22 stycznia 2023 roku, III Niedziela Zwykła

Żywe jest Słowo Boże… Mt 4, 12-23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Modlitwa św. Jana Pawła II o jedność chrześcijan
Zanośmy nasze modlitwy i módlmy się razem: Niech wszyscy stanowią jedno.
Aby od tej chwili chrześcijanie dawali wspólne świadectwo służby Twojemu Królestwu;
Aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie połączyły się w szukaniu pełnej jedności;


W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za wychowawców:
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.


Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele Powszechnym przeżywana jest jako Niedziela Słowa Bożego. Sięgajmy po Słowo Boże w Piśmie św. – niech będzie ono naszym duchowym pokarmem. Okazją ku temu niech będzie kolęda.
2. Przeżywamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Czyńcie dobro, szukacie sprawiedliwości” (Iz 1,17). Włączajmy się w tę modlitwę, zwłaszcza z naszymi braćmi i siostrami z innych wspólnot chrześcijańskich.
3. Jutro comiesięczne spotkanie grupy modlitewnej św. Ojca Pio po Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do włączania się w tę wspólnotę.
4. Wraz z Kościołem Domowy zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd w przyszłą niedzielę, 29 stycznia po Mszy św. o godz. 15.00 w kaplicy.
5. Przebieg kolędy:
Niedziela, 22.01: Rolnicza 1-31 (nieparzyste).
Poniedziałek, 23.01: Rolnicza – parzyste, Grudziądzka za cmentarzem (CKII).
Wtorek, 24.01: Elektryczna, Gazowa, Techniczna, Orląt Lwowskich.
Środa, 25.01: Maszynowa, Kombajnowa, Tramwajowa.
Czwartek, 26.01: Kozacka 5, 7, 9, Długa 49.
Piątek, 27.01: Lotników.
Sobota, 28.01: Św. Faustyny, Kozacka 10-18 i 13, 15.
Niedziela, 29.01: Kozacka 22-58.

Kto nie może przyjąć kolędy prosimy o zgłoszenie terminu uzupełniającego.
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, jak również za wszelkie dary serca z racji kolędy na rzecz parafii i funkcjonowanie Domu Pomocy „Samarytanin”. Siostry Katarzynki dziękują za wsparcie ich domu dla uzależnionych (10 091 zł). W przyszłą niedzielę zbiórka pieniężna do puszek na cele charytatywne.
Otrzymaliśmy rachunek za gaz dla ogrzewania samego kościoła za grudzień ubiegłego roku – 19 961 zł i za ogrzewanie kaplicy – 3 152 zł. Z powodu jednak poważnych kosztów informujemy, że jeśli temperatura na zewnątrz będzie wyższa niż + 5°C ogrzewanie będzie wyłączone. Kolekta z 15 stycznia: 6 843 zł.
7. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy jak najserdeczniej wszystkich, którzy z nami się modlili i życzymy, by wszystkim na horyzoncie życia wschodziło światło Jezusa Miłosiernego!


Intencje mszalne od 22 do 29 stycznia 2023

Niedziela, 22 stycznia
7.30 O błogosławieństwo Boże dla członków Róży Różańcowej Matki Boskiej Fatimskiej i ich rodzin oraz o życie wieczne dla zmarłych członków tej Róży i ich rodzin
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 22)
9.30 + rodzice Halina i Kazimierz
11.00 + Kunegunda i Franciszek oraz zmarli z rodziny
12.00 (kaplica) + Jan Szatkowski (2 r. śm.)
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Zbigniew Jabłoński (15 r. śm.), rodzice z obojga stron
18.00 + Danuta Karpus (od pracowników Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK)
20.00 + Franciszek Kużel (37 r. śm.)

Poniedziałek, 23 stycznia
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam księży
8.30 + Krystyna Romaniuk (popogrzebowa)
17.00 + Honorata Rabenda (greg. 23)
18.00 + Krystyn Wanatowska (popogrzebowa)

Wtorek, 24 stycznia
7.00 + Honorata Rabenda (greg. 24)
8.30 + Stanisław Bolewski (popogrzebowa)
17.00 + Helena i Antoni Gajlewicz
18.00 O zdrowie dla Anny i Stanisława

Środa, 25 stycznia
7.00 O łaski Boże dla Moniki
8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Edwarda

17.00 + Amelia Karpińska, Janina Kierel i zmarli z rodzin
18.00 + Honorata Rabenda (greg. 25)

Czwartek, 26 stycznia
7.00 + Lidia Zaklikowska (popogrzebowa)
8.30 + Teresa Szulc (popogrzebowa)
17.00 + Henryk Ciechacki (22 r. śm.)
18.00 + + Honorata Rabenda (greg. 26)

Piątek, 27 stycznia
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 27)
8.30 + Bogumiła, Zenobia, Jan Grzecznowscy
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Urszula Sadkowska (11 r. śm.)
18.00 + Piotr Ruszkowski

Sobota, 28 stycznia
7.00 + Jan Trela (popogrzebowa)
8.30 + Jan Płachta
8.30 + Zdzisław Składanowski (popogrzebowa)
17.00 + Honorata Rabenda (greg. 28)
18.00 + Kazimierz (2 r. śm.)

Niedziela, 29 stycznia
7.30 + Honorata Rabenda (greg. 29)
9.30 + Leszek Rudnicki (2 r. śm.) i rodzice
11.00 + Waleria i Wojciech Borkowscy oraz Halina, Kajetan i Andrzej Kisiccy
12.00 (kaplica) + Jakub Nowatkowski (10 r. śm.)
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Mieczysław Pietruszyński (10 r. śm.)
18.00 + Franciszek Gimiński (od rodziny Durczaków)
20.00 + Jan Rybicki (22 r. śm.)