29 października 2023 roku – XXX Niedziela Zwykła i 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych

Żywe jest Słowo Boże… Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».


Wszystkich Świętych: Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.


Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła i uroczystość Wszystkich Świętych

1. Kończy się październik – miesiąc Różańca św. Zapraszamy na różaniec dzisiaj o godz. 17.00, a w poniedziałek i wtorek po Mszy św. o godz. 17.00. Dzieci w kaplicy o godz. 16.30. We wtorek w ramach nabożeństwa różańcowego dla dzieci organizujemy Bal Wszystkich Świętych.
2. W środę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych – łączymy się z Kościołem zbawionych w niebie. Msze św. w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy) i o godz. 15.00. Ta Msza św. będzie sprawowana w intencji zmarłych parafian i spoczywających na Cmentarzu Komunalnym nr 2. O 14.30 procesja żałobna. Na Mszę św. gromadzimy się przy Krzyżu. Tradycyjnie ofiary zbiera ona tej Mszy św. przeznaczamy na funkcjonowanie „Samarytanina”.
W uroczystość Wszystkich Świętych (przez nawiedzenie kościoła) i przez całą oktawę Dnia Zadusznego (przez nawiedzenie cmentarza) można jeden raz dziennie uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych możliwości, jakie daje Kościół. Warunkiem jest stan łaski (spowiedź i Komunia Św.).
3. W intencji zmarłych przyjmujemy ofiary na Mszę św. wspólną w czwartek (Dzień Zaduszny, 2 listopada), na wypominki w oktawie Dnia Zadusznego i na wypominki całoroczne. Na Mszę św. o godz. 18.00 zwyczajowo przynosimy świecę (znicz) z imieniem osoby zmarłej w ostatnim roku, by za nią zanieść specjalną modlitwę.
Msze św. w Dzień Zaduszny o godz. 7.00, 9.30, 15.00, 16.30 i 18.00!
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota listopada. Korzystajmy z sakramentów św. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. (również dzieci).
W Dzień Zaduszny (I czwartek) po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie liderów grup i ruchów naszej parafii.
W piątek kolekta misyjna.
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w sobotę po Mszy św. o godz. 7.00. O godz. 8.30 Msza św. i nabożeństwo I soboty. Po Mszy św. o godz. 18.00 czuwanie Obrońców Życia do godz. 21.00. W godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych.
5. Dzisiaj spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania po Mszy św. o godz. 15.00.
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dekoracje kwietne. Dziękujemy za ofiary na misje i potrzeby parafii oraz Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta z 22 października: 5 583 zł.
Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniężna na cele charytatywne parafii, a za tydzień kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
7. Polecamy tygodnik „Niedziela” i kwartalnik „Magazyn Niedzieli”.

Jak najserdeczniej pozdrawiamy Rodzinę Parafialną i wszystkich Gości zgromadzonych w naszym Sanktuarium i życzymy, by przykazanie miłości Boga i bliźniego było zasadnicza dewizą naszego życia!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 30 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – wspólnota Słowo Życia,
• czwartek, 2 listopada o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – wspólnota Odnowy w Duchu Św.,
• piątek, 3 listopada o godz. 20.00 (kaplica w „Samarytaninie”) – wspólnota męska Przymierze 3 Serc.


Intencje mszalne od 29 października do 5 listopada 2023

Niedziela, 29 października
7.30 + mama Kazimiera, dziadkowie Józef i Józefa, szwagier Tadeusz
9.30 + Helena, Marian i Zbigniew
11.00 + Krzysztof Kijek
12.00 (kaplica) + babcie i dziadkowie
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Maria Chmielewska (greg. 29)
18.00 + Stanisław Bąk (21 r. śm.), Zofia Bąk (13 r. śm.), Roman Bąk (6 r. śm.), Franciszek Koc (29 r. śm.), Janina Koc
(20 r. śm.) i Genowefa Pluskota (4 r. śm.)
20.00 + Henryk Filbrandt (3 r. śm.), żona Danuta i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 30 października
7.00 + Wacława Romanowska (popogrzeb.)
8.30 O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Zuzanny (od mamy i brata)
17.00 + Adam (50 rocz. urodzin)
18.00 + Maria Chmielewska (greg. 30)

Wtorek, 31 października
7.00 + Ewelina
8.30 + Krystyna Gimińska (popogrzebowa)
17.00 W intencji nowożeńców Kamila i Klaudii
18.00 Dziękczynna za 18 lat życia Gabrieli i Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i dar Ducha Świętego w dorosłym życiu

Środa, 1 listopada
7.30 + rodzice Irena i Witek Kubik (intencja od dzieci, wnuków i prawnuków)
9.30 + Dymitr Szczołkow, Henryk Sherry, Łucja Szydłowska, Wojciech Kielach
11.00 + ks. Józef Kiełpiński (greg. 1)
12.00 (kaplica) nie ma tej Mszy św.!
12.30 Dziękczynna za 11 lat małżeństwa Magdaleny i Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków i ich synów: Wiktora (z okazji 10. urodzin) i Stasia (z okazji 8 urodzin)
15.00 Za zmarłych Parafian i spoczywających na Cmentarzu Komunalnym nr 2
18.00 + Aleksander Jagiełka (r. śm.)
20.00 + Jolanta Kentz (17 r. śm.), Halina, Wiesław, Maria i Stanisław Federscy oraz dziadkowie z obojga stron

Czwartek, 2 listopada
7.00 + ks. Józef Kiełpiński (greg. 2)
9.30 + Jerzy Grabkowski, Sławomir Świercz, zmarli z rodziny
15.00 + Gabriela Otremba (2 r. śm.) i Eugeniusz Otremba
17.00 + Dymitr Szczołkow, Henryk Sherry, Łucja Szydłowska i Wojciech Kielak
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

Piątek, 3 listopada
7.00 Za dusze wszystkich zmarłych
8.30 + ks. Józef Kiełpiński (greg. 3)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Zbigniew Banaś (11 r. śm.)
18.00 + Antoni Gawrych (23 r. śm.)

Sobota, 4 listopada
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Faustina (w dniu urodzin)
8.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
8.30 + ks. Józef Kiełpiński (greg. 4)
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Celiny za wstawiennictwem NMP
18.00 O zdrowie dla Marzeny i Teresy

Niedziela, 5 listopada
7.30 + Stanisław Joniak oraz rodzice Józefa i Aleksander Kosowscy
9.30 + Jan i Michał Talar
11.00 + rodzice Anna i Franciszek, bracia Czesław, Piotr, Wacław i Tadeusz Rutkowscy oraz zmarli z rodziny Zawackich
12.00 (kaplica) O Boże błogosławieństwo
dla Karoliny (z okazji 15. urodzin)
i Patryka (z okazji 13. urodzin)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Elwira Wiśniewska (4 r. śm.)
18.00 + ks. Józef Kiełpiński (greg. 5)
20.00 + Marianna Pachcińska (4 r. śm.)

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!


Modlitwa św. Faustyny za dusze czyśćcowe
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca dusze czyśćcowe – dusze, które Ci są miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości
– niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody w strumieniu wylanym krwi i wody. Ojcze Przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa.
Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych zmarłych – nie tylko w listopadzie!