1 stycznia 2023 roku, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Żywe jest Słowo Boże… Łk 2, 16-21
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Modlitwa rodziny o błogosławieństwo Boże na Nowy Rok

Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki. Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku, aby wspólnie modlić się do Ciebie. Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą. Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość, bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się stać. Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz,


W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za wychowawców:
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami,
ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.


Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela w oktawie
Bożego Narodzenia i Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Nowy Rok

1. Dzisiaj Msze św. jak w każdą niedzielę.
2. Do 2 lutego nabożeństwa przy żłobku o godz. 10.45 i 14.45.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota stycznia. Dzieci i młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w środę i czwartek, 4 i 5 stycznia na godz. 15.30.
4. W piątek, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy św. świecimy wodę, kadzidło i kredę. Kolekta przeznaczona na misje.
5. Kolęda na najbliższe dni:
Poniedziałek, 2.01: Bartkiewiczówny – parzyste.
Wtorek, 3.01: Bartkiewiczówny – nieparzyste do 87.
Środa, 4.01: Bartkiewiczówny – nieparzyste od 89 do 93, Szosa Chełmińska 154-158.
Czwartek, 5.01: Szosa Chełmińska 160-162.
Piątek, 6.01: Mohna – od ul. Długiej obydwie strony do końca (bez bloku nr 67).
Sobota, 7.01: Szosa Chełmińska do końca, Długa 51.
Niedziela, 8.01: Harcerska 1, 3, 5.
Kto w wyznaczonym terminie nie może przyjąć kolędy prosimy o zgłoszenie kolędy uzupełniającej.
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Dziękujemy Panu Bogu za łaskę chrztu. O godz. 12.30 uroczyste udzielnie chrztu. O godz. 15.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. odnowią przyrzeczenia chrzcielne wraz z błogosławieństwem świec.
7. Dzisiaj na sumie modlimy się z małżonkami obchodzącymi swoje jubileusze. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na Fundusz Obrony Życia.
8. Bóg zapłać za ofiary kolędowe na rzecz parafii i dodatkowe na rzecz Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta z 25 grudnia: 6 112 zł.
Za tydzień swoją obecność zgłosiły Siostry Katarzynki ze Świętej Lipki, prowadzące dom opieki dla dziewcząt. Będą prosić o ofiary na swoją działalność.
9. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedzieli”.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy na progu Nowego Roku.
Niech dobry i miłosierny Bóg wszystkim błogosławi!


Intencje mszalne od 1 do 8 stycznia 2023

Niedziela, 1 stycznia
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 1)
9.30 + Roman (7 r. śm.) i Wojciech (30 r. śm.) Skowrońscy oraz rodzice z obojga stron
11.00 + Aleksander Jagiełka (z okazji urodzin)
12.00 (kaplica)
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy
18.00 + Jadwiga Dąbkowska
20.00 + mąż Jerzy, syn Wojciech Staśkiewicz, rodzice Rumińscy i Staśkiewicz

Poniedziałek, 2 stycznia
7.30 + Urszula (10 r. śm.)
8.30 + Honorata Rabenda (greg. 2)
17.00 + Ewa Rygielska (od rodziny Lesińskich z Szembekowa)
18.00 + Irena i Ryszard Sobocińscy

Wtorek, 3 stycznia
7.00 + Jan Jankowski (55 r. śm.)
8.30 + ks. prałat Zdzisław Wyrowiński
17.00 + Honorata Rabenda (greg. 3)
18.00 + Brunon Sus (36 rocznica ślubu)
i Małgorzata Sus

Środa, 4 stycznia
7.00 + Honorata Rabenda (greg. 4)
8.30 + rodzice Agnieszka i Józef, siostra Barbara
17.00 + Józef Maciaszek (2 r. śm.)
18.00 O błogosławieństwa dla Witka
w 1 rocznicę urodzin

Czwartek, 5 stycznia
7.00 + Honorata Rabenda (greg. 5)
8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pracowników Ośrodka Zdrowia
w Kikole
17.00 W intencji nowożeńców Anny
i Mateusza
18.00 + Apolonia, Franciszek, Jan Dąbkowscy oraz Rozalia i Jan Rakowscy

Piątek, 6 stycznia
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 6)
9.30 Dziękczynna z okazji 60. rocznicy ślubu Renaty i Henryka Filipiaków oraz
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
11.00 Dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia dla Macieja z prośbą o dalszą opiekę dla niego
12.00 (kaplica)
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Zofia i Sylwester Prażanowscy oraz Zenon Kujawa
18.00 + Felicja i Maria Zywert (z okazji
70. rocznicy ślubu)
20.00 W intencji Magdaleny Bednarczyk
z próbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Sobota, 7 stycznia
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam księży
8.30 O zdrowie dla Anny i Stanisława
14.00 Msza św. jubileuszowa
17.00 + Honorata Rabenda (greg. 7)
18.00 + Jadwiga, Kazimierz i Andrzej Kalinowscy oraz Irena Lipska i Hieronim Lenkiewicz

Niedziela, 8 stycznia
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 8)
9.30 + Stefan Kamiński (30 r. śm.) oraz Helena, Stanisław, Gertruda, Teofil, Agnieszka i Stanisław
11.00 + Roman Welter, rodzice i teściowie
12.00 (kaplica) + Hubert Kamiński
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Krystyna i Roman Witkowscy oraz zmarli z rodziny
18.00 + Andrzej Popławski, rodzice
i rodzeństwo
20.00 + Alicja i Mieczysław Wróbel