26 września 2021 roku, XXVI Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Modlitwa o miłość
Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości. Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość), zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka. Pragnę kształtować swoje wnętrze, pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł uczynić swą naukę i pracę owocniejszą, a ludzi obdarować samym dobrem. Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać. Przygotuj mnie Panie do miłości, do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie. Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka, tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory; myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości; język jedności i zrozumienia, bym nie ranił słowem. I dozgonną chęć budowania związku, tak by zawsze był źródłem naszej radości i szkołą miłości dla naszych dzieci. Miłością uczyń me życie. Amen.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela Zwykła

1. Jako wspólnota parafii Miłosierdzia Bożego przygotowujemy się duchowo do przeżycia liturgicznego wspomnienia, a zarazem naszego odpustu parafialnego ku czci św. Faustyny, naszej Patronki (5 października) – trwając w nowennie ku Jej czci zapraszamy do udziału w Godzinie Miłosierdzia.
2. Dzisiaj spotkanie z rodzicami młodzieży, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania (z klas I i II szkół ponadpodstawowych) po Mszy św. o godz. 15.00.
W przyszłą niedzielę, 3 października o tej samej porze zapraszamy rodziców dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej.
3. We wtorek, 28 września zapraszamy do włączania się do modlitwy w ramach „Koronki na ulicach miast świata”. Spotykamy się o godz. 15.00 na placu przy supermarkecie EUROSPAR (dawny Piotr i Paweł). Dopiero po Koronce w kościele będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.
4. W środę, 29 września przypada święto ŚŚ. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (patrona podróżnych), a w sobotę, 2 października – wspomnienie Aniołów Stróżów. Tradycyjnie po tych świętach w niedzielę, 3 października świecimy pojazdy mechaniczne (samochody, motocyklem i inne jednoślady) po Mszy św. o godz. 11.00. Święcenie odbywać się będzie wzdłuż ulicy Kozackiej w kierunku Wielki Rów. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na fundację MIVA Polska (na środki transportu dla polskich misjonarzy).
5. W piątek rozpoczynamy miesiąc różańcowy – październik. Miłość do Pana Jezusa i Jego Matki niech się uzewnętrzni w udziale w nabożeństwach różańcowych. Dla dorosłych w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, a w soboty o godz. 10.40. W niedziele wspólny Różaniec o godz. 17.00. Za udział w nabożeństwach różańcowych możemy uzyskać odpust zupełny. Serdecznie zapraszamy.
6. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Dzieci i młodzież zapraszamy do sakramentu pokuty w czwartek od godz. 16.30. W czwartek, 30 września również spotkanie z liderami grup i stowarzyszeń działających przy parafii. W piątek kolekta na cele misyjne. W sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. O godz. 7.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, a po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo I soboty i czuwanie obrońców życia.
7. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Naprawa dachu kościoła została skończona. Trwają jeszcze prace konserwacyjne. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne parafii.
Kolekta z 19 września: 5208 zł.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i życzymy, byśmy dzięki Bożemu Miłosierdziu mogli się stawać coraz bardziej dziećmi Bożymi.


Intencje mszalne od 26 września do 3 października 2021

Niedziela, 26 września
7.30 + Małgosia
7.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 5)
9.30 + Natalia i Mieczysław oraz zmarli z rodziny Gburskich i Rogowskich
11.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 50 rocznicy małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy
i Grzegorza oraz całej rodziny
12.00 (kaplica) + Maciej Kozłowski (greg. 26)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Władysław, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy
18.00 Dziękczynna z okazji 6 rocznicy ślubu Pauliny i Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków i ich syna Wojciecha
20.00 Dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu Barbary i Tomasza z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Poniedziałek, 27 września
7.00 + Ewa Jaworska
8.30 + Maciej Kozłowski (greg. 27)
17.00 Za zmarłą tragicznie 6-letnią Tosię
17.00 + Benedykt
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 6)

