29 maja 2022 roku, Wniebowstąpienie Pańskie

Żywe jest Słowo Boże… Łk 24, 46-53
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Z „Dzienniczka” św. Faustyny Dz 1121
6.V.[37] Wniebowstąpienie Pańskie
Dziś od samego rana dusza moja jest dotknięta przez Boga. Po Komunii św. chwilę obcowałam z Ojcem Niebieskim. Dusza moja została pociągnięta w sam żar miłości, zrozumiałam, że żadne dzieła zewnętrzne nie mogą iść w porównanie z miłością czystą Boga… Widziałam radość Słowa Wcielonego i zostałam pogrążona w Troistości Bożej. Kiedy przyszłam do siebie, tęsknota zalała mi duszę, tęsknię za połączeniem się z Bogiem. ……………….


W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za rodziny.
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie

1. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej – dzisiaj o godz. 17.30, w dni powszednie do wtorku o godz. 17.45! Od środy, 1 czerwca – nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o tej samej porze. W tym tygodniu nabożeństwa majowe i czerwcowe połączone będą z modlitwami o dary Ducha Świętego przed uroczystością Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Św. – „Zielonymi Światkami”).
2. W środę po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie formacyjne wspólnoty Żywego Różańca.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota czerwca. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi i Komunii św. pierwszopiątkowej. Dzieci i młodzież zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w czwartek od godz. 16.30. Po Mszy św. o godz. 17.00 Różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
W piątek comiesięczna kolekta na cele misyjne. Wyjątkowo w piątek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie liderów grup i ruchów działających w parafii.
W sobotę zapraszamy do śpiewu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o godz. 7.00. Chorych z posługą sakramentalną w godzinach przedpołudniowych odwiedzą ks. Karol i Ks. Piotr (Ks. Andrzej dopiero w piątek, 10 czerwca).
Nabożeństwo pierwszosobotnie i czuwanie obrońców życia po Mszy św. o godz. 18.00. Potrwa do godz. 20.00.
4. Na godz. 20.00 wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Dobry Pasterz” zaprasza na czuwanie wraz z możliwością skorzystania ze spowiedzi św. i Mszą św. w ramach Wigilii Zesłania Ducha Św.
5. W przyszłą niedzielę (w uroczystość Zesłania Ducha Św.) na Sumie o godz. 12.30 swoją proprymicyjną Mszę św. (tzw. sekundycję) odprawi Ks. Dawid Gogolewski – nasz praktykant diakoński. Po Mszy św. Neoprezbiter udzieli specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego. Serdecznie zapraszamy.
6. Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła i jego obejścia. Dziękujemy za ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”.
Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby charytatywne parafii.
Kolekta z 22 maja: 5 816 zł.
7. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.
8. Jutro w poniedziałek, 30 maja swoją drugą rocznicę święceń będzie obchodził nasz beniaminek w kapłaństwie, Ks. Piotr Skiżyński. Polecamy jego posługę kapłańską naszym modlitwom.
9. Przypominamy, że w czwartek, 2 czerwca do godz. 11.00 na dziedzińcu Samarytanina możemy oddawać zużyty sprzęt AGD jako pomoc misjonarzom.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Niech pragnienie nieba motywuje nasze działania.


Intencje mszalne od 29 maja do 5 czerwca 2022
Niedziela, 29 maja
7.30 + Marian i Jadwiga Bojanowscy oraz Kazimierz i Halina Jaworscy
7.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 7)
9.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, szczęśliwą śmierć, odpuszczenie grzechów i radość wieczną dla Ireny (28)
11.00 + Stanisław Wydrzyński (4 r. śm.) i Irena Wydrzyńska
12.00 (kaplica) + rodzice Genowefa i Stanisław Nowatkowscy
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + rodzice Halina i Kazimierz
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 28)
20.00 W intencji Ani z podziękowaniem za 20 lat życia z prośbą o łaskę wiary i Boże błogosławieństwo

Poniedziałek, 30 maja
7.00 + Bohdana Kossakowska (greg. 8)
8.30 O zdrowie dla Ireny (29)
17.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 29)
18.00 + Cecylia i Wincenty Bonowicz

Wtorek, 31 maja
7.00 + Bohdana Kossakowska (greg. 9)
8.30 O zdrowie.. dla Ireny (30)
17.00 + Eugenia i Władysław Sośniccy
17.00 + Janina i Antoni Torkowscy, Władysława i Wincenty Olejniczak oraz zmarli z rodziny
18.00 + Krzysztof Jakubaszek (greg. 30)

Środa, 1 czerwca
7.00 + Bohdana Kossakowska (greg. 10)
8.30 + Zenon Gwizdała (18 r. śm.) i jego rodzice
17.00 + Maria, Stanisław, Janina i Józef Śledzik, Henryk, Weronika i Kazimierz Galant, siostra Bogusława i Dominik Dybcio
18.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 1)

Czwartek, 2 czerwca
7.00 Dziękczynna za łaskę wiary
i sakramentów świętych w 37 rocznicę Komunii św.
8.30 + Jarosław Zgórzyński (greg. 2)
17.00 + Bohdana Kossakowska (greg. 11)
17.00 + Michał Mazurkiewicz (42 r. ur.
i 1 r. śm.)
18.00 + Monika, Henryk, Tadeusz oraz Jadwiga i Henryk

Piątek, 3 czerwca
7.00 + Heliodor Banaszak (popogrzebowa)
8.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 12)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 3)
17.00 Wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Leszek Faleński

Sobota, 4 czerwca
7.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 4)
7.00 + Małgorzata Gazda (popogrzebowa)
8.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 13)
17.00 + Józef (16 r. śm.) i Rafał (4 r. śm.) Szymkowcy
17.00 + Zbigniew Jabłoński i dziadkowie
z obojga stron
18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu NMP

Niedziela, 5 czerwca
7.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 7)
7.30 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
9.30 + Agnieszka i Stanisław oraz dziadkowie z obojga stron
11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joanny i Grzegorza (z okazji
10 rocznicy ślubu)
12.00 (kaplica) + Jarosław Zgórzyński (greg. 5)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + rodzice Irena i Józef Gut oraz zmarli z rodziny Domagalskich
18.00 + Małgorzata, Jan, Franciszka, Sabina i Edward
20.00 + Franciszek Szczepański (od Barbary)


2 lata kapłaństwa Księdza Piotra
Księże Piotrze, życzymy Ci wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, byś przez kapłańskie ręce niósł ludziom Jezusa.
Niech zawsze towarzyszy Ci łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie.
Życzymy dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej. Polecamy Cię nieustannej opiece Maryi Panny. Szczęść Boże!


Zaproszenie

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”, Droga Uwielbienia i Emmanuel
zapraszają 4 czerwca 2022 r. o godz. 20.00
na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

W programie: zawierzenie czuwania Maryi, orędzie, modlitwa wstawiennicza, uwielbienie, ok. godz. 21.30 Msza Święta.


 

 

Zbiórka kończy się
w czwartek,

2 czerwca o godz. 11.00!

Zużyty sprzęt można składać w wyznaczonym miejscu na placu przy Samarytaninie.