8 października 2023 roku, XXVII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».


We październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za Synod:
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dzisiaj o godz. 17.00, w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 (z wyjątkiem piątku, 13 października: Różaniec na zakończenie nabożeństw fatimskich po Mszy św. o godz. 18.00). Dla dzieci Różaniec w kaplicy od poniedziałku do piątku o godz. 16.30, a w soboty o godz. 10.45.
2. We wtorek, 10 października przypada uroczystość 19. rocznicy poświęcenia naszej świątyni. Uroczyste Msze św. jak w dni powszednie. Zostaną zapalone zacheuszki – miejsca namaszczenia krzyżmem świętym. Szczególnie modlimy się za budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.
3. W środę, 11 października comiesięczna Msza św. w intencji Ojczyzny.
4. W sobotę, 14 października, jak co roku modlimy się w intencji nauczycieli i wychowawców. Szczególna intencja na Mszy św. o godz. 11.00 w przyszłą niedzielę, 15 października.
5. W przyszłą niedzielę kolejny Dzień Papieski. Dziękujemy Panu Bogu za dar Papieża-Polaka św. Jana Pawła II. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na żywy pomnik – Dzieło Nowego Tysiąclecia (stypendia).
6. Spotkanie rodziców dzieci klas IV i V dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00. W przyszłą niedzielę drugie spotkanie z rodzicami dzieci klas III o tej samej porze.
7. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie uroczystości odpustowej ku czci św. Faustyny, za posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów, za ofiary na parafię i Dom Pomocy „Samarytanin”. Dziękujemy za ofiar na Fundację MIVA Polska przy okazji poświęcenia pojazdów.
Kolekta z 1 października: 5 873 zł.
8. Polecamy tygodnik „Niedziela” i kwartalnika „Magazyn Niedzieli”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich modlących się i nawiedzających nasze Sanktuarium  i życzymy, by praca w Winnicy Pańskiej przyniosła jak najwięcej satysfakcji i radości chrześcijańskiej!


Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
• poniedziałek, 9 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Słowo-Życia,
• środa, 11 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – scholka dziecięca,
• czwartek, 12 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – Odnowa w Duchu Świętym,
• piątek, 13 października o godz. 19.00 (dom katechetyczny) – zespół Hortus Orandi.


Złoty jubileusz małżeństwa

Swój Jubileusz 50. rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Józefa i Michał Czaikowscy.
Złotym Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask na dalsze lata kroczenia drogą małżeńskiej miłości!


Intencje mszalne od 8 do 15 października 2023

Niedziela, 8 października
7.30 + Maria Chmielewska (greg. 8)
9.30 + mąż Roman (3 r. śm.)
11.00 + Genowefa Kużel (2 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Jadwiga, Kazimierz i Andrzej Kalinowscy oraz Irena Lipska i Hieronim Lenkiewicz
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Jerzy Sieminiak (14 r. śm.), rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Sieminiak, Wlaźlak i Pater
18.00 + Ewa Nowakowska i Włodzimierz Nowakowski
20.00 + Wilhelm Hołocha

Poniedziałek, 9 października
7.00 + Kazimierz Ciżewski (popogrzebowa)
8.30 + Danuta Karpus i rodzice z obojga stron
17.00 + Maria Chmielewska (greg. 9)
18.00 + Ewa Walkowiak (od Zespołu Szkół Mechanicznych)

Wtorek, 10 października
7.00 + Aleksy, Jadwiga, Krystyna i Edward
8.30 + Alojzy (33 r. śm.) oraz Marta, zmarli z rodziny Kończewskich i Pniewskich
17.00 O Boże błogosławieństwo w 13 rocznicę ślubu Eweliny i Sławomira
18.00 + Maria Chmielewska (greg. 10)

Środa, 11 października
7.00 + Maria Chmielewska (greg. 11)
8.30 + Józef (r. śm.), Agnieszka i Barbara
17.00 + Mieczysław Górny (r. śm.)
18.00 Za Ojczyznę

Czwartek, 12 października
7.00 + Franciszek (1 r. śm.) i Krystyna Gimińscy oraz Józef Palmowski (6 r. śm.)
8.30 + Maria Chmielewska (greg. 12)
17.00 W intencji nowożeńców Magdaleny i Rafała
18.00 + Alicja Bulak (10 r. śm. – od pracowników i nauczycieli SP 34)

Piątek, 13 października
7.00 + Genowefa Ciborska (8 r. śm.), zmarli z rodziny Ciborskich i Schubert
8.30 + Roman Olech (8 r. śm.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Klemens Cierzniakowski (33 r. śm.), rodzeństwo i rodzice z oboja stron
18.00 + Maria Chmielewska (greg. 13)

Sobota, 14 października
7.00 + Halina Pachla
8.30 Pochówek dzieci utraconych
8.30 O zdrowie Magdaleny Robaczewskiej
17.00 + Maria Chmielewska (greg. 14)
18.00 + Feliks Zasadziński (19 r. śm.), zmarli z rodziny Zasadzińskich, Łyszkiewiczów i Pawlaków

Niedziela, 15 października
7.30 + Barbara (r. śm.), Józef i Agnieszka
9.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy, Halina i Kazimierz Jaworscy oraz dziadkowie z obojga stron
11.00 + Sylwester Lewandowski (z okazji urodzin)
12.00 (kaplica) + Maria Chmielewska (greg. 15)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 O Boże błogosławieństwo dla ks. Mateusza (z okazji urodzin)
18.00 + Emilia Smolińska (30 r. śm.) – od córki z rodziną
20.00 + rodzice Halina i Kazimierz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii!