27 lutego 2022 roku, VIII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 6, 39-45

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Nie ustawajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie!


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne:
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Ogłoszenia duszpasterskie – VIII Niedziela zwykła

1. Dzisiaj po Sumie (Mszy św. o godz. 12.30) rozpocznie się tzw. 40-godzinne nabożeństwo – przygotowujące wiernych do przeżycia okresu Wielkiego Postu. Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj będzie trwała do godz. 20.00 (z przerwami na Msze św. o godz. 15.00 i 18.00). W poniedziałek i wtorek od godz. 9.00 do 18.00. Zachęcamy wszystkich, by choć krótką chwilę poświęcić na spotkanie z Panem Jezusem Eucharystycznym.
2. W środę, 2 marca rozpoczynamy czas Wielkiego Postu – okres pokuty i nawrócenia – przygotowujący nas do przeżycia tajemnicy naszego Zbawienia – Paschy (Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa).
W tym dniu, jak i w Wielki Piątek, obowiązuje post ścisły, tzn. że nie spożywamy pokarmów mięsnych (jak w każdy piątek), a nadto jemy tylko raz do syta. Wyjątek stanowią osoby w podeszłym wieku i chore. jest to też czas zakazany dla zabaw hucznych.
Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 9.30, 15.00, 16.30 i 18.00. Kolekta w tym dniu jako jałmużna postna jest przeznaczona na nasz Dom Opieki „Samarytanin”. Przy okazji zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na to nasze parafialne „dzieło miłosierdzia”.
3. Rozpoczyna się też czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Udział w tych sakramentach stanowi o mianie „katolika praktykującego”. Czas ten trwa do Niedzieli Trójcy Świętej. W naszej diecezji podtrzymany jest zwyczaj kartek do spowiedzi wielkanocnej, które można odebrać w biurze parafialnym, zakrystii lub sklepiku.
4. W tym tygodniu modlimy się o trzeźwość w naszym narodzie.
5. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie wspólnoty Żywego Różańca.
6. Wielki Post to czas nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny. Droga Krzyżowa w piątki:
• o godz. 14.30 (z tekstami parafialnymi – do nabycia w sklepiku),
• o godz. 16.30 z udziałem dzieci (w kaplicy),
• po Mszy św. o godz. 18.00,
• o godz. 20.00 z udziałem szczególnie młodzieży.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.20 (test własny).
7. Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 13 marca – poprowadzi je postulator beatyfikacji i kanonizacji św. Jana Pawła II – Ks. Prałat Sławomir Oder. Dla dzieci i młodzieży szkolnej rekolekcje odbędą się w dniach 7-9 marca.
8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota marca. Korzystajmy z sakramentów świętych dla wynagrodzenia Sercu Jezusa i Sercu Matki Bożej za grzechy własne i świata.

W czwartek, 3 marca po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich.
W piątek kolekta misyjna.

W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. W godzinach przedpołudniowych kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo I-sobotnie i czuwanie obrońców życia. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 21.00.
9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i wszelkie dobro okazane parafii. Po Mszach św. zbiórka pieniężną do puszek na cele charytatywne parafii.
W przyszłą niedzielę kolektą przeznaczona na koszty ogrzewania kościoła i kaplicy.
Kolekta z 20 lutego: 5064 zł.
10. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Życzymy wszystkim głębokiego przeżycia Wielkiego Postu!


Intencje mszalne od 27 lutego do 6 marca 2022

Niedziela, 27 lutego
7.30 + syn Jan Wąsikowski (greg. 28)
7.30 W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Mirosławy
9.30 + Stanisław Kamiński
11.00 + Krystyna Różańska (1 r. śm.)
12.00 (kaplica) O nawrócenie dla Kamila
12.30 Suma parafialna
15.00 + Marianna i Adam Kozioł
18.00 + Ks. Kanonik Edmund Jastak
20.00 + Zdzisław Wyborski (1 r. śm.)

Poniedziałek, 28 lutego
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 29)
8.30 + Helena Żywicka (od siostry Zosii córką)
17.00 O Boże błogosławieństwoi potrzebne łaski dla Iwony (z okazji urodzin) z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie
17.00 O nawrócenie dla Kamila
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Haliny i Andrzeja i dla całej rodziny

Wtorek, 1 marca
7.00 + syn Jan Wąsikowski (greg. 30)
8.30 + Jadwiga Pracka (15 r. śm.)
17.00 + Helena Żywicka (od siostry Janiny z rodziną)
17.00 O nawrócenie dla Kamila
18.00 + Julia Rajczyk

Środa Popielcowa, 2 marca
7.00 O błogosławieństwo Boże
dla ks. Piotra
9.30 + Helena Żywicka (od rodziny Wierzbowskich i Narcewicz)
15.00 + Zofia Golińska (3 r. śm.)
16.30 O nawrócenie dla Kamila
16.30 + Józef Daczkowski oraz Helenavi Bonifacy Binaszewscy
18.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 1)

Czwartek, 3 marca
7.00 O nawrócenie dla Kamila
8.30 + Bernadetta Matuszczak (greg. 2)
17.00 + Helena Żywicka (od brata Henryka z rodziną)
17.00 + Irena Czyżniewska (3 r. śm.)
18.00 + Krystyna Walczak

Piątek, 4 marca
7.00 O nawrócenie dla Kamila
8.30 + Marta i Kazimierz Bierzyńscy, Kazimiera Kosiniewicz, Henryka Wiśniewska
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Bogdan i Jadwiga Świtalscy
17.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 3)
18.00 Dziękczynna za Bożą opiekę nad synem Janem z prośbą o wybór drogi życiowej zgodnie z wola Bożą

Sobota, 5 marca
7.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 4)
7.00 + Kornelią Krauze (popogrzeb.)
8.30 + Ilona Oszywa (od Andrzeja Cichowicz, Małgorzaty Nasiatko i Danuty Chrzystek)
8.30 + Angelika Kasprzak (od Renaty Błaszczyk)
17.00 + Jadwiga i Jan Słabkowscy
17.00 + Barbara Glonek (od Barbary i Jacka Rumińskich z rodziną)
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela, 6 marca
7.30 + Agnieszka, Józef i Barbara Majewscy
7.30 Kunegunda, Franciszek i zmarli z rodziny
7.30 + Edward Dudek (1 r. śm) i zmarli z rodziny
9.30 + Marianna Talar
11.00 + Jadwiga Lewandowska (2 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Bernadetta Matuszczak (greg. 5)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Helena Żywicka (od Kazimierzaz rodziną)
18.00 + Ks. Bogdan Górski
20.00 + Agnieszka Majewska (w dniu urodzin)