28 listopada 2021 roku, I Niedziela Adwentu

Żywe jest Słowo Boże… Łk 21, 25-28. 34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Modlitwa na początek Adwentu
Boże Ojcze, który jesteś w niebie, staję przed Tobą w o oczekiwaniu na przyjście Twojego jednorodzonego Syna. Pełen nadziei poświęcam Ci nadchodzący czas Adwentu. Chcę wsłuchiwać się w Twoje słowo, które przekazałeś nam przez proroków i świętych.
Wierzę mocno w powtórne przyjście Twojego Syna na końcu czasów i z utęsknieniem wyczekuję chwili, gdy ujrzę pierwsze znaki nadchodzącej chwały. Niech ten dzień nie przyjdzie na mnie jak złodziej, ale z łagodnością i mocą. Niech będzie dla mnie dniem radości i zbawienia, abym mógł ujrzeć aniołów i świętych, którzy już teraz cieszą się z przebywania z Tobą.


W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego
– aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.


Ogłoszenia duszpasterskie
I Niedziela Adwentu

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent i nowy rok kościelny i liturgiczny. Wspominamy historyczne oczekiwanie na narodzenie Zbawiciela i przygotowujemy się do Jego powtórnego przyjścia na ziemię (paruzja). Tradycyjnie jest to radosny czas do przygotowania się na godne przeżycie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Czynimy to przez udział w rekolekcjach adwentowych (od 12 grudnia), spowiedzi adwentowej i udział w Mszy św. odprawianej przed świtem (tzw. Roratach) w dni powszednie o godz. 6.15.
Na Roraty przynosimy ze sobą zapalone lampiony jako wyraz naszej czujności. Dzieci za udział w Roratach otrzymają stosowne obrazki.
2. Dzisiaj spotkanie z rodzicami dzieci klas I i II szkoły podstawowej, niezależnie od tego, do której szkoły dziecko uczęszcza.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. Korzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź św. przed Roratami i przed każdą Mszą św. Dzieci zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek na godz. 16.30.
W czwartek zapraszamy na Różaniec w intencji nowych powołań po Mszy św. o godz. 17.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie z liderami grup, ruchów i wspólnot działających w naszej parafii. Zapraszamy też wszystkich, którzy chcieliby zabrać głos w ramach trwającego synodu.
W piątek podczas Mszy św. kolekta przeznaczona na działalność misyjną Kościoła.
W sobotę zapraszamy do śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP po Mszy św. o godz. 7.00. Nabożeństwo pierwszosobotnie i czuwanie obrońców życia po Mszy św. o godz. 18.00.
Chorych z posługą sakramentalną w grudniu odwiedzimy w ostatnią sobotę Adwentu (18 grudnia). Chorych nie objętych stałą posługą prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym.
4. We wtorek, 30 listopada święto św. Andrzeja Apostoła. Imieniny Księdza Biskupa Seniora Andrzeja Suskiego i odpust parafialny na Jarze (Proboszcza gościć będziemy 19 grudnia).
5. Dziękujemy za przygotowanie dekoracji adwentowej i posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin” – zwłaszcza przy odbieraniu opłatka wigilijnego. Kto jeszcze go nie posiada może odebrać u roznosicieli opłatkowych po Mszy św. pod chórem. Wszystkim włączonym w dzieło rozdzielania opłatka serdeczne dzięki. Dzisiaj po Mszach św. charytatywna zbiórka pieniężna do puszek przeznaczona na paczki świąteczne dla ubogich. Za tydzień we wszystkich kościołach zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie (w państwach byłego ZSRR). U ministrantów, w sklepiku i zakrystii do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Kolekta z 21 listopada: 5091 zł.
6. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nawiedzili nasze Sanktuarium i życzymy, by Chrystus, który przychodzi do nas jako Król Miłosierdzia obdarzał czas Adwentu radosnym oczekiwaniem.


