7 lutego 2021 roku, V Niedziela Zwykła

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubemi Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Z nauczania Papieża Franciszka
fragment Orędzia na XXIX Światowy Dzień Chorego.

Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27). Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu może znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni.


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:  w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.


Słowo Księdza Proboszcza na Dzień Chorego.

Kochani Siostry i Bracia, którzy obarczeni jesteście krzyżem cierpienia! „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8). Relacje zaufania u podstaw opieki nad chorymi. Takie właśnie hasło naznaczył na 29. Światowy Dzień Chorego papież Franciszek. Pan Jezus jest najepszym nauczycielem w znoszeniu ciepienia, jak również uczy nas właściwych postaw wobec chorych. Od Ogrójca poprzez Drogę Krzyżową, przybicie do krzyża i śmierć na nim, dał przykład i wyraz największej Miłości Boga wobec człowieka. Cały czas uczymy się od Pana Jezusa jak przyjąć z godnością cierpienie. Dlatego tak ważną sprawą jest bliskość wizerunku Jezusa ukrzyżowanego przy człowieku chorym. Pan Jezus daje nam przykład jak mamy zachowywać się wobec człowieka cierpiącego. Niejednokrotnie użalał się i pochylał nad chorymi. Jawi się też jako Boski Lekarz przywracając zdrowie chorym. Poprzez nauczanie (np. przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie) wskazywał, że wszystko cokolwiek czynimy bliźniemu w potrzebie wypełnia wolę Bożą. W dzisiejszym świecie przede wszystkim należy zauważyć człowieka cierpiącego, pochylić się nad nim, opatrzyć jego rany i pielęgnować. Z okazji Dnia, który każe pochylić się nad ludzkim cierpieniem życzę Wam, Drodzy Parafianie przykuci cierpieniem, abyście mogli doświadczyć obecności Pana Jezusa, Miłosiernego Samarytanina., który wleje w Wasze serca nadzieje i rozgrzeje Wasze serca ogniem Bożej Miłości.
Wasz Proboszcz, Ks. Stanisław


Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Zwykła

1. Comiesięczny Apel Jasnogórski dzisiaj po Mszy św. o godz. 20.00 (ok. 20.40). Modlimy się za papieża Franciszka.
2. W czwartek, 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, a jednocześnie Światowy Dzień́ Chorego pod hasłem: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy braćmi jesteście”. Modlimy się w intencji chorych i obsługujących ich. Do chorych zgłoszonych imiennie udadzą się przedstawiciele parafialnej Caritas z odpowiednim przesłaniem.
3. W przyszłą niedzielę, 14 lutego po Mszy św. o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach rozpoczynającego się 40. godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem.
4. Rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu I spowiedzi i Komunii św. zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.
5. We wtorek, 2 lutego zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii. Jakże inną niż w latach ubiegłych. Mimo pandemii pobłogosławiliśmy ponad 500 domostw. Ok. 35 parafian poza odwiedzinami złożyło ofiarę kolędową. Za wszelkie przejawy życzliwości składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczegółowe sprawozdanie ukaże się w naszej gazetce parafialnej za tydzień. Dziękujemy również za ofiary na „Samarytanina”. 
Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie kościoła i kaplicy, jak też ofiary dla ubogich (2321 zł). Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na „Samarytanina”.
Za tydzień nasza comiesięczna kolektą remontowo-inwestycyjna.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za ofiary na balaski. Dotychczas wpłynęło 14950 zł. 
Kolekta z 31 stycznia: 3471 zł.
6. Polecamy prasę katolicką. 
Jak najserdeczniej pozdrawiamy Parafian i Gości modlących się w naszym Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia uleczył nasze choroby i strapienia!

Zmarli w ostatnim czasie
+ Halina Orzechowska, l. 68
+ Kazimierz Kowalski, l. 82
+ Czesław Romanowski, l. 74
+ Jan Szatkowski, l. 93
+ Maria Meller, l. 82
+ Kazimierz Wuttke, l. 90
+ Zygmunt Sionkowski, l. 89

Po zakończeniu kolęd wracamy do stałych godzin otwarcia Biura Parafialnego. Zapraszamy
od poniedziałku do czwartku od godz. 15.30 do godz. 16.30
i w piątek od godz. 8.00 do 9.00.


Intencje mszalne od 7 do 14 lutego 2021

Niedziela, 7 lutego
7.30 + Teresa Ozdoba – greg. 24
7.30 + Sabina (2 r. śm.), Lucjan (26 r. śm.) rodzice Cichoccy, Zofia, Kazimierz, Stanisława i Eugeniusz Grodziccy oraz dusze w czyśćcu
9.30 + Marianna Wysocka (4 r. śm.)
11.00 + Kamil Stachowski (od Ilony i Rafała) 12.00 (kaplica) + dziadkowie Tadeusz i Teresa (9 r. śm.) Orłowscy oraz Hanna
Niecikowska
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian 15.00 + Bernarda Jankowska (2 r. śm.)
18.00 + Bogusław Truś (35 r. śm.)
20.00 + Józef Lewandowski – greg. 5

Poniedziałek, 8 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 6
8.30 O błogosławieństwo Boże i dobre wybory dla Marysi z okazji 21. urodzin
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 25
17.00 + Piotr Drygalski (1 r. śm.)
18.00 O siłę w walce z chorobą nowotworową dla Dariusza i nawrócenie dla wnuka

Wtorek, 9 lutego
7.00 + Teresa Ozdoba – greg. 26 8.30 + Józef Lewandowski – greg. 7
17.00 + Barbara Kalka (od Heleny Putowskiej z rodziną)
17.00 + Bronisława Lesińska (r. śm.) 18.00 + Stefan (27 r. śm.) i Janina Czerwińscy, dziadkowie z obojga stron oraz Ewa Ledóchowska

Środa, 10 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 8
8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 271
7.00 + Jadwiga Olkiewicz (9 r. śm.) 17.00 + Barbara Kalka (od Joli i Witka z dziećmi)
18.00 + Józef Maciaszek (od kolegów z Urzędu Marszałkowskiego)

Czwartek, 11 lutego
7.00 + Zygfryd Kunath
8.30 + Józef Lewandowski – greg. 9
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 28
17.00 + Henryk Sobociński (19 r. śm.) 18.00 W intencji Ojczyzny

Piątek, 12 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 10 8.30 + Teresa Ozdoba – greg. 29
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Franciszek Kuziemkowski (2 r. śm.)
17.00 + Sylwester Wylegała, Piotr Władykoi Waleria Subkowiak (10 r. śm. wszystkich) |
18.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 1

Sobota, 13 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 11 8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 2
17.00 + Teresa Ozdoba – greg. 30
17.00 + Czesław Grzelachowski (7 r. śm. i w dniu urodzin)
18.00 + Rene Kołodziej i Marian Lewandowski

Niedziela, 14 lutego
7.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 3
7.30 + Kazimierz Kański (100 r. urodzin) i zmarli z rodziny
9.30 + Maksymilian Osiński oraz zmarli z rodziny Osińskich i Mykowskich
11.00 + Mieczysław Pietruszyński (8 r. śm.) 12.00 (kaplica) + Józef Lewandowski –greg. 12
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian 15.00 + z rodziny Bandrowskich
18.00 + Kazimierz, jego żona i syn oraz zmarli z rodziny
20.00 + Barbara Bartoszyńska – o dar życia wiecznego