3 października 2021 roku, XXVII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mk 10, 2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie:
aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dzisiaj wspólny różaniec o godz. 17.00. W dni powszednie: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, a w soboty o godz. 10.40; dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00.
2. Dzisiaj poświęcenie pojazdów drogowych po Mszy św. o godz. 11.00.
3. Spotkanie z rodzicami dzieci klas I szkoły podstawowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00. Za tydzień drugie spotkanie z rodzicami dzieci klas III.
4. We wtorek, 5 października przypada w naszej parafii doroczny odpust parafialny ku czci św. Faustyny. Suma odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego o godz. 15.00. Mimo przypadającego dnia pracy dołóżmy starań, by obecnością na Mszy św. uczcić Boże Miłosierdzie przez naszą Patronkę.
5. W czwartek przypada, 7 października przypada I czwartek miesiąca i wspomnienie NMP Różańcowej (Zwycięskiej). Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie. O godz. 20.30 zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski.
6. W przyszłą niedzielę, 10 października przypada uroczystość Rocznicy poświęcenia naszej świątyni (17-ta) – zapalamy zacheuszki. Jest to też Dzień Papieski. Po Mszach św. tradycyjna zbiórka pieniężna do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
7. Bóg zapłać serdecznie za posprzątanie kościoła, za zorganizowanie ogniska parafialnego na zakończenie lata. Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Za tydzień nasza comiesięczna kolektą inwestycyjno-remontowa.
Kolekta z 26 września: 4913 zł. Zbiórka charytatywna: 2471 zł.
8. Polecamy bieżący numer tygodnika „Niedziela”.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Wiernych i życzymy, by Król Miłosierdzia błogosławił naszym Rodzinom.

Mamy trzeciego Akolitę!
Z radością informujemy, że nasz Parafianin, pan Adam Warejko, otrzymał dzisiaj promocję posługi akolity.
Nowemu Akolicie składamy serdeczne gratulacje i życzymy jak najwięcej łask i błogosławieństwa Bożego w kolejnej posłudze na rzecz wspólnego dobra w naszej wspólnocie parafialnej.

Liczenie wiernych
W zeszłą niedzielę w kościołach w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych chodzących do kościoła (dominicantes) i przystępujących do Komunii św. (communicantes).
Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że w 2019 r. wskaźnik dominicantes wyniósł 36,9 proc., natomiast wskaźnik communicantes – 16,7 proc.
W naszej parafii (liczącej ok. 10500 mieszkańców) Służba Liturgiczna wyliczyła, że w Mszach niedzielnych uczestniczyło 1787 osób (co daje 17,01% mieszkańców), a do Komunii św. Przystąpiły 874 osoby (co daje 8,32%). Spośród obecnych w kościele do Komunii św. przystąpiło 48,9% osób.


Intencje mszalne od 3 do 10 października 2021

Niedziela, 3 października
7.30 + Pelagia i Leopold, zmarli z rodziny Jonasz i Wojnowskich
7.30 + Stanisław Bolechowicz (22 r. śm.)
9.30 + Jerzy Sieminiak (12 r. śm.), rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Sieminiak, Wlaźlak i Pater
11.00 + Zdzisław Tomczak (r. śm.), rodzice Gertruda i Inocenty Świniarscy, Joanna, Władysław Tomczak
12.00 (kaplica) + Sławomir Świercz (greg. 3)
12.30 Suma parafialna
15.00 + rodzice Leokadia i Edmund oraz Lucyna i Tadeusz, zmarli z rodziny z obojga stron
18.00 + Kunegunda, Franciszek i zmarli z rodziny
20.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 12)

Poniedziałek, 4 października
7.00 + wszyscy zmarli
8.30 + Sławomir Świercz (greg. 3)
17.00 + Izabela i Albin Kowalscy, rodzice z obojga stron
17.00 + Marian Grenda
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 13)

Wtorek, 5 października
7.00 + Ryszarda Michałowska (popogrzebowa)
8.30 + Maria Szyczewska, Tadeusz Szyczewski, Czesława i Henryk Lewandowscy
15.00 Suma odpustowa
17.00 + Katarzyna Rytwińska-Szymańska (20 r. śm.) i Piotr Rytwiński
17.00 + Sławomir Świercz (greg. 5)
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 14)

Środa, 6 października
7.00 + Gertruda i Stanisław Tarkowscy, Iwona, Henryk
8.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 15)
17.00 + Sławomir Świercz (greg. 6)
17.00 + Helena Koba, zmarli z rodziny Koba i Jaskólskich
18.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca)

Czwartek, 7 października
7.00 + mąż Henryk Kostrzewski (30 r. śm.), rodzice z oboja stron, siostra, jej mąż, bracia Maksymilian i Józef Górni
8.30 + Sławomir Świercz (greg. 7)
17.00 + Czesław Jarmusz
17.00 + Sławomir Świercz
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 16)

Piątek, 8 października
7.00 + mąż Zenon Olejnik (3 r. śm.), teściowie Janina i Władysław Olejnik
8.30 + Sławomir Świercz (greg. 8)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 17)
17.00 + Aleks Święcicki (r. śm.) i Marek Żurawski (22 r. śm.)
18.00 + rodzice Bronisław (51 r. śm.) i Cecylia Markowscy, Helena i Józef Korczyńscy

Sobota, 9 października
7.00 + Sławomir Świercz (greg. 9)
8.30 + Alojzy (31 r. śm.) i Lucjan (12 r. śm.), Wacław (19 r. śm.), Marta i zmarli z rodziny Kończewskich
8.30 + Franciszek Rzemieniewski
16.00 Msza św. ślubna
17.00 Z prośbą o zdrowie dla Izabelii szczęśliwy powrót do kraju
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 18)
18.00 + Witold i Tadeusz Gerc

Niedziela, 10 października
7.30 + Elżbieta i Bronisław Zawaccy
7.30 Za członków Róży św. Franciszka i ich rodziny oraz za zmarłych członków Róży
9.30 + Edward i Krystyna Bernaciak, Aleksy i Jadwiga
11.00 + Kamil Stachowski (1 r. śm.) – od mamy Iwony i rodzeństwa
12.00 (kaplica) + Jan Jurkiewicz (greg. 19)
12.30 Suma parafialna
15.00 + mąż Roman Tylicki (1 r. śm.)
18.00 + Józef Bartoszewski
20.00 + Sławomir Świercz (greg. 10)


Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego funkcjonujące przy parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny
zaprasza do formacji wspólnotowej i indywidualnej.
Cele formacji:
1. Pomoc w pogłębianiu osobistej więzi z Jezusem Miłosiernym i upodabnianie się do Niego.
2. Przemiana życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich
3. Rozwijanie otrzymanego charyzmatu.

Formacja obejmuje sferę intelektualną i duchową, które służą głębszemu poznaniu:
– tajemnicy Bożego Miłosierdzia w Biblii,
– orędzia miłosierdzia przekazanego przez św. Siostrę Faustynę w jej „Dzienniczku”,
– zasad życia duchowego,
– misji chrześcijaństwa oraz apostoła Bożego Miłosierdzia w kościele i świecie.
Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w Samarytaninie. Opiekunami duchowymi są: ks. Piotr Skiżyński i s. Przełożona Mateusza.

Myśli z „Dzienniczka” św. s. Faustyny
Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego (…) Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem (1074).

Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do Ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia o obsypać cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisałem cie na rękach swoich. I wyryłaś się głęboką raną w sercu moim (1485).

Właśnie ty, dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twej biednej duszy; pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski, one wprowadzą światło, ciepło i życie (1486).