Tereny Kozackich Gór  na których powstała nasza Parafia.

od strony południowej slumsy

od strony północnej wysypisko śmieci i nieużytki i wydmy

Kozackie gory (5)


Kozackie gory (11)
Kozackie gory (7)
Kozackie gory (13)
kozackie gory0062
kozackie gory osty1
kozackie gory trawa1
kozackie gory trawa p
Kozackie gory (4)
Kozackie gory (14)
Kozackie gory (1)
Radio Maryja w budowie koz gory (11)
kozackie gory rozbiorka22


1 maja 1990 – to data powołania do istnienia naszej wspólnoty parafialnej. Powstała ona głównie z parafii św. Józefa (Bielany), ale też z parafii św. Antoniego (Wrzosy II) i z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej (część ulic: Grudziądzkiej, Kozackiej, Koniuchy i Legionów).


12 lat1 Prowizoryczna wiata, pod którą sprawowano pierwsze Msze św.
12 lat29.05.1990 – poświęcenie krzyża i placu budowy kościoła przez bpa Mariana Przykuckiego


Dnia 28.04 (sobota) przy wietrznej i deszczowej pogodzie stawiło się ok. 60 osób – każdy z tym, co miał (łopatą, grabiami, siekierą, młotkiem). Po 5 godzinach ogrodzono teren pod zabudowę nowego kościoła. W poniedziałek 30.04 prace porządkowo-niwelacyjne terenu dalej kontynuowano i rozpoczęto budowę prowizorycznej wiaty. 1 maja od wczesnych godzin rannych prace trwały przy dokończeniu wiaty i ławeczek (z nieokorowanych słupków i tzw. obladrów). Wiatę częściowo pomalowano na biało-niebieski kolor, a ławeczki obłożono folią.

O godz. 18.00 rozpoczęto odprawianie we wiacie, w której wydzielono zakrystię i konfesjonał, pierwszą Mszę św. z nabożeństwem majowym. Świadkiem i uczestnikiem tego historycznego wydarzenia było ok. 200 osób. Radości i wdzięczności Panu Bogu nie da się opisać. Tego się nie zapomina.Dzień dzisiejszy