30 stycznia 2022 roku, IV Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 4, 21-30

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane:
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela zwykła

1.W środę, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Z woli św. Jana Pawła II jest to Dzień Osób Konsekrowanych w Kościele (sióstr i braci zakonnych). Z tej okazji jak najserdeczniejsze życzenia składamy Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dziękując za ich obecność i pracę na rzecz parafii, zwłaszcza Domu Pomocy „Samarytanin”. Niech Miłosierny Pan im błogosławi.
Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 9.30 (z nowenną do MBNP), 16.30 i 18.00. Na Msze św. przynosimy świece – będą poświęcone. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na rzecz Sióstr Karmelitanek w Łasinie (zakon kontemplacyjny). Po Mszy św. o godz. 18.00 – pożegnanie żłóbka.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota lutego. Zachęcamy do korzystania z sakramentów św. Dzieci i młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek na godz. 16.30.
W czwartek, 3 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika – patrona od chorób gardła. Specjalne błogosławieństwo po Mszach św. o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 comiesięczne spotkanie liderów grup i ruchów działających w naszej parafii.
W piątek kolekta przeznaczona na potrzeby misji.
W sobotę zapraszamy do śpiewu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o godz. 7.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w godzinach przedpołudniowych. Nabożeństwo I-sobotnie i czuwanie Grupy Obrońców Życia po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.
2.Kończymy tegoroczną kolędę. Dzisiaj w tradycyjnej formie odwiedzimy parafian z ul. Żwirki i Wigury (nr 75 od m. 33, nry 77-83) i z ul. Lotników 4.
W poniedziałek, wtorek i środę kolęda uzupełniająca.
W niedzielę, 6 lutego na Sumie podsumowanie tegorocznej kolędy i błogosławieństwo wraz z modlitwą dla wszystkich, którzy w tym roku nie korzystali z tradycyjnej formy kolędowania.
Przy okazji wszystkim dziękujemy za otwartość na przyjęcie Bożego błogosławieństwa z racji Nowego Roku – niezależnie w jakiej formie przyjętego. Bóg zapłać za wszelką życzliwość nam – kapłanom okazaną. Dziękujemy za ofiary złożone na funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
3.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne parafii. Za tydzień nasza miesięczna kolekta na ogrzewanie kościoła i kaplicy.
Kolekta inwestycyjna z 23 stycznia: 4739 zł.
Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.
Serdecznie i gorąco pozdrawiamy wszystkich wiernych nawiedzających nasze Sanktuarium i życzymy, by przyjęty przez nas Król Miłosierdzia nam błogosławił.


Intencje mszalne

Niedziela, 30 stycznia
7.30 + ojciec Jan Wąsikowski (greg. 30)
7.30 + Leszek Rudnicki (1 r. śm.) i jego rodzice
9.30 + Kazimierz Wuttke (1 r. śm.)
11.00 + Jan Sowiński (10 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Sowińskich i Błażejewskich
12.00 (kaplica) + Gertruda Półkonik
(13 r. śm.)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Marianna Wysocka (5 r. śm.)
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Tadeusza Waltera
20.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny Chojnackiej (z okazji 94 urodzin)

Poniedziałek, 31 stycznia
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 1)
8.30 + + rodzice, chrzestna i brat
17.00 + Alojzy i rodzice z obojga stron
17.00 + Małgorzata Sus (5 r. śm.) i Brunon Sus (35 r. śm.)
18.00 Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu Katarzyny i Jacka Podolskich z próbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Wtorek, 1 lutego
7.00 + Edward Fortuna (popogrzebowa)
8.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 2)
17.00 + Zdzisław Jakubczyk (od brata Krzysztofa z żoną)
17.00 + Zofia i Stanisław Rutkowscy oraz zmarli z rodziny
18.00 + Julia Rajczyk

Środa, 2 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 3)
9.30 + z rodziny Rogalskich i Brzozowskich
17.00 W intencji Sady – o radość serca i doświadczenie Bożej miłości, która uzdrawia wszystko
17.00 + Barbara Jabłońska (15 r. śm.), rodzice i dziadkowie
18.00 Dziękczynna za łaskę wiary z okazji 95. rocznicy Chrztu św. i NMP za opiekę z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny

Czwartek, 3 lutego
7.00 O nawrócenie dla Kamila
8.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 4)
17.00 + Klara i Stanisław Czerwińscy
17.00 + Zdzisław Jakubczyk (od bratanicy Marii Holekty z rodziną, bratanicy Joanny i bratanka Andrzeja)
18.00 + Zbigniew Ganda
18.00 + Irena Wydrzyńska (od przyjaciół)

Piątek, 4 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 5)
8.30 O nawrócenie dla Kamila
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + wszyscy zmarli
17.00 + Krzysztof Skowroński (od syna Filipa z rodziną)
18.00 + Edward Dudek (od Żywego Różańca)

Sobota, 5 lutego
7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla córki Agaty (z okazji imienin)
7.00 + Józef Zejfer
8.30 + Danuta Chachowska (popogrzeb.)
8.30 O nawrócenie dla Kamila
17.00 + Henryk Mindykowski (3 r. śm.), rodzice z obojga stron, siostra Danuta i szwagier Marek
17.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 6)
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 6 lutego
7.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 7)
7.30 + mama Anna Perdenia
9.30 + Zbigniew, rodzice, rodzeństwo, zmarli z rodziny Siodelskich
11.00 + Jerzy Boniek (20 r. śm.), rodzice z obojga stron
12.00 (kaplica) + Zdzisław Jakubczyk (od brata Edwarda z rodziną)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Bernarda Jankowska (3 r. śm.)
18.00 + Dorota (23 r. śm.) i Marek
20.00 O nawrócenie dla Kamila


Ofiary – tzw. przechodnie – na poszczególne cele parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu w 2021 roku

1. Dom „Samarytanin”
(kolekty, wpłaty na konto parafialne i składane osobiście) 68.000 zł
2. Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
(kolekty, podatek parafialny i osobisty) 12.600 zł
3. Ofiary misyjne
(kolekty, zbiórka do puszek, poświęcenie pojazdów, ofiary dzieci pierwszokomunijnych) 23.736 zł
4. KUL 1.638 zł
5. Stolica Apostolska (świętopietrze) 1.520 zł
6. Caritas (parafialne, diecezjalna, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, jałmużna postna) 39.452 zł
7. Dzieło Nowego Tysiąclecia 3.581 zł
8. Pomoc Kościołowi na Wschodzie, prześladowanym, klęski żywiołowe 10.631 zł
9. Fundusz Obrony Życia 1.620 zł
10. Grób Pański (zabytki Ziemi św.) 2.815 zł
11. Karmel w Łasinie 2.410 zł
______________________
Razem: 168.644 zł