19 września 2021 roku, XXV Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 9, 30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Modlitwa św. Jana Pawła do św. Ojca Pio o pokorę

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio:
prosimy, naucz także nas pokory serca,
abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii,
którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.
Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego,
że Bóg wie, czego nam potrzeba,
zanim jeszcze Go o to poprosimy.
Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy,
spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.
Przekaż nam Twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.
Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.


Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela Zwykła

1. Rodziców dzieci, które wiosną 2022 roku mają przystąpić do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00.
Za tydzień o tej samej porze zapraszamy rodziców młodzieży, która ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania (klasy I i II szkół ponadpodstawowych).
2. W środę po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej spotkanie zelatorów Żywego Różańca.
3. W czwartek, 23 września przypada liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio. Tradycyjnie Msza św. o godz. 18.00 odprawiona będzie w kaplicy, która Jemu jest dedykowana. Po Mszy św. spotkanie modlitewne.
4. W sobotę, 25 września zapraszamy na tradycyjne ognisko na zakończenie lata po Mszy św. o godz. 18.00 na zapleczu „Samarytanina”. W programie wspólny śpiew oraz pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
5. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie zaangażowanie w pokrycie kosztów naprawy dachu kościoła, wsparcie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin” oraz dzisiejsze ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Kolekta z 12 września: 8471 zł.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka na cele charytatywne parafii.
Bóg zapłać za wsparcie ofiar wojny w Afganistanie (1892 zł).
6. Zachęcamy do lektury bieżącego numeru tygodnika „Niedziela”.

Jak najserdeczniej pozdrawiamy Parafian i Gości i życzymy, by postawa dziecięca była wyrazem naszej ufności w Miłosierdzie Boże.


Intencje mszalne od 19 do 26 września 2021

Niedziela, 19 września
7.30 + Sławomir (15 r. śm.) oraz zmarli
z całej rodziny
7.30 Za dusze czyśćcowe
7.30 + żona Jadwiga Maliszewskai rodzice z obojga stron
9.30 + Ignacy oraz rodzice z obojga stron
11.00 + Edward Kalinowski, rodzicei dziadkowie z obojga stron, brat Januszi Adam, Małgorzata
12.00 (kaplica) + Janina Drobna (greg. 28)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Maciej Kozłowski (greg. 19)
18.00 + Jerzy Grabkowski
20.00 + Czesław Jarmusz

Poniedziałek, 20 września
7.00 + Maciej Kozłowski (greg. 20)
8.30 + Ks. Prof. Józef Dębiński (1 r. śm.)
17.00 O Boże błogosławieństwo i uzdrowienie dla Antoniego za wstawiennictwem św. Józefa
17.00 + Janina Drobna (greg. 29)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla córki Wioletty Polaszewskiej w dniu urodzin

Wtorek, 21 września
7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla Siostry Przełożonej Mateuszy
8.30 Dziękczynna z okazji 25-lecia małżeństwa Anny i Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich dzieci
17.00 + Kazimierz (1 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogackich
17.00 + Maciej Kozłowski (greg. 21)
18.00 + Janina Drobna (greg. 30)

Środa, 22 września
7.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 1)
8.30 + Maciej Kozłowski (greg. 22)
17.00 + Estera, Henryk i Roman Glińscy
17.00 + Anna
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Oliwiiz prośbą o potrzebne łaski

Czwartek, 23 września
7.00 + Halina Kokoszewska
8.30 + Elżbieta i Henryk Gorczyńscy
17.00 + z rodziny Wołujewiczów
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 2)
18.00 + Maciej Kozłowski (greg. 23)

Piątek, 24 września
7.00 + Maciej Jaworski
8.30 + Maciej Kozłowski (greg. 24)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.00 Msza św. ślubna
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 3)
17.00 + Danuta i Henryka Jagielscy, Józef Płuciś (od córek i syna z rodziną)
18.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca) – z okazji urodzin

Sobota, 25 września
7.00 + Maciej Kozłowski (greg. 25)
8.30 Dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Sławomira Liczmańskich
8.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 4)
17.00 + Pelagia Chuda (1 r. śm.), Franciszka i Jan Kubiak oraz zmarli z rodziny
17.00 Dziękczynna za nowe miejsce do życia dla Alicji z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
18.00 + Marianna, Marian i Józef Bartoszewscy

Niedziela, 26 września
7.30 + Małgosia
7.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 5)
9.30 + Natalia i Mieczysław oraz zmarli z rodziny Gburskich i Rogowskich
11.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski
z okazji 50 rocznicy małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy
i Grzegorza oraz całej rodziny
12.00 (kaplica) + Maciej Kozłowski (greg. 26)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Władysław, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy
18.00 Dziękczynna z okazji 6 rocznicy ślubu Pauliny i Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków i ich syna Wojciecha
20.00 Dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu Barbary i Tomasza z prośbą o dalsze błogosławieństwo