20 marca 2022 roku, III Niedziela Wielkiego Postu

Żywe jest Słowo Boże… Łk 13, 1-9
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne:
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznychwspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu

1. Przeżywając czas Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali (dzisiaj o godz. 17.20), jak również do udziału w Drodze Krzyżowej w piątki o godz. 14.30, 17.30 (dla dzieci – wyjątkowo po Mszy św. o godz. 16.30), po Mszy św. o godz. 18.00 i o godz. 19.30.
2. W środę, 23 marca comiesięczne spotkanie czcicieli św. Ojca Pio.
3. W piątek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego – jest to Dzień Życia i Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz 30. rocznica powstania Diecezji Toruńskiej. Msze św. o godz. 7.00, 9.30, 15.00, 16.30 i 18.00. Zachęcamy do włączenia się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 9.30 i 18.00.
4. W sobotę, 27 marca comiesięczna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za wspieranie funkcjonowania parafii poprzez ofiary pieniężne składane podczas kolekty, czy składane osobiście oraz na konto bankowe parafii czy Domu Pomocy „Samarytanin”.
Kolekta inwestycyjna z 13 marca: 6 391 zł.
Dziękujemy za ofiary na potrzeby polskich misjonarzy (2 411,22 zł).
Bóg zapłać za zaangażowanie się w rekolekcje parafialne – zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Za tydzień po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na paczki wielkanocne dla potrzebujących. Dzieła charytatywne parafii można wspierać przez ofiary do skarbonki św. Antoniego lub wpłaty na konto parafialnej Caritas.
Zachęcamy do przeznaczania 1% podatku dochodowego na „Samarytanina”.
Faktura za ogrzewanie kaplicy (I, II): 5 400 zł.
6. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy wszystkich jak najserdeczniej w duchu chrześcijańskiego braterstwa
i życzymy wiele radości z pokuty i nawrócenia się.

Dzień skupienia dla Grupy modlitewnej św. Ojca Pio 23.03.2022

Czas Wielkiego Postu jest szczególny, bo przygotowujemy swoje serca do największych tajemnic naszej wiary. Nie chcemy przeżywać tego czasu sami, ale we wspólnocie, także we wspólnocie ze świętymi, szczególnie ze św. Ojcem Pio, dlatego zapraszamy na wielkopostny dzień skupienia.
Plan dnia skupienia:
17:35 Nowenna do św. Ojca Pio.
18.00 Msza Święta. Po Mszy św. konferencja (w salce parafialnej)


Intencje mszalne od 20 do 27 marca 2022

Niedziela, 20 marca
7.30 + Czesława Gajewska
7.30 + Bożena Lewandowska (15 r. śm.)
9.30 + z rodziny Rokickich i Bojarskich
11.00 + Feliks (30 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Szukaj i Politowskich
12.00 (kaplica) + Bernadetta Matuszczak (greg. 19)
12.30 Suma parafialna
15.00 Dziękczynna z okazji 90. urodzin Zygmunta z prośbą o błogosławieństwo Boże
18.00 Dziękczynna za dar ukończenia studiów Jana z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny Romaniuków
20.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Weroniki (z ok. 13. ur.)

Poniedziałek, 21 marca
7.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 20)
8.30 O zdrowie, dary Ducha Św., opiekę Bożą i Matki Najśw. dla Karoliny, ojca Mieczysława (oboje z ok. urodzin) i syna Mirosława na całe życie (prosi babcia, teściowa i mama)
17.00 + Jerzy Pściuk (2 r. śm.) (od siostryz rodziną)
17.00 + Józef Maciaszek
18.00 + Lucjan Wypych (21 r. śm.), zmarliz rodziny Wypych i Lesińskich

Wtorek, 22 marca
7.00 + Stefania Maćkiewicz (popogrzeb.)
8.30 + Bernadetta Matuszczak (greg. 21)
17.00 + Irena Wydrzyńska
17.00 O opiekę Matki Bożej dla syna Józefai rozeznanie woli Bożej dla niego oraz o dobry wybór drogi życiowej
18.00 + Józef, Marianna i Marian Bartoszewscy

Środa, 23 marca
7.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 22)
8.30 + rodzice Józef i Franciszka Rzepeccy, siostry Regina i Zofia, bracia Kazimierz i Stefan, bratowe Jadwiga i Maria
17.00 + Maria Gwizdalska
17.00 + Zbigniew Szuprytowski (od rodzinyz Chlewisk)
18.00 + Maria Kluczewska

Czwartek, 24 marca
7.00 + Stanisław Stangerski
8.30 + Bernadetta Matuszczak (greg. 23)
17.00 + ks. Józef Dębiński
17.00 + Walenty Wasilewski (5 r. śm.)
17.00 + Franciszek Rzemieniewski
18.00 + Genowefa, Franciszek i Tadeusz Kużel oraz zmarli z rodziny Gabor

Piątek, 25 marca
7.00 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski, dar wiary i powołania z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla s. Ave (w dniu imienin)
9.30 + Bernadetta Matuszczak (greg. 24)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.30 + Stanisław Podolski (38 r. śm.) i Rozalia Podolska
16.30 + Józef Migacz (od Mirka z rodziną)
18.00 + Helena Tarkowska i Stanisława Gonciarz

Sobota, 26 marca
7.00 + Bernadetta Matuszczak (greg. 25)
7.00 + Jadwiga Stefańczuk (od bratanka Krzysztofa z rodziną)
8.30 + Ilona Oszywa (od rodziny Wolsza i Jarosława Olejnik)
8.30 + Józef Zakrzewski (popogrzeb.)
17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny (z okazji 91. urodzin)
17.00 + Zbigniew Szuprytowski (od Mirka i Doroty)
18.00 Z podziękowaniem za odebrane łaskii dalszą opiekę Matki Bożej dla Marty

Niedziela, 27 marca
7.30 + Jan, Zuzanna, Józef i Marianna Lis oraz Stanisław i Wilhelmina Reczuch (2 r. śm.)
7.30 + Józef, Józefa, brat Zygmunt, mąż Stefan, zięć Tadeusz
9.30 + Dobrosława Baryła (1 r. śm.)
11.00 + Ryszard Matuszewski, Władysława i Zygmunt Głowińscy
12.00 (kaplica) + Bernadetta Matuszczak (greg. 26)
12.30 Suma parafialna
15.00 + Zdzisława, Mieczysław oraz zmarliz rodziny Golędzinowskich i Nierzwickich
18.00 + Antoni Stępień (26 r. śm.)
20.00 + Genowefa Borkowska (od Jana Pakuty)