31 października 2021, XXXI Niedziela Zwykła i 1 listopada 2021, Wszystkich Świętych

Żywe jest Słowo Boże… Niedziela: Mk 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Wszystkich Świętych: Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (poczucie braku satysfakcji, zatrzymanie rozwoju zawodowego, uczucie przepracowania i niezadowolenia z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało przyjemność) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.


Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą i uroczystość Wszystkich Świętych

1. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00. Wszystkim, którzy w tych nabożeństwach uczestniczyli dziękujemy za tworzenie wspólnoty modlitewnej.
2. Jutro, w poniedziałek, 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Czcimy tych, którzy osiągnęli już cel ziemskiej pielgrzymki – niebo. Msze św. w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy Św. o godz. 12.00 (w kaplicy). O godz. 15.00 Msza św. na CKII za zmarłych. Przed Mszą św. o godz. 14.30 procesja żałobna z modlitwami za zmarłych. Na Mszę św. prosimy zgromadzić się przy krzyżu cmentarnym.
3. We Wszystkich Świętych i przez oktawę Dnia Zadusznego możemy uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny za naszych zmarłych. Jutro przez nawiedzenie kościoła oraz modlitwę za zmarłych i w intencjach Ojca św. W oktawie przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Nieodzowny warunek to stan łaski uświęcającej.
4. Pamiętajmy o naszych Zmarłych przez modlitwę i ofiarę Mszy św. Przyjmujemy zgłoszenia na Mszę św. wspólną za zmarłych w Dzień Zaduszny o godz. 18.00. Za zmarłych w ostatnim roku przedstawiciele rodziny przynoszą przed ołtarz zapaloną świecę z wypisanym imieniem zmarłego, które wypowiedzą w czasie modlitwy wiernych. W oktawie Dnia Zadusznego po Mszach św. modlimy się za zmarłych imiennie wcześniej zgłoszonych. Można również zgłaszać swoich zmarłych na tzw. wypominki roczne.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota listopada. Korzystajmy z udziału w sakramentach św. (spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej). Dzieci zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek o godz. 16.30. Spowiedź św. w naszej parafii przed każdą Mszą św., a w piątki między godz. 15.00 a 17.00.
W czwartek, 4 listopada po Mszy św. o godz. 17.00 Różaniec w intencji powołań.
W piątek, 5 listopada spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich po Mszy św. o godz. 18.00. Kolekta na działalność misyjną Kościoła.
W sobotę, 6 listopada o godz. 7.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Przed południem kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Nabożeństwo I-sobotnie po Mszy św. o godz. 18.00, potem czuwanie obrońców życia przed Najśw. Sakramentem.
6. W ramach spotkań rodziców z katechetami w przyszłą niedzielę, 7 listopada zapraszamy rodziców dzieci klas V i VI szkoły podstawowej po Mszy św. o godz. 15.00.
7. Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie parafii oraz Domu Pomocy „Samarytanin”. Dziękujemy za posprzątanie kościoła.
Kolekta z 24 października: 5032 zł. Ofiary charytatywne: 2581,50 zł.
8. Zachęcamy do nabycia i lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i życzymy, by starczyło nam łaski Bożej w naszym dążeniu ku świętości.


Intencje mszalne od 31 października do 7 listopada 2021

Niedziela, 31 października
7.30 + rodzice Józef i Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan i zięć Tadeusz
7.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny, Oli, Sylwii i Dawida (w 1 rocznicę ślubu)
9.30 + Henryk Filbrandt, Władysław Janus (obydwaj w 1 r. śm.), zmarli z rodziny
11.00 + Stefan i Teresa Olszewscy, Alfred Ludwikowski
12.00 (kaplica) O błogosławieństwo Boże dla Łukasza i Magdy (z okazji 9 rocznicy ślubu) i syna Wiktora
12.30 Suma parafialna
15.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Julii (z okazji 20 urodzin) oraz łaskę nawrócenia dla niej
18.00 + Danuta i Karol Koprowscy oraz rodzice z obojga stron
20.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. dr Moniki Jeżewskiej

