18 grudnia 2022 roku, IV Niedziela Adwentu

Żywe jest Słowo Boże… Mt 1, 18-24
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Pan blisko jest, oczekuj Go!


W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Adwentu

1. Ostatni tydzień Adwentu niech będzie wypełniony współpracą z łaską Bożą. Kto jeszcze nie skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania prosimy, by to uczynił. Tak samo z udziałem we Mszy św. roratniej (godz. 6.15).
2. W sobotę, 24 grudnia przypada Wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 6.15, 7.00, 8.30 i 20.00. Nie ma Mszy św. o godz. 17.00 i 18.00.
Na Mszy św. o godz. 6.15 konkurs lampionów i nagrodzenie uczestnictwa w Roratach.
Starajmy się tradycyjnie zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. W uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. o godz. 0.00 (Pasterka), a w ciągu dnia w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy) i o godz. 20.00 (w kościele).
W drugi dzień świąt (św. Szczepana) Msze św. jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.00 (w kaplicy).
4. Kolędy rozpoczynamy po świętach – od wtorku, 27 grudnia.
W czasie kolęd biuro parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 15.30-16.00, a w piątek od godz. 8.00 do 9.00.
5. Kto jeszcze nie posiada opłatka na stół wigilijny pobłogosławionego w naszym Sanktuarium może go odebrać w zakrystii, biurze parafialnym, sklepiku lub na plebanii. Pod chórem do nabycia świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (10 i 22 zł).
Od piątkowego poranka dostępne będzie światełko betlejemskie (w kościele przy chrzcielnicy) – może posłużyć do zapalenia świecy Caritas na stole wigilijnym.
6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz parafii, Domu Pomocy „Samarytanin” oraz na kwiaty.
Kolekta z 11 grudnia: 6 624 zł.
7. Dzisiaj spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św. po Mszy św. o godz.15.00.
8. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy!
Niech Pan Bóg błogosławi w tym ostatnim tygodniu Adwentu.


Złoty jubileusz małżeństwa

Swój Jubileusz 50. rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Janina i Andrzej Stępień z ul. Legionów.
Złotym Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask na dalsze lata kroczenia drogą małżeńskiej miłości!


Rodzinny obrzęd wigilijny

Prowadzący: Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący czyta fragment Ewangelii (Łk 2,1-14). Po nim następuje śpiew kolędy, np. „Wśród nocnej ciszy”, a następnie wspólna modlitwa. Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
• Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
• Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
• Naszych zmarłych (można wymienić ich imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego. Spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wszyscy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”, a następnie łamiąc się opłatkiem składają sobie życzenia.
Ojciec: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.


Intencje mszalne od 18 do 25 grudnia 2022

Niedziela, 18 grudnia
7.30 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (18)
9.30 + Eleonora Wierzbowska (14 r. śm.)
11.00 + Barbara Sztangierska (5 r. śm.)
12.00 + Zbigniew Szymandera (27 r. śm.)
12.30 Suma parafialna – Za Parafian
15.00 + Prakseda i Jan Retmańscy
18.00 + rodzice Anna i Mieczysław Muchewicz, Katarzyna i Feliks Madej oraz siostra Jolanta
20.00 + Gertruda Kuźmierkiewicz (od rodziny Szramków i Prymaków)

Poniedziałek, 19 grudnia
6.15 Za dusze czyśćcowe
7.00 O Boże prowadzenie dla Marty
8.30 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (19)
17.00 + Barbara Piontek (6 r. śm.)
18.00 + Leokadia Skrzyniecka, Ryszard i Brunon

Wtorek, 20 grudnia
6.15 + Halina i Krzysztof Sadowscy
7.00 + Piotr Weber (popogrzebowa)
8.30 + z rodziny Abramowskich i Witkowskich
17.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (20)
18.00 + Franciszek (22 r. śm.), Władysław, Roman, Marzena i Henryk Pokorniewscy

Środa, 21 grudnia
6.15 + Franciszka i Jan, Eryk, Bengt, Roland
7.00 O dary Ducha Św. dla posługujących nam księży
8.30 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (21)
17.00 + Roman (15 r. śm.) i zmarli z rodziny
18.00 + Małgorzata (7 r. śm.)

Czwartek, 22 grudnia
6.15 + z rodziny Huzar i Wawrzków oraz Franciszka, Elżbieta i Władysław
7.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (22)
8.30 + Danuta Karpus (popogrzebowa)
17.00 + Teresa Wrzesińska (1 r. śm.), Marian Wrzesiński (17 r. śm.), Zbigniew Wrzesiński (28 r. śm.), dziadkowie Wrzesińscy i Konklewscy
18.00 + Joanna, Jerzy i Maria

Piątek, 23 grudnia
6.15 + Ewa Rygielska (od Krystyny Czarneckiej)
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Ani
8.30 O miłosierdzie Boże dla Marka
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (23)
18.00 + Zbyszek Prokopiuk (z okazji urodzin)

Sobota, 24 grudnia
6.15 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (24)
7.00 + Adam i Daniela Wojciak
8.30 + Andrzej Pekowski i zmarli z rodziny z obojga stron
20.00 + ks. Bogdan Lesiński
20.00 Dziękczynna z okazji 30 rocz. ślubu Aleksandry i Marka Jabłońskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo
20.00 + Janina, Marian, Waldemar Robaczewscy

Niedziela, 25 grudnia
0.00 Pasterka – Za parafian
7.30 + Romuald Niesterow (11 r. śm.)
9.30 O błogosławieństwo Boże i z prośbą o opiekę MBNP dla Alicji i Henryki (z okazji urodzin)11.00 + z rodziny Włodarskich, Grajewskich, Ochocińskich i Olbrychów
12.00 (kaplica) nie ma tej Mszy św.!
12.30 + bracia Wacław i Piotr (w r. śm.) oraz pozostali bracia i rodzice Rutkowscy
15.00 + rodzice Halina i Kazimierz Markowscy, zmarli z ich rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk (25)