Wtorek, 28 września
7.00 + Ryszard Czajkowski
8.30 + Marianna, Wacław, Jan, Wacław, Krystyna, Lidia, Tadeusz u Stanisław
17.00 + Maciej Kozłowski (greg. 28)
17.00 O doświadczenie Bożej miłości
i powrót do Kościoła dla Weroniki
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 7)

Środa, 29 września
7.00 + Maciej Kozłowski (greg. 29)
8.30 + Eugeniusz Świtajski
17.00 + Helena (20 r śm.) i Bernard Boniewicz
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 8)
18.00 + Edward i Krystyna, Andrzej i zmarli z rodziny

Czwartek, 30 września
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 9)
17.00 + Wiesław Popowski
17.00 + Henryk Galant (2 r. śm.)
18.00 + Maciej Kozłowski (greg. 30)

Piątek, 1 października
7.00 + Sławomir Świercz (greg. 1)
8.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 10)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Maciej Nowakowski (22 r. śm.)
17.00 + Janina Kowalczyk (16 r. śm.), mąż Aleksander, synowie Leopold i Bogdan
18.00 + Julia Rajczyk

Sobota, 2 października
7.00 + Sławomir Świercz (greg. 2)
7.00 + Genowefa Sarnowska (popogrzebowa)
8.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
8.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry (z okazji 22 urodzin)
17.00 + rodzice Jadwiga i Edmund Jankowscy
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 11)
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 3 października
7.30 + Pelagia i Leopold, zmarli z rodziny Jonasz i Wojnowskich
7.30 + Stanisław Bolechowicz (22 r. śm.)
9.30 + Jerzy Sieminiak (12 r. śm.), rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Sieminiak, Wlaźlak i Pater
11.00 + Zdzisław Tomczak (r. śm.), rodzice Gertruda i Henryk Świniarscy, Joanna, Władysław Tomczak
12.00 (kaplica) + Sławomir Świercz (greg. 3)
12.30 Suma parafialna
15.00 + rodzice Leokadia i Edmund oraz Lucyna i Tadeusz, zmarli z rodziny z obojga stron
18.00 + Kunegunda, Franciszek i zmarli z rodziny
20.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 12)


Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
W dniu 8 września 2021 r. odbyła się doroczna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Pierwszym punktem porządku obrad była kwestia katolickiego wychowania dzieci młodzieży parafii oraz przygotowania ich do sakramentów Eucharystii i Bierzmowania.W przypadku przygotowania dzieci do I Komunii Św. Rada przyjęła do wiadomości inicjatywę ks. Piotra Skiżyńskiego, która przewiduje podzielenie dzieci i rodziców na mniejsze grupy, które będą spotykać się na katechezach w parafii. Plan katechez zostanie przedstawiony rodzicom dzieci przystępujących do pierwszej komunii św. w najbliższym czasie. W przypadku młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania ks. Andrzej Jankowski przekazał informację, że spotkania katechetyczne dla tej grupy będą odbywały się w okresie I klasy szkoły ponadpodstawowej.
Po trzech latach organizacji wspólnej procesji z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej z parafią p.w. św. Andrzeja Apostoła zdecydowano o zmianie trasy. W 2022 roku procesja powróci na trasę biegnącą ulicami Kozacką, Koniuchy, Kozacką i św. s. Faustyny kończąc się na terenie Domu Pomocy Samarytanin.
Wśród poruszanych tematów znalazła się także informacja ks. Proboszcza o zrealizowanych pracach remontowych na dachu kościoła i domu katechetycznego. Przeprowadzone działania powinny skutecznie zabezpieczyć dach przed niszczącym działaniem wody opadowej.
W związku z licznymi przypadkami parkowania na wjeździe na teren Domu Pomocy Samarytanin powodującego zagrożenie kolizji lub potrącenia pieszych z inicjatywy Rady Parafialnej zostanie skierowane do Miejskiego Zarządu Dróg pismo w sprawie przeprowadzenia niezbędnej reorganizacji. Ma ona skutkować uniemożliwieniem pozostawiania pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Kolejna sesja zwyczajna Rady Parafialnej została zaplanowana na wrzesień 2022 r.
Piotr Józefiak