Intencje mszalne od 28 listopada do 5 grudnia 2021

Niedziela, 28 listopada
7.30 + Ks. Prałat Zdzisław Wyrowiński
7.30 + Joanna Wasilewska (14 r. śm.) i zmarli z rodziny
9.30 + syn Łukasz (greg. 7)
11.00 + rodzice i bracia Rutkowscy, zmarli z rodziny Zawadzkich
12.00 (kaplica) + Małgorzata Brenda (greg. 25)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Andrzej Popławski (od siostrzenicy Kasi)
18.00 + Janina, Wacław i Kazimierz Reszka
20.00 + Gertruda Białkowska (21 r. śm.)

Poniedziałek, 29 listopada
6.15 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty
7.00 + syn Łukasz (greg. 8)
7.00 + Zofia Zduńska (popogrzebowa)
8.30 + Kazimierz Makowski (popogrzebowa)
17.00 + Bronisława (12 r. śm.) i Władysław Nowaków
17.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii
18.00 + Małgorzata Brenda (greg. 26)

Wtorek, 30 listopada
6.15 + Małgorzata Brenda (greg. 27)
7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii
8.30 + Helena, Zofia i Kazimierz Grodziccy
17.00 + syn Łukasz (greg. 9)
17.00 + Andrzej Popławski (w dniu imienin)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja (w dniu imienin)

Środa, 1 grudnia
6.15 + Barbara Wiśniewska (greg. 1)
7.00 + Małgorzata Brenda (greg. 28)
8.30 + syn Łukasz (greg. 10)
17.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sylwii
17.00 W intencji nowożeńców Moniki i Mateusza
18.00 + Julia Rajczyk

Czwartek, 2 grudnia
6.15 + Małgorzata Brenda (greg. 29)
7.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 2)
8.30 + Roman Brenda (greg. 1)
17.00 Dziękczynna z prośbą i Boże błogosławieństwo dla Tobiasza (z okazji 17 urodzin)
17.00 + syn Łukasz (greg. 11)
18.00 + Kazimierz i Teresa Makowscy

Piątek, 3 grudnia
6.15 + Małgorzata Brenda (greg. 30)
7.00 + syn Łukasz (greg. 12)
8.30 + Barbara Wiśniewska (greg. 3)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Marek (5 r. śm.) oraz zmarli
z rodziny Sulikowskich, Wajs, Winieckich i Zalewskich
17.00 + Roman Brenda (greg. 2)
18.00 + Władysława Strzesak oraz zmarli z rodziny Strzesak i Sacha

Sobota, 4 grudnia
6.15 + Barbara Wiśniewska (greg. 4)
7.00 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Martyny
7.00 + Jerzy Łuczyński (popogrzebowa)
8.30 + syn Łukasz (greg. 13)
8.30 + Roman Brenda (greg. 3)
17.00 + Barbara Zaidlewicz oraz zmarli z rodziny Zajdlewicz i Malewskich
17.00 + Barbara Igielska – Zakarczemna (w dniu imienin)
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 5 grudnia
7.30 + Franciszek, Jan, Leon, Jan, Katarzyna, zmarli z rodziny Donarskich
7.30 + Roman Brenda (greg. 4)
9.30 + Waleria i Wojciech Borkowscy oraz Halina, Kajetan i Andrzej Kisiccy
11.00 Dziękczynna z okazji 3 urodzin Wiktora
12.00 (kaplica) + syn Łukasz (greg. 14)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 5)
18.00 + rodzice Eleonora i Henryk, Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
20.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pani doktor Moniki Jeżewskiej


Mini-kronika parafialna Nowy lektor i nowi ministranci

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Z tej okazji w naszej wspólnocie parafialnej miało miejsce niecodzienne wydarzenie!
Długoletni ministrant Janek został pobłogosławiony do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym, a czterech chłopców zostało ustanowionych ministrantami – to dwa rodzeństwa: Mateusz i Marek oraz Wiktor i Stasiu. Wprowadzenia w te posługi dokonał Ksiądz Proboszcz.
Nowemu lektorowi i jego młodszym kolegom ministrantom gratulujemy! Życzymy, by posługa przy Stole Słowa Bożego i Stole Eucharystii pomagała im umacniać przyjaźń z Panem Jezusem <><
Dziękujemy także rodzicom naszych młodzieńców za świadectwo ich życia, które przyprowadziło ich synów do służby Panu Bogu i Kościołowi!