5 grudnia 2021 roku, II Niedziela Adwentu

Żywe jest Słowo Boże… Łk 3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Święta Matko Boga,
W milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem
i wydałaś na świat Tego,
który wszystko dźwiga na Swoich barkach.
Bądź naszą Przewodniczą na drodze do Bożego Narodzenia,
aby czas,
w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela,
napełnił nasze serca radością i nadzieją. Amen.


W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.


Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Adwentu

1. Trwamy w radosnym oczekiwaniu na przyjście Pana. Korzystajmy ze spowiedzi św. adwentowej, zwłaszcza podczas Rorat (godz. 6.15).
2. We wtorek, 7 grudnia zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski o godz. 20.30 w intencji papieża Franciszka.
3. W środę, 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.15, 7.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Na Mszach św. o godz. 9.30 i 18.00 nastąpi Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Zapraszamy do tej formy obrony życia nienarodzonych.
4. W przyszłą niedzielę, 12 grudnia rozpoczniemy nasze rekolekcje adwentowe. Odbędzie się również spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o godz. 15.00.
5. W czwartek, 9 grudnia swoje imieniny obchodzi Ksiądz Biskup Wiesław. Pamiętajmy o naszym Pasterzu w modlitwie.
6. Kto nie posiada jeszcze parafialnego opłatka wigilijnego może go odebrać pod chórem od „roznosicieli opłatkowych”.
7. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek jako pomoc Kościołowi na Wschodzie.
8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, za ofiary na funkcjonowanie parafii i „Samarytanina” (szczególnie opłatkowe). Za tydzień nasza comiesięczna kolekta remontowo-inwestycyjna.
Dziękujemy za paczki świąteczne dla ubogich: 3825 zł.
Kolekta z 28 listopada: 5213 zł.
Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie naszej świątyni.
Wszystkich zaangażowanych w dystrybucję opłatka wigilijnego zapraszamy na spotkanie podsumowujące w środę, 15 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00.
9. Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”. Nowa cena – 8 zł.
10. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 8, 14 i 16 zł.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium
i życzymy radości adwentowej w prostowaniu dróg naszego życia.

Już dziś zaplanuj udział w Rekolekcjach Adwentowych!
termin: 12-14 grudnia
tytuł: KWADRANS DLA BOGA
prowadzi: ks. dr Michał Oleksowicz,
wicerektor WSD w Toruniu
nauki ogólne: w niedzielę podczas każdej Mszy św.,
w poniedziałek i wtorek: krótkie kazanie podczas Rorat
oraz podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00
nauki stanowe o godz. 19.00: w niedzielę – dla kobiet
w poniedziałek – dla mężczyzn, we wtorek – dla młodzieży!


Intencje mszalne od 28 listopada do 5 grudnia 2021

Niedziela, 5 grudnia
7.30 + Franciszek, Jan, Leon, Jan, Katarzyna, zmarli z rodziny Donarskich
7.30 + Roman Brenda (greg. 4)
9.30 + Waleria i Wojciech Borkowscy oraz Halina, Kajetan i Andrzej Kisiccy
11.00 Dziękczynna z okazji 3 urodzin Wiktora
12.00 (kaplica) + syn Łukasz (greg. 14)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 5)
18.00 + rodzice Eleonora i Henryk, Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
20.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pani doktor Moniki Jeżewskiej

Poniedziałek, 6 grudnia
6.15 + syn Łukasz (greg. 15)
7.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 6)
8.30 + z rodziny Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójka oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Mikołaj Bojarski (z okazji imienin) i zmarli z rodziny
17.00 + Roman Brenda (greg. 5)
18.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca)

Wtorek, 7 grudnia
6.15 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Adama (z okazji 55 urodzin)
7.00 + Wanda Jankowska (31 r. śm.)
8.30 + Maria (1 r. śm.) i Stefan Pniewscy
17.00 + syn Łukasz (greg. 16)
17.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 7)
18.00 + Roman Brenda (greg. 6)

Środa, 8 grudnia
6.15 + Barbara Wiśniewska (greg. 8)
7.00 + syn Łukasz (greg. 17)
8.30 + z rodziny Puszakowskich, Zacharskich, Laszkiewicz, Waligóra, Sójka oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Roman Brenda (greg. 7)
17.00 + Czesław Kardas (13 r. śm.) i Marianna Owsian (5 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
18.00 + Helena i Michał Kądziołkowie

Czwartek, 9 grudnia
6.15 + dusze wszystkich wiernych zmarłych
7.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 9)
8.30 + Roman Brenda (greg. 8)
17.00 + syn Łukasz (greg. 18)
17.00 O doświadczenie Bożej miłości i powrót do Kościoła dla Weroniki i jej rodziny
18.00 + teściowie Stanisław i Marianna oraz ich syn Kazimierz Abramowicz

Piątek, 10 grudnia
6.15 + Roman Brenda (greg. 9)
7.00 O miłosierdzie Boże dla Edmunda
8.30 + syn Łukasz (greg. 19)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Felicja i Henryk Malewscy
17.00 + Ryszard Olszak (w dniu urodzin), Jan i Tadeusz Kardas
18.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 10)

Sobota, 11 grudnia
6.15 + Barbara Wiśniewska (greg. 11)
7.00 + Kinga Jankowska (41 r. śm.)
8.30 + syn Łukasz (greg. 20)
8.30 + Magdalena Mech (4 r. śm.)
17.00 + Tadeusz (15 r. śm.) i Zofia Rzepka
17.00 + Roman Brenda (greg. 10)
18.00 + Leszek Gabryszak (30 r. śm.)

Niedziela, 12 grudnia
7.30 + syn Łukasz (greg. 21)
7.30 + Roman Brenda (greg. 11)
9.30 + bracia Piotr (28 r. śm.) i Wacław (14 r. śm,), pozostali bracia Czesław i Tadeusz oraz rodzice Rutkowscy
11.00 + Salomea (18 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Genowefa i Bartłomiej Porada, Krystyna i Marian Lewandowscy, Jadwiga i Marian Krzyżelewscy, Zofia, Jerzy i Ireneusz Szczepankiewicz oraz zmarli z rodziny
12.30 Suma parafialna
15.00 + ks. Tomasz Drzymalski
18.00 + Janusz Żytniewska oraz rodzice Adela i Zdzisław
20.00 + Barbara Wiśniewska (greg. 12)