21 lutego 2021 roku, I Niedziela Wielkiego Postu

Żywe jest Słowo Boże… Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Z nauczania Papieża Franciszka Orędzie na Wielki Post 2021 roku
„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18).
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości
Drodzy bracia i siostry,
zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.
Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.
Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.


Ogłoszenia duszpasterskie
I Niedziela Wielkiego Postu

1. Od Środy Popielcowej rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu – czas pokuty i nawrócenia.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pokutnych: Gorzkich Żali (niedziela, godz. 17.00) i Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 14.30, 16.30 (z udziałem dzieci w kaplicy), 18.30 i 19.30 (z udziałem młodzieży). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny.
2. Dzisiaj gościmy Ojca Dominika Ochlaka, oblata, który głosi nam kazania ewangelizacyjne, a za dwa tygodnie będzie przewodniczył rekolekcjom wielkopostnym naszych dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej. Dzisiaj po Mszach św. będzie rozprowadzał książki swojego współbrata Ojca Tomasza Maniury, który głosił nam rekolekcje adwentowe.
3. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w sobotę, 27 lutego o godz. 9.30, poprzedzona w piątek katechezą w ramach Szkoły Miłosierdzia po czy wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 (w kaplicy!!!) po Drodze Krzyżowej (ok. godz. 19.00).
4. Aktualnie przeżywamy Tydzień modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Niech modlitwa i apostolska postawa pozwoli wyrwać się naszym braciom i siostrom z tego i innych nałogów.
5. W przyszłą niedzielę, 28 lutego rozpoczniemy nasze doroczne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 3 marca. Przewodniczyć im będzie Ks. Profesor Mirosław Mróz – teolog z UMK. W niedzielę o godz. 19.00 nauka stanowa dla kobiet. Nauki ogólne podczas Mszy św. W dni powszednie na Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00.
W tym dniu ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby polskich misjonarzy.
6. We wtorek, 23 lutego przypada 76. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Modlimy się o jego kanonizację. Ogólnodiecezjalne uroczystości w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 17.00. W naszym Sanktuarium comiesięczne spotkanie modlitewne czcicieli św. Ojca Pio.
7. Kartki do spowiedzi św. możemy odbierać w biurze parafialnym, zakrystii lub sklepiku.
8. Bóg zapłać serdecznie za posprzątanie kościoła, za pomoc przy odśnieżaniu. Dziękujemy za wszelkie ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Zwłaszcza za ofiary na balaski. Z racji dość dużego zainteresowania się tą inwestycją zamówiliśmy dodatkowo trzeci segment, który zostanie zainstalowany między chrzcielnicą a wyjściem z zakrystii. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na działania „Samarytanina”.
Kolekta z 14 lutego: 4413 zł.
9. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego w przeżywaniu Wielkiego Postu. Niech Jezus – Król Miłosierdzia umacnia nas w przezwyciężaniu wszelkich pokus.


Intencje mszalne od 21 do 28 lutego 2021

Niedziela, 21 lutego
7.30 + Jerzy (7 r. śm.)
7.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii Zielińskiej (z okazji urodzin i imienin)
9.30 + Halina i Kazimierz Jaworscy, Jadwiga i Marian Bojanowscy
11.00 + Krystyna Jabłońska
12.00 (kaplica) + Józef Lewandowski – greg. 19
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 10
18.00 + rodzice Eleonora i Henryk, Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
20.00 + Barbara Kalka (od Tomasza Chabior z rodziną)

Poniedziałek, 22 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 20
8.30 + Maria Wysiecka (10 r. śm.)
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 11
17.00 + Estera i Henryk Glińscy
18.00 + Zbigniew Kozłowski

Wtorek, 23 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 21
8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 12
17.00 + Barbara Kalka (od Adama Chabior)
17.00 + Halina Orzechowska (od męża Aleksandra)
18.00 W intencji członków Róży Różańcowej bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych

Środa, 24 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 22
8.30 + Barbara Kalka
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 13
17.00 + Barbara Kalka (od Katarzyny Witulskiej z rodziną)
18.00 Dziękczynna za dar życia z prośbą
o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny

Czwartek, 25 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 23
8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 14
17.00 + Maria (3 r. śm.) i Krzysztof Szczepańscy
17.00 + rodzice Jan i Józefa Tecmer, siostra Gabriela i brat Stanisław
18.00 O błogosławieństwo Boże dla mamy

Piątek, 26 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 24
8.30 + Halina Orzechowska
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Halina Orzechowska
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 15
18.00 + Barbara Kalka (od Pawła i Teresy)

Sobota, 27 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 25
8.30+ Maria, Mieczysław, Tadeusz, zmarli z rodzin Anweiler i Brzozowskich
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 16
17.00 + Roman Tylicki (w dniu urodzin i imienin)
18.00 + Elwira Wiśniewska (z okazji imienin)

Niedziela, 28 lutego
7.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 17
7.30 Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Pawła Lewandowskiego z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i opiekę MBNP
9.30 W intencji syna Błażeja z okazji
18. urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i zdrowie oraz rozeznanie drogi życiowej dla niego
11.00 + Leszek Faleński (20 r. śm.), rodzice z obojga stron oraz Gabriela i Henryk Szulc
12.00 (kaplica) + Stefanią Skarbek (5 r. śm.)
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Krystyna Rzeźnikowska, Czesława, Ludwik i Antoni Taflińscy oraz Elżbieta Bartnik
18.00 + Marianna Kozioł (13 r. śm.) i Adam Kozioł
20.00 + Józef Lewandowski – greg. 26