13 lutego 2022 roku, VI Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 6, 17. 20–26
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane:
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela zwykła

1. W miniony czwartek (3 lutego) zakończyliśmy w naszej parafii kolędę (wizytę duszpasterską). Przebiegała ona, podobnie jak w ubiegłym roku, w specyficznych okolicznościach, trwającej pandemii koronawirusa, choć już bogatsi o nowe doświadczenia. W tradycyjnej formie, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, odwiedziliśmy 1324 mieszkania na terenie naszej parafii, tj. ok. 20% wszystkich mieszkań i ok. 40% mieszkań odwiedzanych przed pandemią. 89 rodzin skorzystało z modlitwy i błogosławieństwa kolędowego podczas sumy parafialnej (rozdane obrazki kolędowe). 76 parafian złożyło ofiarę kolędową przez wpłatę na konto bankowe lub specjalną ofiarę w kopercie.
Składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać za wszelką życzliwość skierował pod adresem nas, Waszych duszpasterzy i za okazane wyrazy troski o dobro wspólne, jakim jest parafia. Dziękujemy za składane świadectwo wiary.

Suma ofiar kolędowych to: 62 840 zł
28 725 zł (2021 rok)
89 350 zł (2020 rok)
Niech miłosierny Pan wynagrodzi swoim błogosławieństwem wszelkie dobro!

Ofiary na „Samarytanina”: 13 390 zł
8 150 zł (2021 rok)
16 230 zł (2020 rok)

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz „Samarytanina”.
Aktualnie w „Samarytaninie” przeprowadzany jest remont (malowanie, usuwanie usterek, głównie zawilgoceń i częściowo zmiana posadzki).
2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Sióstr Karmelitanek w Łasinie (3713 zł) oraz za ofiary na ogrzewanie kościoła i kaplicy (6074 zł). Bóg zapłać za naprawienie drzwi wahadłowych i zegara na kaplicy.
3. Polecamy lekturę tygodnika „Niedziela”.
4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I spowiedzi i Komunii św., a w kaplicy spotkanie z kandydatami do Bierzmowania.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich parafian i gości. Pamięcią modlitewną obejmujemy wszystkich chorych (z racji minionego Światowego Dnia Chorego). Niech wszystkim Jezus – Król Miłosierdzia błogosławi!


Intenje mszalne
Niedziela, 13 lutego
7.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 14)
7.30 + Halina i Kazimierz Jaworscy, Jadwiga i Marian Bojanowscy
9.30 + rodzice Helena i Władysław Ostrowscy, Leokadia i Florian Mróz
11.00 + Lucjan Kubiszewski (1 r. śm.)
12.00 (kaplica) O nawrócenie dla Kamila
12.30 Suma parafialna
15.00 O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla Mateusza (z okazji 12-tych urodzin)
18.00 + Henryk Luberacki, zmarli z rodziny Luberackich, Piotrowskich i Nowakowskich
20.00 + Janina Gzela (1 r. śm.)

Poniedziałek, 14 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 15)
8.30 O nawrócenie dla Kamila
17.00 + Ryszard Wieczorek (od sąsiadów)
17.00 + Zdzisław Jakubczyk (od chrześniaka Tomasza z rodziną)
18.00 + Piotr i Leszek Gerc

Wtorek, 15 lutego
7.00 + Zygfryd Kunath (2 r. śm.)
8.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 16)
17.00 O nawrócenie dla Kamila
17.00 + babcie i dziadkowie z obojga stron
18.00 + Czesław Romanowski (1 r. śm.)