Poniedziałek, 1 listopada
7.30 Dziękczynna z okazji rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
7.30 O Boże błogosławieństwo dla członków Róży Matki Bożej Szkaplerznej, a dla zmarłych o radość nieba
9.30 + Aleksander Jagiełka oraz zmarli z rodziny Jagiełka i Lesińskich
11.00 + Aleksy Nowicki oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
12.30 Suma parafialna
15.00 Msza św. na Cmentarzu Komunalnym nr 2
18.00 + Zofia Bąk (11 r. śm.), Stanisław Bąk (19 r. śm.), Roman Bąk (4 r. śm.), Janina Koc (18 r. śm.), Franciszek Koc (27 r. śm.), Genowefa Pluskota (2 r. śm.)
18.00 + Julia Rajczyk
20.00 + Jolanta Kentzer (15 r. śm.), Halina i Wiesław Kentzer, Maria i Stanisław Federscy oraz dziadkowie z obojga stron

Wtorek, 2 listopada
7.00 + rodzice Józefa i Aleksander, Władysława i Antoni
7.00 + Bolesław i zmarli z całej rodziny
9.30 + mąż Czesław, rodzice Irena i Adam, rodzice Struś
15.00 + Jan i Kazimiera Bednarscy, Józef i Henryka Sitniewscy
16.30 + Andrzej Popławski (od Barbary i Kazimierza)
16.30 + Łucja Szydłowska, Dymitr Szczołkow, Henryk Sherry
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

Środa, 3 listopada
7.00 + Stefan i zmarli z rodziny
8.30 + Helena, Maria i Eufemiusz Tibin
17.00 + Zbigniew Banaś (9 r. śm.)
17.00 O otwartość serca na Boże łaski
i wstawiennictwo św. Faustyny dla Oli
18.00 + Antoni Gawrych (21 r. śm.)

Czwartek, 4 listopada
7.00 + Jan, Sławomir, Antoni oraz zmarli z rodziny Kacprzyk, Kulesza i Bacławskich
8.30 + Małgorzata Brenda (greg. 1)
17.00 Dziękczynna za dar życia Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo
17.00 Dziękczynna za dar życia Heleny z prośbą o Boże błogosławieństwo
17.00 + Krystyna Niedworok (popogrzeb.)
18.00 + Andrzej Popławski (od szwagierki Haliny Bura)

Piątek, 5 listopada
7.00 + Bogumiła Tomczyk (popogrzeb.)
8.30 + Małgorzata Brenda (greg. 2)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Faustina (w dniu urodzin)
17.00 O Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Matki Bożej dla Celiny
18.00 + Janina i Stefan Bombolewscy oraz rodzice z obojga stron

Sobota, 6 listopada
7.00 + Genowefa Kużel (popogrzeb.)
7.00 + Małgorzata Brenda (greg. 3)
8.30 Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Henryka oraz z okazji 54. rocznicy ślubu Henryka i Aleksandry – z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
8.30 + Edward Dudek (od Żywego Różańca)
17.00 + Łukasz Zaidlewicz (29 r. śm.)
17.00 + Stanisława i Piotr Oberlan (1 r. śm.) – od syna Edmunda, synowej Ewy i zięcia Wacława
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 7 listopada
7.30 + rodzice Stanisław i Czesława Siemińscy
7.30 + Stanisław Skowronek (25 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo
9.30 + Jan i Michał Talar
11.00 + Ignacy Kossakowski (21 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Zofia i Zygmunt, zmarli z rodziny Piotrkiewicz, Wasilewskich i Romanowskich
12.30 Suma parafialna
15.00 + rodzice, dziadkowie, wujkowie z rodziny Nowaków, Zawadą, Kraśnickich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – śp. dziadków Oszwałdowskich
18.00 + Bernadetta Matuszczak (od Marii i Tomasza)
20.00 + Małgorzata Brenda (greg. 4)


Modlitwy za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy: wyzwól dusze Twoich sług i służebnic od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą je z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij dusze sług Twoich, którym kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ich do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Nadesłał ksiądz Andrzej Jankowski