12 września 2021 roku, XXIV Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 8, 27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Panie Jezu Chryste, pragnę iść za Tobą dźwigającym krzyż,
wiedziony miłością i wdzięcznością,
za Twoją miłość, która objawiła się w tych godzinach męki.
Umocnij moje przeświadczenie, że każde cierpienie ma sens,
gdy z miłością ofiarowujemy je Ojcu niebieskiemu za siebie i za bliźnich.
Naucz mnie dźwigać mój codzienny krzyż tak,
by nawet w „godzinie ciemności”
okazał się dla mnie łaską i źródłem Twego błogosławieństwa.


Ww wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.


Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła

1. Dzień dzisiejszy przechodzi do historii naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Łączymy się duchowo z uroczystościami beatyfikacyjnymi Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Niech nasza dziękczynna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Panu Bogu za świadectwo wiary tych wielkich Polaków.
2. Dzisiaj dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św. obchodzą rocznicę na Mszy św. o godz. 12.30.
3. Jutro nabożeństwo fatimskie o godz. 19.00.
4. We wtorek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zwróćmy uwagę na miejsce i szacunek dla Krzyża w naszych domach i w naszym życiu.
5. W środę, 15 września (wspomnienie NMP Bolesnej) przypada 18-sta rocznica przyjęcia Obrazu „Jezu, ufam Tobie” przez naszą parafię po peregrynacji w całej diecezji i ustanowienia naszej świątyni Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W związku z tym tradycyjnie po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do pogłębionego Sakramentu pokuty i pojednania między godziną 21 a 24. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej i spowiedzi św. Starajmy się korzystać z adoracji według planu wywieszonego na drzwiach kościoła.
6. W czwartek, 16 września o godz. 19.00 odbędzie się w naszej świątyni tzw. kongregacja dekanalna. M. in. Msza św. za zmarłych kapłanów o godz. 19.00. Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.
7. W sobotę, 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszego Proboszcza. Młodzież zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
8. W przyszłą niedzielę, 19 września zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w maju przyszłego roku mają przystąpić do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00.
9. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wsparli remont dachu naszego kościoła. Dziękujemy za wszelkie wsparcie działania i funkcjonowania naszej parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na ofiary wojny w Afganistanie.
Kolekta z 5 września: 5122 zł.
Ministranci i lektorzy dziękują za materialne wsparcie ich formacji (2516 zł).
10. Zachęcamy do nabywania i lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy jak najgoręcej wszystkich uczestników Mszy św. w łączności z uroczystościami beatyfikacyjnymi w Warszawie.


Intencje mszalne od 12 do 19 września 2021

Niedziela, 12 września
7.30 + Henryk Siwa (10 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
7.30 + Kazimierz, Zofia, Helena, Stanisława i Eugeniusz Grodziccy
9.30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Pauliny i Michała Kudlińskich
(w 5 rocznicę ślubu)
11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii (z okazji ur.)
12.00 (kaplica) + Maciej Kozłowski (12)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Edmunda i Bolesław Olszewscy
18.00 + Jolanta i Ryszard
20.00 + Janina Drobna (greg. 21)

Poniedziałek, 13 września
7.00 + Janina Drobna (greg. 22)
8.30 + Maciej Kozłowski (greg. 13)
17.00 + Władysław Zawadzki (popogrzeb.)
17.00 + Jerzy Grabowski
18.00 + Tomasz Dłużniewski (od sąsiadów)

Wtorek, 14 września
7.00 + Janina Drobna (greg. 23)
8.30 + Zofia Bozicz (popogrzebowa)
17.00 + Maciej Kozłowski (greg. 14)
17.00 Za nowożeńców Michała i Joannę
18.00 Dziękczynna za łaskę Sakramentu Bierzmowania Mai z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla niej i całej grupy bierzmowanej 10 czerwca

Środa, 15 września
7.00 + Janina Drobna (greg. 24)
8.30 Za nowożeńców Jakuba i Julię
17.00 + Bolesław i Julianna Osińscy, Józef i Anna Romanowscy, rodzeństwo z obojga stron
17.00 + mama Zofia (10 r. śm.)
18.00 + Maciej Kozłowski (greg. 22)

Czwartek, 16 września
7.00 + Janina Drobna (greg. 25)
8.30 + Maciej Kozłowski (greg. 16)
17.00 + Irena (3 r. śm.)
17.00 + Helena Polińska (popogrzebowa)
18.00 + Czesław Jarmusz (od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich)

Piątek, 17 września
7.00 + Janina Drobna (greg. 26)
8.30 + Maria, Benedykt i Piotr Jarosz
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Maciej Kozłowski (greg. 17)
17.00 + Jerzy Jankowski (88 r. śm.)
18.00 + Maria Piekarus (1 r. śm.) – od męża Wacława, brata Edmunda i bratowej Ewy

Sobota, 18 września
7.00 + Maciej Kozłowski (greg. 18)
8.30 + Leokadia, Wincenty, Jan, Zofia
i Danuta – z rodziny Rokickich
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza (z okazji imienin)
17.00 + Janina Drobna (greg. 27)
18.00 + Józefa Jagiełka

Niedziela, 19 września
7.30 + Sławomir (15 r. śm.) oraz zmarli z całej rodziny
7.30 Za dusze czyśćcowe
7.30 + żona Jadwiga Maliszewska i rodzice z obojga stron
9.30 + Ignacy oraz rodzice z obojga stron
11.00 + Edward Kalinowski, rodzice i dziadkowie z obojga stron, brat Janusz i Adam, Małgorzata
12.00 (kaplica) + Janina Drobna (greg. 28)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Maciej Kozłowski (greg. 19)
18.00 + Jerzy Grabkowski
20.00 + Czesław Jarmusz