28 marca 2021 roku, Niedziela Palmowa

Żywe jest Słowo Boże… Mk 11, 1-10
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”».
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!»

W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej)

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, przeżywając czas Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
2. Dzisiaj zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach o godz. 17.20, również w Wielki Czwartek i Wielki Piątek po ceremoniach.
Droga Krzyżowa w Wielki Piątek w Godzinie Miłosierdzia (godz. 15.00) na rozpoczęcie nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
3. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Ze względu na panującą pandemię udział wiernych jest ograniczony z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Program Triduum w gazetce parafialnej. Żeby umożliwić choć częściowy udział wiernych w Misterium Zbawienia rozszerzamy ilość nabożeństw w te dni.
4. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.00 (kaplica), 12.30, 15.00, 16.30 (dodatkowa), 18.00 i 20.00.
5. W poniedziałek wielkanocny Msze św. jak w niedziele. Kolekta przeznaczona jest na budujące się kościoły w diecezji.
6. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, które jeszcze możemy składać do skarbonki pod chórem. Jak zawsze Bóg zapłać za wspieranie materialne celem utrzymania i funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
W I święto kolekta przeznaczona na dofinansowanie ogrzewania kaplicy i kościoła.
Kolekta z 21 marca: 3672 zł.
Ofiary na paczki dla ubogich: 2791 zł.
7. W Triduum Paschalne biuro parafialne nieczynne. Kartki do spowiedzi św. wielkanocnej w biurze parafialnym, zakrystii i sklepiku.
8. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy wszystkich Parafian i Gości i życzymy głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

Na prośbę Kurii Diecezjalnej przekazujemy informację z Krajowej Administracji Skarbowej:

W tym roku część emerytów/rencistów czekają zmiany (zrobione w ZUS). Jeśli z rozliczenia podatku za 2020 r. wynikała nadpłata podatku, nie rozliczy cię, jak do tej pory, organ rentowy. Zamiast PIT-40A otrzymałeś w tym roku PIT-11A.
W takiej sytuacji możesz:
• złożyć samodzielnie zeznanie roczne, jeśli chcesz skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji, niż wskazana w ubiegłym roku – skorzystaj z możliwości elektronicznego zeznania wejdź na stronę www.podatki.gov.pl i zaloguj się do e-Urzędu skarbowego (w razie trudności poproś o pomoc najbliższą rodzinę).
• nie robić nic, wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane dla Ciebie w usłudze Twój e-PIT.


Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:
Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.
Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.


Intencje mszalne od 28 marca do 4 kwietnia 2021

Niedziela Palmowa, 28 marca
7.30 + ks. Franciszek Gabor (1 r. śm.)
7.30 + Maria Grelewicz (36 r. śm.) i zmarli z rodziny
9.30 + Jan i Zuzanna, Józef i Marianna Lis oraz Stanisław i Wilhelmina (1 r. śm.) Reczuch
11.00 + Ryszard Matuszewski, Władysława
i Zygmunt Głowińscy
12.00 (kaplica) + Halina i Jerzy Rygielscy
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Bronisława i Franciszek Wierszyło
18.00 + Kazimierz Rabenda – greg. 21
20.00 + Irena i Waldemar Rusińscy

Wielki Poniedziałek, 29 marca
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pracowników Ośrodka Zdrowia w Kikole
8.30 + Kazimierz Rabenda – greg. 22
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córki Weroniki, syna Wiktora, męża Leszka i Marleny
17.00 + Stefan, Kazimiera i Czesław
18.00 + Edmund Cywka (15 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Cywków i Lewandowskich

Wielki Wtorek, 30 marca
7.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Pawła Lewandowskiego
8.30 + Kazimierz Rabenda – greg. 23
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jolanty, Dariusza i Joanny
17.00 + Anna, Maria, Zenon i Ernestyna
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Haliny

Wielka Środa, 31 marca
7.00 + Kazimierz Rabenda – greg. 24
8.30 + z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójki i za dusze w czyśćcu
17.00 + Emilia Przybylińska
17.00 + Maria Półrolniczak (popogrzebowa)
18.00 + Adam Przeradzki (popogrzebowa)

Wielki Czwartek, 1 kwietnia
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek, 2 kwietnia
18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 3 kwietnia
21.00 Wigilia Paschalna
21.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Szymona (w 10 rocznicę Chrztu Świętego)
21.00 + Kazimierz Rabenda – greg. 25
21.00 + rodzice Monika i Konrad Jędraszek, syn Łukasz, siostra Chryzanta oraz krewni i znajomi

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia
7.00 W intencji parafian
9.30 + z rodzin Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójki i za dusze w czyśćcu
9.30 + Kazimierz Rabenda – greg. 28
11.00 + Stanisław Osiński (12 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
12.00 (kaplica) + Antoni Banaszak (popogrzebowa)
12.30 + Marek Jankowski (2 r. śm.)
15.00 + Roman Tylicki
16.30 + Jadwiga Piotrowska (12 r. śm.) i zmarli z rodziny Piotrowskich
18.00 + Zdzisława i Mieczysław oraz zmarli z rodziny Golędzinowskich i Nierzwickich
20.00 WOLNA!