7 sierpnia 2022 roku, XIX Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 12, 32-48
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».


W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za małych i średnich przedsiębiorców:
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


Ogłoszenia duszpasterskie XIX Niedziela Zwykła

1. Przypominamy, że w czasie wakacji porządek nabożeństw w niedzielę według cyklu letniego (bez Mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy i o godz. 15.00).
2. Dzisiaj comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji papieża Franciszka po Mszy św. o godz. 20.00 (ok. 20.40). Serdecznie zapraszamy.
3. Nabożeństwo fatimskie w sierpniu w piątek (19.08) w 105. rocznicę objawień.
4. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy użyczyli noclegów pielgrzymom z Grudziądza. Pielgrzymom towarzyszymy naszą modlitwą, zwłaszcza przez udział w mini-pielgrzymce w poszczególnych kościołach stacyjnych. W piątek, 12 sierpnia pielgrzymi osiągną swój cel – Jasną Górę.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i wspieranie funkcjonowania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Po Mszach św. zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta inwestycyjno-remontowa.
Kolekta z 31 lipca: 4 871 zł.
Dziękujemy za ofiary z okazji poświęcenia pojazdów (25 lipca) na rzecz MIVA Polska: 830 zł.
6. Polecamy tygodnik „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii. Niech nasz udział we Mszy św. będzie wyrazem naszej czujności i wlewa w nasze serca jak najwięcej ufności w Boże Miłosierdzie!

Miesiąc lipiec w księgach metrykalnych:

Chrzest święty:
Marek Seniw,
Filip Dembowski,
Bruno Walczak,
Anna Cegiełka,
Jan Fijałkowski,
Liliana Solecka,
Leon Rutkowski.

Pogrzeby:
+ Bogumiła Piasecka, l. 77
+ Barbara Żółtowska, l. 70
+ Maria Winnicka, l. 75
+ Lechosława Nowakowska, l. 79
+ Mirosława Żak, l. 70 z ul. Kaliskiego.


Intencje mszalne od 7 do 14 sierpnia 2022

Niedziela, 7 sierpnia
7.30 + Aurelia Janus, Julianna Filbrandt (4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
9.30 + Aleksy Szkodziński (z ok. urodzin)
11.00 + Alfreda i Henryk Dubrowscy
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
18.00 + Franciszek Szczepański (greg. 7)
20.00 + Franciszek Szczepański (od Jana)

Poniedziałek, 8 sierpnia
7.00 + Władysław (25 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogackich
8.30 + Henryk Gumiński oraz zmarli z rodziny
17.00 + Franciszek Szczepański (greg. 8)
18.00 + Wiesław Marzec (8 r. śm.)

Wtorek, 9 sierpnia
7.00 + Franciszek Szczepański (greg. 9)
8.30 Za nowożeńców Hannę i Rafała
17.00 + ks. Bronisław Hinc (25 r. śm.)
18.00 + Irena Kroskowska (2 r. śm.)

Środa, 10 sierpnia
7.00 + Zofia Wiśniewska
8.30 Dziękczynna z okazji 53. rocznicy święceń kapłańskich o. Waldemara Michalskiego z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
17.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi Bisingier
18.00 + Franciszek Szczepański (greg. 10)

Czwartek, 11 sierpnia
7.00 + Róża Szczepanowska (6 r. śm.)
8.30 + Franciszek Szczepański (greg. 11)
17.00 + Heliodor Banaszak (od szwagra Stanisława i Zofii)
18.00 Za Ojczyznę

Piątek, 12 sierpnia
7.00 + Zofia Wiśniewska (popogrzebowa)
8.30 + rodzice Felicja i Jan
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Franciszek Szczepański (greg. 12)
18.00 + Zbigniew Zatorski (27 r. śm.) oraz rodzice Irena i Jerzy

Sobota, 13 sierpnia
7.00 + Janina Zalewska (popogrzebowa)
8.30 + Franciszek Szczepański (greg. 13)
17.00 + Marianna Bilinkiewicz (od siostry Hani z rodziną)
18.00 + Ryszard Olszak (5 r. śm.) i Radosław Socha (18 r. śm.)

Niedziela, 14 sierpnia
7.30 + Franciszek Szczepański (greg. 14)
9.30 + Henryk Zubrzycki (5 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
11.00 + Ewa Ledóchowska (3 r. śm.) i jej mama Hanna Ledóchowska
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
18.00 + Adolf Pułkonik (2 r. śm.)
20.00 + Olgierd (1 r. śm.) i Krystyna Wysoccy