22 sierpnia 2021 roku, XXI Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… J 6, 55. 60-69

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca».
Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie XXI Niedziela Zwykła

1. W czwartek, 26 sierpnia, przeżywamy doroczną uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Na Mszach św. odnawiamy Jasnogórskie Śluby Narodu. Przez uczestnictwo we Mszy św. uczcijmy naszą Panią i Królową.
2. W tym roku obchodzimy 10-tą rocznicę funkcjonowania naszego Domu Pomocy „Samarytanin”, a 26 sierpnia 10-lecie przybycia do nas Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękujemy Bożemu MIłosierdziu za dar funkcjonowania „Samarytanina” i naszych Sióstr. Z tej racji na specjalnej Mszy św. o godz. 11.00 pragniemy Panu Bogu podziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo dla naszego dzieła i za dar obecności i posługi naszych Sióstr. Modlimy się za całą społeczność „Samarytanina” i jego dobrodziejów.
3. Jutro, 23 sierpnia comiesięczne spotkanie modlitewne Czcicieli św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Serdeczne Bóg zapłać za wielorakie wspieranie pod względem materialnym naszego Sanktuarium i „Samarytanina”. Dziękujemy za posprzątanie kościoła.
Kolekta z 15 sierpnia: 5341 zł. Dziękujemy za ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski: 1024 zł. Za tydzień comiesięczna zbiórka do puszek na cele charytatywne parafii.
5. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela” .

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i życzymy, by nasze spotkanie z Jezusem, Królem Miłosierdzia było dla nas Duchem i Życiem.


Intencje mszalne od 22 do 29 sierpnia 2021

Niedziela, 22 sierpnia
7.30 + Antonina i Paweł Kubka, Jan
i Zuzanna Lis, Stanisław Reczuch
7.30 + Janina Gzella (greg. 22)
9.30 + Amelia Janus, Julianna Filbrandt (obie 3 r. śm.), Roman Winiarski (15 r. śm.) i zmarli z rodziny
11.00 + ks. Dawid Gapiński
12.30 Suma parafialna
18.00 + Ryszard Olszak (4 r. śm.) i Radosław Socha
20.00 + Krystyna Rempalska (greg. 22)

Poniedziałek, 23 sierpnia
7.00 + Janina Drobna (greg. 1)
8.30 + Janina Gzella (greg. 23)
17.00 + Estera i Henryk Glińscy
17.00 + Honorata i Alojzy Krajewscy
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 23)

Wtorek, 24 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 24)
7.00 + Zofia (5 r. śm.) oraz rodzice Zofia i Marian Drozd
8.30 + Janina Drobna (greg. 2)
17.00 + Bronisław Chojnacki
17.00 + Stanisław (35 r. śm.), Franciszka i Henryk
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 24)

Środa, 25 sierpnia
7.00 + Janina Drobna (greg. 3)
8.30 + rodzice Monika i Bolesław Melerscy oraz zmarłe rodzeństwo
17.00 + Andrzej Bączyński i Danuta Radomska
17.00 + Janina Gzella (greg. 25)
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 25)

Czwartek, 26 sierpnia
7.00 + Janina Drobna (greg. 4)
9.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Pauliny, Tomasza i Wojciecha
16.30 + Janina Gzella (greg. 26)
16.30 + Krystyna Rempalska (greg. 26)
18.00 + Maria Piekarus (1 r. śm., w dniu jej urodzin i imienin) – od męża Wacława, brata Edmunda i Ewy

Piątek, 27 sierpnia
7.00 + Janina Gzella (greg. 27)
8.30 Za dusze wszystkich zmarłych
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jerzy Grabkowski
17.00 + Krystyna Rempalska (greg. 27)
18.00 + Janina Drobna (greg. 5)

Sobota, 28 sierpnia
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Bolesława (z okazji 50-tej rocznicy ślubu) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
8.30 + Janina Drobna (greg. 6)
17.00 + Janina Gzella (greg. 28)
17.00 + Aleksandra i rodzice z obojga stron
18.00 + Krystyna Rempalska (greg. 28)

Niedziela, 29 sierpnia
7.30 + Krystyna Rempalska (greg. 29)
7.30 + Janina Gzella (greg. 29)
9.30 + Jadwiga i Jerzy
11.00 + Salomea (100 r. urodzin) i Feliks
12.30 Suma parafialna
18.00 + rodzice Urszula (5 r. śm.) i Feliks, brat Zbigniew i ciocia Irena
20.00 + Janina Drobna (greg. 7)


Ostatnia rozmowa św. Moniki i św. Augustyna

Św. Augustyn na kilku stronach swego autobiograficznego dzieła („Wyznania”) opisuje ostatnie rozmowy prowadzone w Ostii ze swoją bardzo ciężko chorą mamą, św. Moniką. To ona przez kilkanaście lat modliła się wytrwale o jego nawrócenie i doczekała się duchowego owocu. Zacytuję niektóre fragmenty wspomnianej rozmowy z IX rozdziału tego dzieła.
Najpierw św. Augustyn charakteryzuje swoją matkę:
Była też służebnicą Twoich sług. Którykolwiek z nich ją poznał, ten sławił, czcił i miłował Ciebie w niej. Bo czuł w jej sercu Twoją obecność, której też dawało świadectwo całe jej świątobliwe życie. Tylko jednego miała męża. Rodzicom swoim odwdzięczyła się za to, co od nich otrzymała. Domem troskliwie i pobożnie się zajmowała i sławiono ją za uczynki miłosierne. Wychowała dzieci i tylekroć na nowo przeżywała ból macierzyński, ilekroć widziała, że one od Ciebie odchodzą. A w końcu, o Panie, nami wszystkimi, którym w dobroci Twej pozwalasz przemawiać jako Twoim sługom, opiekowała się, gdy dostąpiliśmy łaski chrztu i żyliśmy we wspólnocie przyjacielskiej, zanim ona zasnęła w Tobie. Opiekowała się nami tak, jakby była nas wszystkich matką, a służyła każdemu tak jakby jego córką była.
Następuje potem opis rozmowy o życiu wiecznym:
Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego życia — ów dzień Ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim — zdarzyło się, jak myślę, za tajemnym Twoim zrządzeniem, że staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd się roztaczał widok na ogród wewnątrz domu gdzieśmy mieszkali — w Ostii u ujścia Tybru. Tam właśnie, z dala od tłumów, po trudach długiej drogi nabieraliśmy sił do czekającej nas żeglugi. W odosobnieniu rozmawialiśmy jakże błogo. Zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami, w obliczu prawdy, którą jesteś Ty – wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie wieczne życie zbawionych.