18 lipca 2021 roku, XVI Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 6, 30-34

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Z nauczania papieża Franciszka w Anioł Pański z kliniki Gemelli, 11 lipca br.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że uczniowie Jezusa, posłani przez Niego, «namaszczali olejem i uzdrawiali wielu chorych». Tym «olejem» jest z pewnością Sakrament Namaszczenia Chorych, który daje pokrzepienie ducha i ciała. Tym «olejem» jest także słuchanie, bliskość, troska, czułość tych, którzy opiekują się chorymi: to jak pieszczota, która sprawia, że czujesz się lepiej, łagodzi ból i podnosi. Wcześniej czy później wszyscy potrzebujemy tego «namaszczenia» i wszyscy możemy je dać komuś innemu, poprzez odwiedziny, telefon, wyciągnięcie ręki do tych, którzy potrzebują pomocy.
Dlaczego dzieci cierpią – to pytanie dotyka serca: towarzyszmy im modlitwą i módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza tych w najcięższych stanach: niech nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie, niech każdy otrzyma namaszczenie słuchania, bliskości, czułości i troski. Prośmy o to za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, Uzdrowienia Chorych.


W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni


Intencje mszalne od 18 do 25 lipca 2021

Niedziela, 18 lipca
7.30 + Janina Popielska (greg. 18)
7.30 + Pelagia i Wacław Rumińscy
9.30 + Stanisława i Stefan Goźlińscy
11.00 + Franciszek i Tadeusz Kużel oraz zmarli z rodziny Kużel
12.30 Suma parafialna
18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów, a potem radość nieba dla Ireny (18)
20.00 + Teresa (14 r. śm.) i Zdzisław Urbańscy

Poniedziałek, 19 lipca
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 O zdrowie… dla Ireny (19)
17.00 + Janina Popielska (greg. 19)
17.00 + Piotr, Amelia i Ryszard Karpińscy, Mirosław Józefiak oraz zmarli z rodzin Józefiaków i Maślińskich
18.00 + Ryszard Sumara (1 r. śm.) – od córki z rodziną

Wtorek, 20 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 20)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (20)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki (z ok. 13. urodzin) i dla rodziny
17.00 + Walentyna, Czesław i Grzegorz Lubińscy
18.00 O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Małgosi i Marcina (w 14 rocz. ślubu) oraz dla ich dzieci Karoliny
i Patryka

Środa, 21 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 21)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (21)
17.00 + Halina Orzechowska (od koleżanek i kolegów z UM)
17.00 + siostra Krystyna (9 r. śm.), jej mąż Henryk, synowie Adam i Krzysztof
18.00 + Helena Marchlewicz

Czwartek, 22 lipca
7.00 + Kazimierz Rebenda
8.30 O zdrowie… dla Ireny (22)
17.00 + Janina Popielska (greg. 22)
17.00 O doświadczenie Bożej miłości i powrót do Kościoła dla Weroniki
18.00 + Włodzisława i Kazimierz Zapiec

Piątek, 23 lipca
7.00 Dziękczynna za 38 lat kapłaństwa ks. Jana Perszona
8.30 O zdrowie… dla Ireny (23)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Janina Popielska (greg. 23)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli i Pawła za wstawiennictwem św. Józefa
18.00 + Estera i Henryk Glińscy

Sobota, 24 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 24)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (24)
17.00 + żona Sabina Zagrabska oraz rodzice Józef i Stanisława
17.00 + Feliks Szukaj oraz zmarli z rodziny Szukaj i Politowskich
18.00 + Leszek i Piotr Gerc

Niedziela, 25 lipca
7.30 + Stanisław Reczuch (4 r. śm.)
7.30 + Janina Popielska (greg. 25)
9.30 + Natalia i Mieczysław oraz zmarli z rodziny Gburskich i Rogowskich
11.00 + Sławomir Drygalski (22 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Drygalskich i Piotrowskich
12.30 Suma parafialna
18.00 O zdrowie… dla Ireny (25)
20.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Macieja (w dniu urodzin)


