15 października 2023 roku, XXVIII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 22, 1-14

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Panie, uczyń nas godnymi poznać głębię Twojej miłości!


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za Synod:
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 16 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – wspólnota Słowo-Życia,
• środa, 18 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – scholka dziecięca,
• czwartek, 19 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Świętym,
• piątek, 20 października o godz. 20.00 (dom katechetyczny) – wspólnota męska Przymierze 3 Serc,
• niedziela, 22 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – wspólnota kobieca uMOCniONE MIŁOŚCią (kolejne spotkanie z cyklu „kobiety, które ukochał Bóg” – o Batszebie, żonie króla Dawida).


Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Cywilizacja Życia”. Tradycyjnie po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik św. Jana Pawła II (stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze środowisk mniej zamożnych).
Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00. W dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy na Różaniec od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a w soboty o godz. 10.45.
Spotkanie z rodzicami dzieci klas III dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00. W przyszłą niedzielę zapraszamy rodziców dzieci klas VI, VII i VIII.
W przyszłą niedzielę, 22 października przypada liturgiczna uroczystość św. Jana Pawła II.
Odpust w świątyni NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w naszej kaplicy w „Samarytaninie”.
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W biurze parafialnym i w zakrystii można zgłaszać swoich zmarłych do objęcia pamięcią modlitewną podczas Mszy św. wspólnej (2 listopada o godz. 18.00), w czasie wypominek w oktawie Dnia Zadusznego po Mszach św. lub w wypominkach całorocznych w niedziele przed Sumą.
Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dekoracje kwietne. Dziękujemy za ofiary na inwestycje parafialną – posadzki przed wejściem do kościoła i za ofiary na rzecz „Samarytanina”. Kolekta z 8 października: 5 914 zł.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Misyjną. W tym dniu w całym Kościele powszechnym kolekta przeznaczona jest na potrzeby misji. Gościć będziemy werbistę z Indonezji i przedstawiciela wydawnictwa św. Pawła, który jak co roku rozprowadzać będzie kalendarze biblijno-liturgiczne.
Polecamy najnowszy numer „Niedzieli” i kwartalnika „Magazyn Niedzieli” w cenie 15 zł.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się w naszym Sanktuarium i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, jakie kieruje do nas Jezus – Król Miłosierdzia.


Intencje mszalne od 15 do 22 października 2023

Niedziela, 15 października
7.30 + Barbara (r. śm.), Józef i Agnieszka
9.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy, Halina i Kazimierz Jaworscy oraz dziadkowie z obojga stron
11.00 + Sylwester Lewandowski (z ok. ur.)
12.00 (kaplica) + Maria Chmielewska (greg. 15)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Mateusza (z okazji urodzin)
18.00 + Emilia Smolińska (30 r. śm.) – od córki z rodziną
20.00 + rodzice Halina i Kazimierz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek, 16 października
7.00 + Maria Chmielewska (greg. 16)
8.30 + Wiesław Szymański (popogrzeb.)
17.00 + Katarzyna Rytwińska-Szymańska i Piotr Rytwiński
18.00 + Stefania i Bronisław Ganda oraz synowie Wiesław i Zbigniew (z okazji urodzin)

Wtorek, 17 października
7.00 + Jadwiga, Zygmunt, Jerzy Chmielińscy i zmarli z rodziny
8.30 + Maria Chmielewska (greg. 17)
17.00 + Roman Nowiński (od córki Kasi z rodziną)
18.00 + z rodziny Stefanowskich, Zgierskich i Paszkiewiczów

Środa, 18 października
7.00 + Czesław Stefanowski (od rodziny Kołaczyńskich)
8.30 + Maria Chmielewska (greg. 18)
17.00 + Kazimierz Witkowski (od żony i syna)
18.00 + Łukasz Zaidlewicz oraz zmarli z rodziny Zaidlewicz, Merańskich i Malewskich

Czwartek, 19 października
7.00 + Piotr i Ludwika Goździalscy
8.30 + Kazimierz i Janina Ciżewscy (od Romana i rodziny Piontek)
17.00 + Maria Chmielewska (greg. 19)
18.00 + Teresa Tylicka (od rodziny Deręgowskich z Ciechocinka)

Piątek, 20 października
7.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Karola (z okazji urodzin)
8.30 + Urszula, Jerzy, Aniela i Izydor Niedziela
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + ks. Józef oraz zmarli z rodziny Kiełpińskich i Śliżewskich
18.00 + Maria Chmielewska (greg. 20)

Sobota, 21 października
7.00 + Maria Chmielewska (greg. 21)
8.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny
17.00 + Adam Stankowski (25 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Wiesław
18.00 + Zbigniew Ganda (3 r. śm.)

Niedziela, 22 października
7.30 O Boże błogosławieństwo dla członków Roży św. Jana Pawła II i ich rodzin, a dla zmarłych o radość nieba
9.30 + Henryk Wysocki (21 r. śm.)
11.00 + Halina Zubrzycka (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny
12.00 (kaplica) + Maria Chmielewska (greg. 22)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Monika i Edmund, Leszek, Ryszard Mańscy
18.00 + z rodzin Magdzińskich, Majewskich i Muszyńskich
20.00 + Roman Nowiński (od szwagierki Ewy z rodziną)