16 października 2022 roku, XXIX Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Łk 18, 1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach, Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała ojcu…


W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie – O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności


Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela Zwykła

1. Veritatis Splendor – „Blask Prawdy” to dzisiejsze hasło Dnia Papieskiego, dokładnie w 44. rocznicę wyniesienia Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Po Mszach św. i na ulicach przeprowadzana jest zbiórka pieniężna na Dzieło Nowego Tysiąclecia – jako stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych środowisk.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00, dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku na godz. 16.30, a w soboty o godz. 10.45. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. W niedziele wspólny Różaniec o godz. 17.00.
3. Spotkanie z rodzicami dzieci klas I i II szkoły podstawowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00. Za tydzień o tej porze zapraszamy rodziców dzieci klas IV, V i VI.
4. W sobotę, 22 października (rocznica inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II) przypada święto naszego województwa, któremu patronuje św. Jan Paweł II.
5. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Pamiętajmy o naszych zmarłych poprzez tradycję ofiary na Mszę św. tzw. wspólną (2 listopada o godz. 18.00), wypominki całoroczne (modlimy się w każdą Mszę św. przed Sumą o godz. 12.30) i wypominki jednorazowe (w oktawie Dnia Zadusznego po Mszach św.). Imiennie zmarłych można zgłaszać po Mszach św. w zakrystii lub biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
6. Serdeczne słowa wdzięczności za posprzątanie kościoła oraz za wszelkie ofiary na rzecz utrzymania parafii i Domu Pomocy „Samarytanin”. Za tydzień kolekta na misje – przypada Niedziela Misyjna.
Kolekta z 9.10: 5 581 zł.
7. Polecamy najnowszy numer tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie pozdrawiamy wszyskich, którzy modlą się w naszym Sanktuariumi życzymy, by modlitwa w tym świętym miejscu przyniosła jak najobfitsze owoce zbawienia.


Intencje mszalne od 16 do 23 października 2022

Niedziela, 16 października
7.30 + Sylwester Lewandowski (z okazji urodzin)
7.30 O błogosławieństwo Boże dla członków Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej i ich rodzin, a dla zmarłych członków o dar nieba
9.30 + Jadwiga i Marian Bojanowscy, Halina i Kazimierz Jaworscy
11.00 + Kazimierz Michalski (1 r. śm.)
12.00 + syn Mirosław, brat Maksymilian, Amelia i Piotr Karpińscy oraz zmarli z rodzin Józefiaków i Maślińskich
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Genowefa Kużel (1 r. śm.)
18.00 + Mirosława Żak (od chrześniaka Sławka z rodziną)
20.00 + Jadwiga i Adam Jurgielscy

Poniedziałek, 17 października
7.00 O łaski Boże dla Romana
8.30 + Adam Stefanowski
17.00 + Jadwiga Komor (8 r. śm.)
18.00 Dziękczynna z okazji 13. rocznicy ślubu Justyny i Roberta z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Wtorek, 18 października
7.00 O nawrócenie i łaski dla Bartka
8.30 + rodzice Mieczysław (15 r. śm.) i Wacława (15 r. śm.) oraz Artur (10 r. śm.)
17.00 + Łukasz Zaidlewicz oraz zmarli z rodziny Zaidlewicz i Malewskich
18.00 Dziękczynna z okazji 15. rocznicy ślubu Moniki i Patryka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo małżonków i ich dzieci Zofii, Stanisława i Franciszka

Środa, 19 października
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam kapłanów
8.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Krystyna, Kazimierz, Maria, Marcin oraz zmarli z rodziny
18.00 + Witold Cichocki (4 r. śm.)

Czwartek, 20 października
7.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Karola Rafalskiego (z okazji urodzin)
8.30 O łaskę wiary dla Wojciecha i jego rodziny oraz o potrzebne zdrowie
17.00 + Jan Borkowski (18 r. śm.)
18.00 + z rodziny Stefanowskich, Zgierskich i Paszkiewiczów

Piątek, 21 października
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam kapłanów
8.30 + Halina Zubrzycka (z okazji 90. ur.)
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Apolonia i Mikołaj Czerwińscy
18.00 + rodzice Jan (3 r. śm.) i Felicja Nalepa

Sobota, 22 października
7.00 + Ewa Rygielska (od Wandy z rodziną)
8.30 Dziękczynna za 25. lat małżeństwa Aleksandry i Radosława
8.30 O łaskę zdrowia dla Elżbiety Kołpackiej i Boże błogosławieństwo za przyczyną św. Jana Pawła II
17.00 + Małgorzata Rzemieniewska
18.00 Dziękczynna z okazji 17. rocznicy ślubu Marleny i Lecha z prośbą o Boże błogosławieństwo

Niedziela, 23 października
7.30 O błogosławieństwo Boże dla członków Róży Różańcowej św. Jana Pawła II i ich rodzin, a dla zmarłych członków o dar nieba
9.30 + Henryk Wysocki (20 r. śm.)
11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Hanny i Kazimierza (w rocznicę ślubu)
12.00 + Adam Stankowski (24 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron oraz brat Wiesław
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Bogusław (6 r. śm.), Czesław, Bogdan, Hanna, Waleria i teściowie Bronisław i Urszula
18.00 + Urszula i Małgorzata
20.00 + Alicja Wróbel