10 rzeczy, które warto wiedzieć o św. Marii Magdalenie

1. Maria Magdalena ma od niedawna swoje święto: W czerwcu 2016 r. wspomnienie św. Marii Magdaleny zostało przez papieża Franciszka podniesione do rangi święta. Wprowadzona zmiana ma podkreślać znaczenie pierwszej Apostołki Zmartwychwstania, ponieważ to ona jako pierwsza przekazała Radosną Nowinę apostołom. Ten fakt ma zachęcać do refleksji nad godnością kobiety i jej rolą w Kościele i głoszeniu Ewangelii.
2. Jest Apostołką Apostołów: W Kościele Wschodnim była otaczana wielką czcią jako Apostołka Apostołów, ponieważ to ona oznajmiła uczniom o zmartwychwstaniu Jezusa, jednak ci nie uwierzyli. Została tak nazwana przez św. Hipolita, teologa, żyjącego na początku III wieku. Dziś powszechnie jest tak określana również w Kościele Katolickim.
3. Tak powstał mit żony Jezusa: Mit ten powstał na podstawie znalezionego manuskryptu w zbiorach British Library. To niewielki fragment papirusu z tekstem zapisanym w języku koptyjskim, datowany na IV-IX wiek, który zawiera kilka urwanych zdań, w jednym z nich Jezus nazywa ją swoją żoną, a potem mówi o tym, że Maria może stać się jego uczniem.
4. Maria Magdalena – to imię coś znaczy: Pochodziła prawdopodobnie z miejscowości Magdala (hebr. migdal – twierdza, zamek, wieża). W tamtych czasach zazwyczaj przy imieniu podawało się imię ojca, męża lub syna. Historycy wskazują więc, że oba imiona żeńskie mówią nam, że Maria Magdalena była kobietą żyjącą samotnie.
5. Pismo Święte mówi o niej (co najmniej) trzykrotnie:
A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów (Łk 8, 1-2).
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć (Mk 16, 9-11).
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (J 19, 25).
Oprócz tego, bardzo często identyfikowano z Marią Magdaleną postacie z dwóch poniższych cytatów: Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła (J 12, 3).
W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie (Łk 10, 38-39).
6. Malarze uwielbiali zajmować się tematami z nią związanymi: Przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami – w długiej szacie z nakrytą głową, w bogatym stroju lub jak pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy.
7. Czy była prostytutką? Nie do końca: Czasami utożsamiano Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą. To przekonanie panuje do dzisiaj. Jednym z powodów jest dopatrywanie się w siedmiu nieczystych duchach problemów z rozwiązłością i niepohamowanym popędem seksualnym.
Bardzo często mylono ją również z inną kobietą w Piśmie Świętym przyłapaną na cudzołóstwie. Wielu biblistów wskazuje jednak, że to utożsamienie nie ma oparcia w Piśmie Świętym.
8. Maria Magdalena finansowała działalność Jezusa: Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia (Łk 8, 1-3).
Ewangelia wyraźnie wspomina o tym, że Maria Magdalena była jedną z kobiet, która finansowała działalność Jezusa, aczkolwiek nie podaje informacji o tym, skąd miała na to pieniądze.
9. Magdala istnieje do dziś: Magdala to miejscowość w Izraelu położona niedaleko Tyberiady na zachodnim brzegu jeziora Genezaret. W starożytności miasto było ważnym ośrodkiem rybackim. Podobno istniał tam również kościół, który wybudowano na miejscu domu Marii Magdaleny. Dzisiaj w okolicy jest jedynie mała wioska żydowska, a sam teren kościoła w Magdali należy do zakonu Franciszkanów. Przejeżdżając na rowerze lub autem wokół jeziora Galilejskiego, warto się zatrzymać tam na kilka chwil.
10. Maria Magdalena patronuje wielu sprawom: Maria Magdalena patronuje zakonom kobiecym w Prowansji, Sycylii i Neapolu. Jest również patronką magdalenek, kobiet szczerze pokutujących, uczniów, studentów, dzieci mających trudności z chodzeniem, ogrodników i więźniów. (za: neon.pl)