19 czerwca 2022 roku, XII Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 9, 18-24
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem:
«Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa»..

Z „Dzienniczka” św. Faustyny
Kiedy raz, zmęczona tymi niepewnościami, zapytałam Jezusa: Jezu, czy ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę, pobłogosław mi. — Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam Mu żadnej przykrości, i powiedział mi Pan, że bardzo mu się podoba ufność moja.


W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Bóg zapłać za złożoną ofiarę!


Intencje mszalne od 19 do 26 czerwca 2022

Niedziela, 19 czerwca
7.30 + Sylwester Lewandowski (3 r. śm.)
7.30 + Jarosław Zgórzyński (greg. 19)
9.30 Za dusze czyśćcowe
11.00 + Wanda, Stanisław, Henryk i Grzegorz Słomkowscy
12.00 (kaplica) + Bohdana Kossakowska (28)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Jan Szatkowski
18.00 + Heliodor Banaszak (intencja od wspólnoty Dobry Pasterz)
20.00 W intencji Tomasza z podziękowaniem za 25 lat życia z prośbą o łaskę wiary i Boże błogosławieństwo

Poniedziałek, 20 czerwca
7.00 + s. Kaliksta Ławnikowska
8.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 29)
17.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 20)
18.00 + Władysław Zawadzki (1 r. śm.), rodzice Riske i Zawadzcy, bracia Waldemar i Marian, Ryszard Piwoński

Wtorek, 21 czerwca
7.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 21)
8.30 + Bohdana Kossakowska (greg. 30)
17.00 + Honorata Krajewska i Alojzy Krajewski
18.00 + Teresa, Alojzy Koba, Władysława i Stefan Strzesak oraz zmarli z rodziny

Środa, 22 czerwca
7.00 + s. Kaliksta Ławnikowska
8.30 + Teresa Saluk (48 r. śm.)
17.00 + Bohdana Kossakowska (greg. 24)
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bronisławy Nizioł (z okazji 87. urodzin)
18.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 22)

Czwartek, 23 czerwca
7.00 + Wanda i Jan Wysoccy, brat Stanisław, mąż Zenon, teściowie Janina i Władysław Olejnik oraz Małgorzata Sobiechowska, jej mama i babcia
8.30 + ks. kanonik Edmund Jastak
17.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 16)
17.00 + syn Maciej (5 r. śm.)
18.00 + Franciszek Dudek oraz zmarli z rodziny z obojga stron

Piątek, 24 czerwca
7.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 24)
9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
16.30 + Helena Żuk, mąż Jan, rodzice z obojga stron
16.30 + Franciszek Rzemieniewski
18.00 + Henryk Zubrzycki, teściowie Marianna i Józef Zubrzyccy, rodzice Marianna i Stefan Krzepisz

Sobota, 25 czerwca
7.00 + Irena Błędzka (25 r. śm.) i Albin Główczewski (9 r. śm.)
8.30 + Małgorzata Gazda (od rodziny Kułakowskich i Jaszczaków)
16.00 Msza św. ślubna
17.00 + Sławomir Świercz (1 r. śm.)
17.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 25)
18.00 + Leszek Gabryszak i Jan Jędrzejewski

Niedziela, 26 czerwca
7.30 + Maria, Kazimierz Maliccy, Jan, Bronisława, Wilhelmina, Stanisław Reczuch
7.30 + rodzice Mieczysław i Anna Muchewicz, Katarzyna i Feliks Madej oraz siostra Jolanta
9.30 + Stanisława i Stefan Goźlińscy
11.00 + Bogusław Sadowski (14 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Maria Kamińska (10 r. śm.)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + rodzice Teresa i Adam Weber
18.00 + ojciec Tomasz Żukowski (44 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron
20.00 + Jarosław Zgórzyński (greg. 26)