1 sierpnia 2021 roku, XVIII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 6, 24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii


Ogłoszenia duszpasterskie XVIII Niedziela Zwykła

1. Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy miesiąc sierpień, który ma tak wielkie znaczenie w najnowszej historii naszej Ojczyzny (77. rocznica Powstania Warszawskiego, 101. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej nad bolszewikami i 41. rocznica powstania Solidarności). Pasterze Kościoła w Polsce zachęcają do abstynencji jako wyrazu odpowiedzialności za nasz Naród.
2. Dzisiaj po południu i przez cały dzień jutrzejszy w każdym kościele parafialnym możemy uzyskać odpust zupełny, tzw. Porcjunkuli, ze względu na zasługi św. Franciszka.
3. W środę, 4 sierpnia wyruszy 43. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. O godz. 6.00 Msza św. w katedrze śś. Janów. Jak w roku ubiegłym pielgrzymka będzie miała charakter etapowy. Więcej informacji na stronie internetowej.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota sierpnia. Jak zawsze zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Przypominamy, że okazja do spowiedzi św. zawsze przed każdą Mszą św. i w piątki między 15.00 a 17.00. Dzieci i młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek od godz. 16.30.
W piątek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Kolekta misyjna.
W sobotę o godz. 7.30 śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. W godzinach przedpołudniowych swoich chorych odwiedzą księża Andrzej i Piotr. Po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo I-sobotnie i czuwanie obrońców życia. O godz. 20.30 comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka.
5. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dbałość o teren przykościelny. Dziękujemy za ofiary na rzecz parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta z 25 lipca: 4831 zł. Bóg zapłać za ofiary solidarnościowe na rzecz poszkodowanych przez klęski żywiołowe: 4841 zł.
6. Zachęcamy do lektury najnowszego tygodnika „Niedziela” .

Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców parafii, jak i wszystkich Gości i życzymy, by Chleb Eucharystyczny Chrystusa, Króla Miłosierdzia umacniał nasze siły duchowe i fizyczne.


Intencje mszalne od 1 do 8 sierpnia 2021

Niedziela, 1 sierpnia
7.30 + Maria (17 r. śm.) i Feliks (37 r. śm.) Wardęga
7.30 + Janina Gzella (greg. 1)
9.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Wojciecha (w 1 rocznicę urodzin)
11.00 + Irena i Teodor Bujna
12.30 Suma parafialna
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 1)
18.00 + Julia Rajczyk
20.00 + Cecylia Murawska (14 r. śm.)

Poniedziałek, 2 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 2)
8.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla rodziców
17.00 Dziękczynna w rocznicę ślubu Aleksandry i Tadeusza
17.00 + Wanda, Stanisław, Grzegorz i Henryk Słomkowscy oraz Janina Dondalska
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 2)

Wtorek, 3 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 3)
8.30 O Boże błogosławieństwo dla chrześniaków
17.00 + Jerzy Grabkowski
17.00 Za dzieci z Róży Różańcowej i rodziców za wstawiennictwem Sł. B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 3)

Środa, 4 sierpnia
7.00 + syn Rafał Grelewicz (11 r. śm.)
8.30 + Janina Gzella (greg. 4)
17.00 + Jadwiga Komor (7 r. śm.)
17.00 + Jerzy Grabkowski
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 4)

Czwartek, 5 sierpnia
7.00 O opiekę Matki Bożej Miłosierdzia nad Zgromadzeniem Sióstr MB Miłosierdzia, za dzieła prowadzone w Zgromadzeniu, Przełożonych i osoby powierzone misji Zgromadzenia
8.30 + Janina Gzella (greg. 5)
17.00 + Jerzy Grabkowski
17.00 + Helena, Władysław, Andrzej i Bolesław Wycichowscy
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 5)

Piątek, 6 sierpnia
7.00 O światło Ducha Świętego dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawowaniu urzędu Głowy Państwa
8.30 + Krystyna Rempalska (greg. 6)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Janina Gzella (greg. 6)
17.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca)
18.00 + mama Janina Żukowska (22 r. śm.) i rodziny z obojga stron

Sobota, 7 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 7)
8.30 + Krystyna Rempalska (greg. 7)
17.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Aliny i Adama (z okazji 30 rocznicy ślubu)
17.00 + Maria Centkowska
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 8 sierpnia
7.30 + Henryk Gumiński i zmarli z rodziny
7.30 + Janina Gzella (greg. 8)
9.30 + Adolf Pułkonik (1 r. śm.)
11.00 + Aleksy Szkodziński (z ok. urodzin)
12.30 Suma parafialna
18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Wojciecha (z okazji 50 urodzin)
20.00 + Krystyna Rempalska (greg. 8)