17 września 2023 roku, XXIV Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.


Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła

1. Z racji 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę pamiętajmy w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie.
Dzisiaj przypada Dzień Sybiraka – pomódlmy się przy epitafium poświęconym Matkom-Polkom Sybiraczkom.
2. Jutro, 18 września przypada patronalne święto młodzieży polskiej – święto św. Stanisława Kostki. Modlimy się za naszą młodzież i Księdza Proboszcza w dniu Jego imienin.
3. W czwartek święto św. Mateusza Apostoła. Polecamy modlitwie naszego Księdza Mateusza.
4. W sobotę, 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny. Odpust w naszej kaplicy. Dlatego Mszę św. o godz. 18.00 odprawiać będziemy w kaplicy.
5. W tym też dniu po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewu (animowanego przez księży naszej parafii) i zabawy przy dorocznym ognisku parafialnym na zakończenie lata na wewnętrznym dziedzińcu „Samarytanina”. W programie również pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
6. Rozpoczynamy doroczne spotkania z rodzicami. W przyszłą niedzielę, 24 września zapraszamy rodziców dzieci klas III po Mszy św. o godz. 15.00, a 1 października rodziców dzieci klas I i II.
Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców odbędzie się 29 października.
7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dekoracje kwietne. Dziękujemy za ofiary na parafię i „Samarytanina”. Za tydzień zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne parafii.
8. Zachęcamy do lektury tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Braci i Siostry w wierze i życzymy, by przebaczenie (miłosierdzie) było źródłem naszej siły i radości!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• środa, 20 września po Mszy św. o godz. 18.00 (dom katechetyczny) – próba scholki dziecięcej,
• czwartek, 21 września o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Świętym,
• piątek, 22 września, godz. 20.00 (dom katechetyczny) – Wspólnota Męska Przymierze 3 Serc:
Nieszpory i katecheza nt. 1 błogosławieństwa ewangelicznego,
• sobota, 23 września po Mszy św. o godz. 18.00 (kaplica) – wspólnota Św. Ojca Pio.


Intencje mszalne od 17 do 24 września 2023

Niedziela, 17 września
7.30 + Jadwiga Maliszewska (3 r. śm.)
9.30 + rodzice Bohdana i Ignacy Kossakowscy oraz Marianna i Henryk Wysoccy oraz dziadkowie z obojga stron
11.00 + Stanisław Kamiński oraz zmarli z rodziny Kamińskich i Olczaków
12.00 (kaplica) + Jerzy Jankowski (30 r. śm.)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 17)
18.00 + Maria Piekarus (3 r. śm.), Stanisława i Piotr Oberlab (od męża i rodziny)
20.00 + Ewa Walkowiak (od rodziny Kryczka, Rower i Skibińskich)

Poniedziałek, 18 września
7.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza (z okazji imienin)
8.30 + Eryka Kubik (popogrzebowa)
17.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 18)
18.00 + Józefa Jagiełka (r. śm.)

Wtorek, 19 września
7.00 + Sławomir Kacprzyk (17 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Kacprzyk, Kulesza i Bacławskich
8.30 + Kazimierz (3 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogackich
17.00 + Barbara Mroczkowska, Krystyna i Mirosław Chlewiccy (wszyscy w 1 r. śm.)
18.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 19)

Środa, 20 sierpnia
7.00 + Mirosław Żółtowski (popogrzeb.)
8.30 + Elżbieta Szczepańska (greg. 20)
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Antka i Janusza za wstawiennictwem św. Ojca Pio
18.00 + Adam (29 r. śm.) i Marianna Kozioł

Czwartek, 21 września
7.00 O Boże łaski dla s. Mateuszy
8.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 21)
18.00 + Stanisław Serwatka

Piątek, 22 września
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Oliwii (z okazji urodzin)
8.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla Iwony
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 22)
18.00 + ks. Józef Kiełpiński i jego zmarli rodzice

Sobota, 23 września
7.00 + Anna, Irena, Kazimierz oraz zmarli z rodziny Walter, Wróbel, Zasadzkich, Wiśniewskich, Paluch i Góreckich
8.30 + Bogusław Michalak (w podziękowaniu za dar miłości w rodzinie wobec żony i dzieci)
17.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 23)
18.00 W intencji wspólnoty modlitewnej Św. Ojca Pio

Niedziela, 24 września
7.30 + Stanisław Zasadny (15 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Zasadnych i Reiwerów
9.30 + z rodziny Lis, Kubka, Reczuch i Hubisz
11.00 Dziękczynna z okazji 18. rocznicy ślubu Piotra i Anny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
12.00 (kaplica) Dziękczynna z ok. 2. urodzin Gabrieli z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej i rodziny
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Zbigniew Smużewski
18.00 + Elżbieta Szczepańska (greg. 24)
20.00 + Elżbieta Kuziemska, Szczepan i Daniel Kuziemski (od syna Karola z rodziną)