15 sierpnia 2021 roku, Wniebowzięcie NMP

Żywe jest Słowo Boże… Łk 1,39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowzięcie NMP

1. W dzisiejszą uroczystość dziękujemy za dar Wniebowzięcia NMP. Podczas Mszy św. święcimy zioła, kwiaty i kłosy zbóż jako owoc ziemi, pracy rąk ludzkich i Bożego błogosławieństwa. Modlimy się też za Ojczyznę w 101. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej nad bolszewikami. W parafii Wniebowzięcia NMP doroczny odpust parafialny.
2. Sierpniowe nabożeństwo fatimskie w czwartek, 19 sierpnia o godz. 19.00 – dokładnie w 104. rocznicę objawień Matki Bożej dzieciom fatimskim.
3. Serdeczne Bóg zapłać za dbałość o obejście kościoła i posprzątanie świątyni. Dziękujemy za wszelkie ofiary na rzecz utrzymania kościoła i funkcjonowania parafii oraz Domu Pomocy „Samarytanin” przekazywane na wszelki sposób. Dziękujemy zwłaszcza za ofiary dzisiaj przekazane w ramach naszej comiesięcznej kolekty gospodarczej. Po Mszach św. zbiórka na KUL.
Kolekta z 8 sierpnia: 4811 zł.
4. Serdecznie pozdrawiamy pieszych pielgrzymów, którzy mieli udział w pielgrzymce na Jasną Górę.
5. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Wilna.
6. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela” .

Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich Gości i Parafian i życzymy, by Wniebowzięta Pani była naszą przewodniczką do nieba.


Intencje mszalne od 8 do 15 sierpnia 2021

Niedziela, 15 sierpnia
7.30 O Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej MB Licheńskiej, a dla zmarłych o dar nieba
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Leszka (z okazji 40. rocznicy ślubu) oraz dla dzieci i wnucząt
9.30 + rodzice Stanisław i Stanisława Smolińscy oraz zmarli z rodziny Smolińskich i Szugajew
9.30 + Janina Gzella (greg. 15)
11.00 + Kazimierz Zejfer
12.30 Suma parafialna
18.00 + Henryk Zubrzycki (4 r. śm.)
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 15)
20.00 + Kazimierz (2 r. śm.) i zmarli z rodziny
Poniedziałek, 16 sierpnia
7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Pawła (z okazji urodzin)
8.30 + Janina Gzella (greg. 16)
17.00 + Stanisława i Antoni Zasadowscy oraz zmarli z rodziny z obojga stron
17.00 + Marianna (r. śm.) i Jan Saj, Bronisława i Franciszek Wiśniewscy
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 16)

Wtorek, 17 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 17)
8.30 + Stanisław Bojanowski (popogrzebowa)
17.00 + Andrzej i Dawid
17.00 + z rodziny Orepuk, Gaguckich
i + Teresa
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 17)

Środa, 18 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 18)
8.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w 80. rocznicę urodzin dla Ewy
17.00 + z rodzin Stefanowskich, Paszkiewiczów i Zgierskich
17.00 + Krystyna Rempalska (greg. 18)
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę NMP dla Andrzeja (w dniu urodzin) z podziękowaniem za dar życia

Czwartek, 19 sierpnia
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 + Janina Gzella (greg. 19)
17.00 + Marta i Czesław Chojnowscy
17.00 + Bolesław Mosakowski
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 19)

Piątek, 20 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 20)
8.30 + Krystyna Rempalska (greg. 20)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Benedykt Frątczak
17.00 + Marian i Zbigniew oraz zmarli z rodziny
18.00 + Jan i Helena Czyżewscy oraz o łaskę zdrowia dla Tadeusza

Sobota, 21 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 21)
7.00 + Krystyna Rempalska (greg. 21)
8.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 45. rocznicę ślubu Marii i Krzysztofa
17.00 + Maria, Mieczysław, Tadeusz oraz zmarli z rodziny Anwejler i Brzozowskich
17.00 + Leokadia Jędryka
18.00 + Halina Kisielewicz (12 r. śm.)

Niedziela, 22 sierpnia
7.30 + Antonina i Paweł Kubka, Jan i Zuzanna Lis, Stanisław Reczuch
7.30 + Janina Gzella (greg. 22)
9.30 + Amelia Janus, Julianną Filbrandt (obie 3 r. śm.), Roman Winiarski (15 r. śm.) i zmarli z rodziny
11.00 + ks. Dawid Gapiński
12.30 Suma parafialna
18.00 + Ryszard Olszak (4 r. śm.) i Radosław Socha
20.00 + Krystyna Rempalska (greg. 22)


Od wieków patrzy papieżom w okna

Tak można powiedzieć o kamiennym posągu św. Jacka Odrowąża, który Giovanni Lorenzo Bernini postawił na szczycie kolumnady otaczającej Plac św. Piotra w Watykanie. Mało tego, umieścił go dokładnie na wprost okien apartamentów papieskich.
Każdego roku Rzym odwiedza kilka tysięcy Polaków, a w obliczu trwającego właśnie sezonu turystycznego warto przypomnieć postać tego, który jako jedyny Polak znalazł poczesne miejsce wśród 140 postaci w attyce kolumnady, otaczającej ten największy bodaj plac Europy, mogący pomieścić nawet 400 tys. ludzi.
W związku z przypadającym w tym tygodniu wspomnieniem św. Jacka (wtorek, 17 sierpnia) warto zapoznać się z jego biografią i zasługami! Zajrzyj np. do internetu!