Środa, 16 lutego
7.00 + Jan (40 r. śm.) i zmarli z rodziny
8.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 17)
17.00 + Anna i Władysław Kiełpińscy
17.00 + Zdzisław Jakubczyk (od bratowej Ireny z rodziny i chrześniakiem Markiem)
18.00 O nawrócenie dla Kamila

Czwartek, 17 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 18)
8.30 + Helena Jankiewicz (popogrzeb.)
17.00 + Dariusz Kujawski (od firmy PAK)
17.00 O nawrócenie dla Kamila
18.00 + Witold Zyska

Piątek, 18 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 19)
8.30 + Jan Ostrowski (popogrzeb.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 O nawrócenie dla Kamila
17.00 + Helena i Edward Szydlik
18.00 Dziękczynna za szczęśliwą operację i rehabilitację z prośbą o Boże dla rodziny Mowińskich

Sobota, 19 lutego
7.00 Za dusze czyśćcowe
7.00 + Mirosław, Maria, Józef, rodzice i zmarli z rodziny
8.30 + Benedykta Rybicka (popogrzeb.)
8.30 O nawrócenie dla Kamila
17.00 + mama Halina (2 r. śm.)
17.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 14)
17.00 40-lecie ślubu Mirosławy i Kazimierza
18.00 + Zbigniew Jabłoński, bracia i siostry

Niedziela, 20 lutego
7.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 21)
7.30 + Dariusz Kujawski (popogrzeb.)
9.30 + mąż Mieczysław Pietruszyński (9 r. śm.) i rodzice z obojga stron
11.00 + rodzice Leon i Anna oraz syn Stanisław
12.00 (kaplica) + Jan Ostrowski (od rodziny Jasińskich)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Krystyna Rzeźnikowska, Czesława i Ludwik Taflińscy
18.00 + Włodzimierz Luberacki, zmarli z rodziny Luberackich, Piotrowskich i Nowakowskich
20.00 O nawrócenie dla Kamila


ZAPROSZENIE DO MODLITWY NOWENNOWEJ PRZED WSPOMNIENIEM
BŁ. KS. STEFANA W.FRELICHOWSKIEGO

23 lutego przypada 77. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Stefana W. Frelichowskiego, a tym samym dzień jego liturgicznego wspomnienia. Z tej racji Pasterze naszej diecezji zapraszają, by przygotować się do tego wydarzenia przez dziewięć dni modlitwy – już od jutra, 14 lutego. Tekst rozważań i modlitw można znaleźć na stronie naszej diecezji w zakładce poświęconej Błogosławionemu. Modlitwy te będziemy odmawiać także w naszym Sanktuarium przed wieczorną Mszą św. Publikujemy fragmenty wprowadzenia.

W ten nurt żywej wiary wiernych Kościoła wpisuje się propozycja Nowenny do błogosławionego Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika. Nowenna jest owocem pragnień czcicieli Wicka, by został on ogłoszony świętym. Marzą o tym także grupy kapłanów, osób konsekrowanych, służby zdrowia oraz harcerze, którym błogosławiony patronuje.
Wicek staje się dla wielu przyjacielem. Świadczą o tym wpisy w Sanktuarium błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, w kościele Mariackim na Starym Mieście w Toruniu, oraz szerzący się kult w wielu diecezjach, nie tylko w naszej ojczyźnie. Modlitwa wstawiennicza za ludzi, którym błogosławiony Stefan służył za życia, jest żywą cząstką Jego ofiarnego kapłaństwa. Mogliśmy się o tym przekonać podczas przygotowań do beatyfikacji. Przypomnijmy nowennę do błogosławionego, którą odprawiali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu w grudniu 1998 roku. Dokładnie 10 grudnia wydarzył się cud uzdrowienia z nieuleczalnej choroby Joanny, dzisiaj karmelitanki bosej w klasztorze w Łasinie.
W modlitwie Nowenny dotyka nas moc wstawiennicza Jezusa, Maryi, świętych, a także żywa wiara wspólnoty, owych dwóch albo trzech zgromadzonych na modlitwie.
Odprawiając tę Nowennę, chcemy podjąć słowa św. Jana Pawła II, który podczas beatyfikacji powiedział: Przyjmujemy z wielką wdzięcznością świadectwo życia błogosławionego Wincentego Frelichowskiego, współczesnego bohatera, kapłana i człowieka pokoju, jako wezwanie dla naszego pokolenia.
Błogosławiony Stefanie Wincenty, pomóż nam ukazać całemu światu piękno Boga, które objawiło się w Twojej świętości, i jak uczy św. Teresa z Lisieux, pomóż nam podjąć modlitwę, która jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości, a w tajemnicy świętych obcowania wraz z Tobą nam towarzyszy.