10 października 2021  XXVIII Niedziela zwykła
Rocznica poświęcenia kościoła

Żywe jest Słowo Boże… J 2, 13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Modlitwa za parafię
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, prosimy Cię, strzeż naszej parafii z ojcowską swoją dobrocią, a ponieważ jako należący do Ciebie całą nadzieję pokładamy w w niebieskiej łasce, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na naszą parafię i spraw, aby w niej rozwijała się wiara, nadzieja i miłość, tak w odniesieniu do Ciebie, jak i wzajemnie wśród nas – tworzących wspólnotę Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. Niech nasza parafia będzie świadoma, że jest cząstką Kościoła Chrystusowego, cząstką tej rodziny, która jednoczy ludzi całego świata w jedną wielką rodzinę Twoją, o Ojcze, wieczny Boże. Ojcze, miłosierny Boże, prosimy Ciebie za naszą parafię. Amen


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.


Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła
17-ta Rocznica poświęcenia kościoła

1. Nasza wspólna parafialna przeżywa uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnej Świątyni (17-ta). Dziękujemy Bożemu Miłosierdziu za łaskę posiadania świątyni, która stała się Sanktuarium. Dziękujemy i modlimy się za wszystkich budowniczych i tych, którzy upiększają Dom Boży.
2. Kościół w Polsce przeżywa XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Owocem dni papieskich jest żywy pomnik Dzieła Nowego Tysiąclecia (stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich środowisk). Po Mszach św. tradycyjnie swoją ofiarą ten pomnik będziemy wspierać.
3. Dzisiaj drugie spotkanie z rodzicami dzieci dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00. Za tydzień o tej porze zapraszamy rodziców dzieci klas drugich szkoły podstawowej.
4. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Dzisiaj wspólny różaniec o godz. 17.00. W dni powszednie: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w kaplicy, a w soboty o godz. 10.40; dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00.
5. Nabożeństwo fatimskie w środę, 13 października w ramach nabożeństwa różańcowego po Mszy św. o godz. 17.00, zakończona nowenną do MBNP, po czym wieczorna Msza św. (z lekkim opóźnieniem).
6. W piątek, 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Szczególnie modlić się będziemy za rodziców na Godzinie Miłosierdzia.
7. Także w ten piątek po Mszy św. o godz. 18.00 wspólnota „Przymierze Trzech Serc” zaprasza mężczyzn ma zawierzenie się św. Józefowi. Po modlitwie w kościele spotkanie w salce.
8. Serdecznie Bóg zapłać za przygotowanie i włączenie się w uroczystości odpustowe ku św. Faustyny. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz duchowe i materialne wsparcie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta z 3 października: 5108 zł.
Dziękujemy za ofiary na misjonarzy z racji święcenia pojazdów: 356 zł.
9. Polecamy bieżący numer tygodnika „Niedziela”.
W tym szczególnym dniu dla naszej wspólnoty parafialnej pozdrawiamy wszystkich i życzymy, by świątynia naszego serca była godnym mieszkaniem dla Jezusa – Króla Miłosierdzia.

Do Kościoła Bożego zostali włączeni:
Wiktoria Jarosz,
Damian Pietrykowski,
Miłosz Meller,
Stanisław Boroch,
Bartłomiej Karpiński.

Do wieczności odeszli:
Szczepan Kuziemski, l. 69
Bernardeta Matuszczak, l. 90
Janina Glonek, l. 99
Do wieczności odeszli: Sarnowska, l. 89
Henryk Radułowicz, l. 85
Kazimierz Makowski, l. 83


Intencje mszalne od 10 do 17 października 2021

Niedziela, 10 października
7.30 + Elżbieta i Bronisław Zawaccy
7.30 Za członków Róży św. Franciszka i ich rodziny; za zmarłych członków Róży
9.30 + Edward i Krystyna Bernaciak, Aleksy i Jadwiga
11.00 + Kamil Stachowski (1 r. śm.) – od mamy Iwony i rodzeństwa
12.00 (kaplica) + Jan Jurkiewicz (greg. 19)
12.30 Suma parafialna
15.00 + mąż Roman Tylicki (1 r. śm.)
18.00 + Józef Bartoszewski
20.00 + Sławomir Świercz (greg. 10)

Poniedziałek, 11 października
7.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 20)
8.30 + Józef i Agnieszka, córka Barbara
17.00 + rodzice Irena i Romuald, zmarli z rodziny Pestka i Grygorowicz
17.00 + Sławomir Świercz (greg. 11)
18.00 Za Ojczyznę

Wtorek, 12 października
7.00 + Gizela Zielińska (popogrzebowa)
8.30 + Sławomir Świercz (greg. 12)
17.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Urszuli i Zbigniewa (z okazji 40 rocznicy ślubu) i dla całej rodziny
17.00 + rodzice Felicja i Jan, brat Zygmunt Wiśniewscy
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 21)

Środa, 13 października
7.00 + Sławomir Świercz (greg. 13)
8.30 + Jan Jurkiewicz (greg. 22)
17.00 + Klemens (31 r. śm.) i rodzice z obojga stron
17.00 O łaskę zdrowia dla córki Barbary Zbryzny
18.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca) – z okazji imienin

Czwartek, 14 października
7.00 + Genowefa Ciborska (6 r. śm.), zmarli z rodziny Ciborskich i Szubert
8.30 Dziękczynna za odebrane łaski w 11 rocznicę ślubu Eweliny i Sławka z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
17.00 + Sławomir Świercz (greg. 14)
17.00 + Leokadia Jędryka
18.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 23)

Piątek, 15 października
7.00 + Sławomir Świercz (greg. 15)
8.30 + Lidia Adamczyk (3 r. śm.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 24)
17.00 + rodzice Władysława i Józef Kurek
18.00 Dziękczynna za rodziców + Halinę i Kazimierza

Sobota, 16 października
7.00 O nawrócenie dla Róży i jej syna
7.00 + Kamoma Glonek
8.30 + rodzice Feliks i Maria Puszakowscy, zmarli z rodziny Laszkiewicz, Zacharskich i dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Szczepan Kuziemski
17.00 + Sławomir Świercz (greg. 16)
17.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 25)
18.00 + Wacława i Wiesław Domasłowscy

Niedziela, 17 października
7.30 + Sławomir Świercz (greg. 17)
7.30 + Maria i Edmund Serdakowscy, dziadkowie z obojga stron
9.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy, Halina i Kazimierz Jaworscy
11.00 + Aleksander Kołodziejski, Aleksy Nowicki i rodzice z obojga stron
12.00 (kaplica) + Witold Cichocki (r. śm.) i Maria Wilmanowicz
12.30 Suma parafialna
15.00 + Sylwester Lewandowski (z ok. ur.)
18.00 Dziękczynna za dar życia w 6 rocznicę śmierci syna Pawła Garachow
20.00 + Jan Jurkiewicz (greg. 26)