25 lipca 2021 roku, XVII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 6, 1-15
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.


W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych
i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni


Ogłoszenia duszpasterskie XVII Niedziela Zwykła

1. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu sprawujemy Msze św. według porządku wakacyjnego.
2. Na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy dziś w Kościele w Polsce Dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Otaczany ich modlitwą, a zebrane przy wyjściu z kościoła ofiary do puszek zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.
3. Jutro, 26 lipca czcimy śś. Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa. Z woli Ojca św. Franciszka jest to dzień modlitw za naszych dziadków i babcie oraz seniorów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy św.
4. Za tydzień wchodzimy w miesiąc sierpień – szczególny w dziejach współczesnych naszej Ojczyzny. Módlmy się za Ojczyznę i w jej intencji podejmijmy dobre postanowienia (np. abstynencję). Od popołudnia 1 sierpnia możemy uzyskać specjalny odpust zupełny, tzw. Porcjunkuli.
5. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dbałość o teren przykościelny. Dziękujemy za ofiary na rzecz parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
6. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich.

Pozdrawiamy wszystkich i życzymy, by Chrystus – Chleb Żywy umacniał nasze siły duchowe.


Intencje mszalne od 25 lipca do 1 sierpnia 2021

Niedziela, 25 lipca
7.30 + Stanisław Reczuch (4 r. śm.)
7.30 + Janina Popielska (greg. 25)
9.30 + Natalia i Mieczysław oraz zmarli z rodziny Gburskich i Rogowskich
11.00 + Sławomir Drygalski (22 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Drygalskich i Piotrowskich
12.30 Suma parafialna
18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów, a potem radość nieba dla Ireny (25)
20.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Macieja (w dniu urodzin)

Poniedziałek, 26 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 26)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (26)
17.00 + rodzeństwo Janina, Leokadia i Eugeniusz Nowakowscy
17.00 Dziękczynna za mamę oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej
18.00 + Anna i Elżbieta Wienconek

Wtorek, 27 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 27)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (27)
17.00 + Lucyna Lonkwic
17.00 + Ryszard Chodkowski, zmarli z rodziny Bartel i Kochowskich
18.00 + Włodzimierz Łęgowski

Środa, 28 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 28)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (28)
17.00 O nawrócenie grzeszników
17.00 + Marzena Osińska i Teresa Bojanowska
18.00 + Maciej i Zbigniew Kozłowscy

Czwartek, 29 lipca
7.00 + Janina Popielska (greg. 29)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (29)
17.00 W podziękowaniu za zdanie egzaminu dojrzałości
17.00 + Weronika Masłowska (2 r. śm.)
18.00 + Irena i Konstanty Fijorek, Jan Arnowski, Henryk Brzeziński

Piątek, 30 lipca
7.00 O dar nieba dla zmarłych Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, kapłanów, którzy posługiwali w domach Zgromadzenia oraz rodziców i krewnych
8.30 O zdrowie… dla Ireny (30)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Janina Popielska (greg. 30)
17.00 + rodzice Wanda i Jan Zarembscy, teściowie Helena i Władysław Tyliccy, mąż Roman
18.00 + Józefa, Józef, Henryk i Marek

Sobota, 31 lipca
7.00 O dar nieba dla Wychowanek Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz darczyńców i przyjaciół Zgromadzenia
8.30 + rodzice z obojga stron i bracia
17.00 + Marek Chałstowicz (7 r. śm.)
17.00 + Elżbieta Wilczyńska
18.00 + Elżbieta Kwietniewska

Niedziela, 1 sierpnia
7.30 + Maria (17 r. śm.) i Feliks (37 r. śm.) Wardęga
7.30 + Janina Gzella (greg. 1)
9.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Wojciecha (w 1 rocznicę urodzin)
11.00 + Irena i Teodor Bujna
12.30 Suma parafialna
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 1)
18.00 + Julia Rajczyk
20.00 + Cecylia Murawska (14 r. śm.)


Chrzestny, czyli wzór fragment z książki ks. Wiesława Mazurowskiego pt. „To warto wiedzieć – o prawie Kościoła
w pytaniach i odpowiedziach” (wyd. Bernardinum)

Czy żyjąc w związku cywilnym, mogę być matką chrzestną? Pytam o to, bo różnie się mówi. Słyszałam, że niektórzy księża na to zezwalają. Wiem, że żyjąc w związku cywilnym, nie mogę przystępować do Komunii św., choć obecnie – za sprawą nauczania papieża Franciszka – może coś się zmieni w tej kwestii?

Przyjrzyjmy się najpierw, czego Kościół wymaga od chrzestnych. Temat możliwości przystępowania do Komunii św. przez osoby żyjące tylko w związkach małżeńskich cywilnych zasługuje na oddzielne opracowanie.
Ustawodawca Kościoła wymaga, że przyjmujący chrzest powinien mieć – jeśli to możliwe – chrzestnego lub chrzestną albo dwoje rodziców chrzestnych (kan. 873). Następnie dodaje, że chrzestny ma dorosłemu „towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki” (kan. 872). Ustawodawca dość precyzyjnie określa, kto może zostać chrzestnym. Nie może nim być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, bo to oni w przypadku dziecka wybierają mu chrzestnych, a w przypadku ich braku czynią to ci, którzy ich prawnie zastępują. Gdy sakrament chrztu przyjmuje osoba dorosła, sama może wyznaczyć sobie rodziców chrzestnych. Chrzestni muszą mieć ukończone, zgodnie z wymogiem Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom, co najmniej piętnasty rok życia i być wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Co do wieku ustawodawca dopuszcza pewne wyjątki ze słusznej przyczyny. Istotnym w poruszanej kwestii jest natomiast określenie, że chrzestny ma być katolikiem, który przyjął bierzmowanie i „sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić” (kan. 974 § 1 n° 3).
Co konkretnie znaczą słowa ustawodawcy, że chrzestny „ma prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić”? Z powszechnego nauczania Kościoła wynika, że życie w związku cywilnym nie jest normalną formą małżeństwa. Kościół, wierny nauce Chrystusa, wymaga, aby małżonkowie tworząc rodzinę żyli w sakramentalnym związku. Życie tylko w związku cywilnym pociąga za sobą określone skutki prawno-moralne. Wśród nich wymienia się na pierwszym miejscu brak możliwości przystępowanie do sakramentów świętych, spowiedzi i Komunii świętej. Stąd wyżej wspomniana Instrukcja o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom zabrania dopuszczać do funkcji chrzestnego osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich.
Można postawić pytanie, dlaczego? Odpowiedzią niech też będzie pytanie: Jak ktoś, kto nie może przystępować do Komunii św., może dawać dorastającemu dziecku przykład Jej przyjmowania? Być chrzestnym, znaczy być wzorem.
Na forach internetowych aż huczy od komentarzy na ten temat. Wielu ich autorów nie przyjmuje takiego stanowiska Kościoła, takiego ustawodawstwa, samemu tworząc sobie przyjazne teorie i koncepcje. Można by to porównać do kierowców, którym w Polsce nagle przestałoby się podobać prawo o ruchu drogowym i na własną rękę zaczęliby wprowadzać ruch lewostronny. Po pierwsze, w ten sposób nie zmienią prawo o ruchu drogowym. Po drugie, taka samowolna praktyka może się skończyć źle dla nich samych i innych uczestników.