Pierwszy numer gazetki parafialnej „Wspólnota i my” został wydany w Pierwszą Niedzielę Adwentu 28 listopada 1993 r. Jest tygodnikiem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego i świętej Siostry Faustyny w Toruniu. Liczy 8 stron. Wychodzi w nakładzie około 1500 – 2000 egz. tygodniowo.
Zawarte w niej informacje dotyczą życia naszej Wspólnoty, której patronuje Miłosierdzie Boże.
Dzielenie się wspólnymi radościami i problemami ma na celu integrowanie Wspólnoty, ożywianie pełnego udziału w liturgii, powodowanie aktywnego włączania się w życie parafii, a także dzielenie się własnym doświadczeniem i świadectwem wiary. Te zadania się spełniają, ponieważ „Wspólnota i My” ma coraz więcej odbiorców, jak również współredaktorów.

Pierwszy numer Gazetki Internetowej powstał 30 marca 2002 roku z okazji Świąt Wielkanocnych

Czytaj Gazetkę Parafialną !!!!