8 maja 2022 roku, IV Niedziela Wielkanocna

Żywe jest Słowo Boże… J 10, 27-30

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie – O wiarę dla młodych Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania,głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkanocy

1. Czwarta Niedziela Wielkanocy – Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o liczne i święte powołania kapłańskie. Modlimy się szczególnie o powołania z naszej parafii.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Dzisiaj i w każdą niedzielę o godz. 17.30. W dni powszednie o godz. 17.50 (dla dorosłych) i o godz. 16.30 dla dzieci (w kaplicy, w soboty o godz. 11.00)
3. Dzisiaj przyjęcie dzieci do Wczesnej Komunii św. na Mszy św. o godz. 12.30, a na Mszy św. o godz. 15.00 – dzieci przyjęte w ubiegłym roku obchodzić będą rocznicę przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Na Mszy św. o godz. 18.00 dzieci, które pierwszy raz przyjęły komunię św. w ubiegłą niedzielę, kończą „Biały Tydzień”. Wszystkich ogarniamy naszą miłością i modlitwami.
4. W piątek, 13 maja rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa fatimskie o godz. 20.30.
5. Bóg zapłać za zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości przebiegu „Białego Tygodnia” dla dzieci, które pierwszy raz przyjęły komunię św. w ubiegłą niedzielę.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz kościoła parafialnego i Domu Opieki „Samarytanin”.
Kolekta z 1 maja: 6 278 zł.
9. Zachęcamy do lektury najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich parafian i gości
i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia jako Dobry Pasterz przytulił nas do swojego serca.

Żelazne Gody!!!

Swój Jubileusz 65-lecia Małżeństwa obchodzili
Państwo Danuta i Henryk Pawłowscy z ul. Bartkiewiczówny.

Pan Henryk to główny architekt i budowniczy naszej Świątyni i kaplicy.
Za postawę pełną poświęcenia i bezinteresowności w to dzieło życia, jak również wielu obiektów sakralnych jeszcze na terenie diecezji chełmińskiej i innych diecezji w Polsce niech Pan Bóg wynagrodzi.

Szanownym Jubilatom gratulując nadzwyczajnego Jubileuszu życzymy Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask na dalsze lata kroczenia drogą małżeńskiej miłości!


Intencje mszalne od 8 do 15 maja 2022

Niedziela, 8 maja
7.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów i radość wieczną dla Ireny (7)
7.30 + Teresa Winiarska (2 r. śm.), mąż Roman i zmarli z rodziny
9.30 + rodzeństwo Halina Maciejewska, Maria Malicka, Jan, Bronisława, Wilhelmina, Stanisław Reczuch
11.00 + Helena (1 r. śm.) i Władysław (4 r. śm.) Adach
12.00 (kaplica) + rodzice Feliks (z okazji urodzin i 18 r. śm.) i Urszula oraz Zbigniew i Irena
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Edward Żurawski (4 r. śm.) oraz o Boże błogosławieństwo z okazji 75. urodzin dla Urszuli Żurawskiej
18.00 + z rodziny Tykarskich i Rutniewskich
20.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 7)

Poniedziałek, 9 maja
7.00 Za dusze wszystkich zmarłych
8.30 O zdrowie dla Ireny (8)
17.00 + Maria Dunajska (od Róży św. Faustyny)
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 8)

Wtorek, 10 maja
7.00 + Honorata Rabenda (popogrzebowa)
8.30 O zdrowie.. dla Ireny (9)
17.00 + Józef Daczkowski, Helena i Bonifacy Binaszewscy
17.00 + opiekunowie Klubu Seniora „Kacperek”: Maria i Gizela oraz zmarli członkowie Klubu
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 9)

Środa, 11 maja
7.00 + Stanisław Stasiak
8.30 O zdrowie… dla Ireny (10)
17.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 10)
17.00 + Stanisława Wasilewską (10 r. śm.)
18.00 Za Ojczyznę

Czwartek, 12 maja
7.00 Dziękczynna z okazji urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosławieństwo
8.30 O zdrowie… dla Ireny (11)
17.00 + Genowefa Borkowska (od Jarka)
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski dla Agnieszki (z okazji urodzin)
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 11)

Piątek, 13 maja
7.00 + Franciszek Szczepański (od wspólnoty Sióstr Św. Józefa z Wierzbic)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (12)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Marianna (6 r. śm.) i Jan Saj, Bronisława, Franciszek i Józef Wiśniewscy
17.00 + Krystyna Grzymajło (2 r. śm.)
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 12)

Sobota, 14 maja
7.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 13)
8.30 O zdrowie… dla Ireny (13)
8.30 O potrzebne łaski dla Olgi, Ani, Darii i Piotra wraz z rodzinami
16.00 Msza św. jubileuszowa
17.00 + Jerzy Jankowski (3 r. śm.)
17.00 + Zofia Kanonowicz i Zygmunta
18.00 + Anna i Leon oraz syn Stanisław

Niedziela, 15 maja
7.30 + Cecylia i Wincenty Bonowicz
7.30 O błogosławieństwo Boże dla członków Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej i o dar nieba dla zmarłych członków i ich rodzin
9.30 O zdrowie… dla Ireny (14)
11.00 + Urszula i Leon Burniewicz oraz zmarli z obojga stron
12.00 (kaplica) + Zofia i Jan Zaidlewicz
12.30 Suma parafialna. – Za Parafian
15.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 14)
18.00 + syn, brat i wnuk Zbyszek Prokopiuk (12 r. śm.)
20.00 + Halina Orzechowska (z okazji urodzin)