9.30 + Marianna Wysocka (4 r. śm.)
11.00 + Kamil Stachowski (od Ilony i Rafała)
12.00 (kaplica) + dziadkowie Tadeusz i Teresa (9 r. śm.) Orłowscy oraz Hanna Niecikowska
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Bernarda Jankowska (2 r. śm.)
18.00 + Bogusław Truś (35 r. śm.)
20.00 + Józef Lewandowski – greg. 5


Balaski komunijne w naszym Sanktuarium

Do Soboru Watykańskiego II balaski komunijne stanowiły integralną część kościołów. Pełniły rolę oddzielenia prezbiterium od reszty kościoła i stanowiły tzw. „stół Pański”
do przyjmowania Komunii św., aby uchronić przed upadkiem najmniejsze nawet cząstki Eucharystii. Po soborze, kiedy wprowadzono sprawowanie Mszy św. na ołtarzu „twarzą do ludu”, aby znieść barierę przestrzenną zaniechano ich używania. Nawet w niektórych kościołach je usunięto, przede wszystkim szkodząc architekturze wnętrza.
W nowych kościołach, stosując się do liturgii posoborowej, zaniechano ich umieszczania. Tak stało się u nas. Jednak po wprowadzeniu przez Benedykta XVI możliwości sprawowania liturgii przedsoborowej zaczęto z balasek korzystać. To przyczyniło się do tego, że pojawiły się głosy, aby u nas również miało to zastosowanie. Sprawa była cały czas otwarta. Teraz, w dobie pandemii koronawirusa, sprawa wróciła. Grupa autorytetów medycznych zwróciła się do Konferencji Episkopatu Polski informując, że ze względu na bezpieczny dystans sanitarny najlepiej jest przyjmować Komunię św. na klęcząco i do ust. To kolejny argument, by balaski w naszej świątyni wprowadzić.
Po ogłoszeniu tej decyzji były głosy satysfakcji. Teraz, kiedy inwestycja jest w realizacji, pojawili się też ofiarodawcy, by ten cel zrealizować. Jesteśmy im za to wdzięczni. Przewidywany koszt balasek to 20 tys. zł. Dotychczas zebrano 11 750 zł. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać, szczególnie Parafianinowi Piotrowi (10 tys. zł).
Ten piękny odzew jest wyrazem, że inwestycja jest potrzebna. Uda się ją zrealizować mimo pandemii przy niższej frekwencji wiernych na Mszach św. i jednocześnie zmniejszeniu wpływów finansowych do kasy parafialnej. Za wzięcie odpowiedzialności za sprawy materialne naszej parafii wszystkim Ofiarodawcom, zarówno realizowanych balasek, jak i funkcjonowania i utrzymania parafii jeszcze raz serdeczne i gorące Bóg zapłać. Niech Jezus – Król Miłosierdzia wszystkim błogosławi!