21 listopada 2021 roku, Niedziela Chrystusa Króla

Żywe jest Słowo Boże… J 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.


W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.


Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Przeżywamy dzisiaj ostatnią niedzielę roku kościelnego i liturgicznego – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zawołanie „Króluj nam, Chryste” to szczególnie hasło ministrantów. Witamy w tym gronie nowych chłopców, którzy pragną poświęcić się Panu Jezusowi przez służbę przy Jego ołtarzu. Całej społeczności ministranckiej z okazji ich święta składamy jak najlepsze życzenia w służbie Bożej.
2. Po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie z rodzicami młodzieży klas VII i VIII szkoły podstawowej. Za tydzień zapraszamy rodziców dzieci klas I i II szkoły podstawowej.
3. Tradycyjnie po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu – litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Adoracja potrwa do Mszy św. o godz. 15.00.
4. W poniedziałek, 22 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio.
5. W sobotę, 27 listopada zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
6. W przyszłą niedzielę, 28 listopada Adwentem rozpoczynamy nowy rok kościelny i liturgiczny. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory w sobotę o godz. 17.30. Po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i tradycyjna modlitwa parafialna, szczególnie w intencji Synodu. Zapraszamy wszystkich parafian!
7. Po Mszach św. nastąpi poświęcenie opłatków na stół wigilijny. Przy wyjściu z kościoła – tak jak w roku ubiegłym – będzie można opłatki wraz z aktualnymi folderami odbierać od roznosicieli opłatkowych. Przy okazji przez swoją ofiarę można będzie wesprzeć działanie Domu Pomocy „Samarytanin”. Potwierdzeniem złożonej ofiary jak zawsze jest cegiełka o stosownym nominale. Serdeczne Bóg zapłać za wszelką ofiarę, a „opłatkowiczom” dziękujemy za ich ofiarną służbę w tym dziele.
8. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na pomoc chrześcijanom w Libanie (4924 zł).
Kolekta z 14 listopada: 6134 zł.
9. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiając wszystkich uczestników liturgii dzisiejszej uroczystości
życzymy, by Jezus był Królem naszych serc!

Zaproszenie dla grekokatolików
Od niedawna na terenie Torunia, dla wszystkich grekokatolików, w szczególności Ukraińców, zaczęto odprawiać coniedzielną Boską Liturgię w języku ukraińskim. Bardzo prosimy o podzielenie się ową wiadomością ze znajomymi Ukraińcami, z zachęceniem ich do uczestnictwa w Służbie Bożej. Liturgie odbywają się co niedziele o godz. 10.00, w dolnym kościele rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego na Skarpie, przy ul. Wyszyńskiego 7/9. Więcej informacji pod numerem telefonu 725782585.
ks. Dymitr Leszko, administrator greckokatolickiej parafii p.w. bł. Jana Ziatyka w Toruniu


Intencje mszalne od 21 do 28 listopada 2021

Niedziela, 21 listopada
7.30 + Małgorzata Brenda (greg. 18)
7.30 + Kazimierz, Michał i Jadwiga Truchanowie
9.30 + Rozalia i Józef Reczuch, Jan, Bronisława, Wilhelmina, Maria i Stanisław Reczuch
11.00 + Aleksy Szkodziński (10 r. śm.)
12.00 (kaplica) O błogosławieństwo Boże, umocnienie w wierze za wstawiennictwem MBNP dla Anny (z okazji urodzin)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Janusz Magdziński, zmarli z rodziny Magdzińskich, Majewskich i Muszyńskich
18.00 + Kunegunda i Franciszek oraz zmarli z rodziny
20.00 + Jolanta Łuczak (rocznica śmierci)

Poniedziałek, 22 listopada
7.00 + Małgorzata Brenda (greg. 19)
8.30 + syn Łukasz (greg. 1)
17.00 + Jadwiga Dydkowska i Ryszarda Kopańska
17.00 + Franciszek Rzemieniewski
18.00 + Andrzej Popławski (od siostry Urszuli z mężem)
18.00 + Estera, Henryk i Roman Glińscy

Wtorek, 23 listopada
7.00 + Bernadetta Matuszczak (od Bożeny)
8.30 + Małgorzata Brenda (greg. 20)
17.00 + syn Łukasz (greg. 2)
17.00 O pojednanie w rodzinie Bednarskich
18.00 W podziękowaniu św. Antoniemu za otrzymaną łaskę

Środa, 24 listopada
7.00 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla ks. Andrzeja (z ok. ur.)
8.30 + syn Łukasz (greg. 3)
8.30 O opiekę i potrzebne łaski dla Marysi
17.00 Dziękczynna za wszystkich księży pracujących w naszej parafii
17.00 + Urszula Wolak (13 r. śm.), Sławomir Wolak (28 r. śm.)
18.00 + Małgorzata Brenda (greg. 21)

Czwartek, 25 listopada
7.00 + Małgorzata Brenda (greg. 22)
8.30 + rodzice Julian i Weronika oraz ich dzieci
17.00 + Andrzej Popławski (od Joanny
i Piotra Krasińskich z dziećmi)
17.00 + Bernadetta Matuszczak (od Ani Szarapka)
18.00 + syn Łukasz (greg. 4)

Piątek, 26 listopada
7.00 + syn Łukasz (greg. 5)
7.00 + Stanisława Kańska (3 r. śm.), Aniela Dudek (18 r. śm.), Kazimierz i Franciszek
8.30 + Andrzej Popławski (od Stefana i Małgorzaty Burak z rodziną)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jan Borkowski (18 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
17.00 + Ks. Romuald Nelkowski
18.00 + Małgorzata Brenda (greg. 23)

Sobota, 27 listopada
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dawida (z okazji 18. urodzin)
7.00 + Małgorzata Brenda (greg. 24)
8.30 + syn Łukasz (greg. 6)
8.30 + Przemysław Myśliwy (popogrzeb.)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki (z ok. 50-tych urodzin)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Kamila (z ok. 50-tych urodzin) i łaskę nawrócenia
18.00 + Aniela i Zbigniew

Niedziela, 28 listopada
7.30 + Ks. Prałat Zdzisław Wyrowiński
7.30 + Joanna Wasilewska (14 r. śm.) i zmarli z rodziny
9.30 + syn Łukasz (greg. 7)
11.00 + rodzice i bracia Rutkowscy, zmarli z rodziny Zawadzkich
12.00 (kaplica) + Małgorzata Brenda (greg. 25)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Andrzej Popławski (od siostrzenicy Kasi)
18.00 + Janina, Wacław i Kazimierz Reszka
20.00 + Gertruda Białkowska (21 r. śm.)