12 marca 2023 roku, III Niedziela Wielkiego Postu

Żywe jest Słowo Boże… J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».


Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023 (cz. 2)

I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ewangelia opowiada, że Jezus „przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Tu jest „szczyt”, cel podróży. Po wejściu, przebywając z Jezusem na wysokiej górze trzem uczniom zostaje dana łaska ujrzenia Go w Jego chwale, jaśniejącego nadprzyrodzonym światłem, które nie pochodziło z zewnątrz, ale promieniowało z Niego samego. Boskie piękno tej wizji było nieporównywalnie większe niż jakikolwiek trud, jaki uczniowie mogliby podjąć, wchodząc na Tabor. Podobnie jak w każdej trudnej górskiej wyprawie: w miarę wchodzenia trzeba skoncentrować spojrzenie na ścieżce, ale panorama, która otwiera się na końcu, zaskakuje i odpłaca swoim cudem. Także proces synodalny często wydaje się żmudny i chwilami możemy się zniechęcić. Ale to, co czeka nas na końcu, to niewątpliwie coś wspaniałego i zaskakującego, co pomoże nam lepiej zrozumieć wolę Boga i naszą misję w służbie Jego królestwa.
Doświadczenie uczniów na górze Tabor zostaje dodatkowo ubogacone, gdy obok przemienionego Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz, uosabiając odpowiednio Prawo i Proroków (por. Mt 17, 3). Nowość Chrystusa jest wypełnieniem Starego Przymierza i obietnic: jest nierozerwalnie związana z dziejami relacji Boga ze swoim ludem i odsłania jej głęboki sens. Podobnie proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus stagnacji i improwizowanego eksperymentowania.
Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie – Za ofiary nadużyć:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.


Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu

1. W Wielkim Poście zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzywej i Gorzkich Żali.
Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.20.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 14.30, 16.30 – z udziałem dzieci, po Mszy św. o godz. 18.00 i o godz. 20.00 – z udziałem młodzieży.
2. Spotkanie z rodzicami dzieci klas III dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00.
3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, ofiary na ogrzewanie kościoła i kaplicy (7 621 zł). Cały czas trwa weryfikacja faktur za gaz (od września do grudnia 2022 roku).
Bóg zapłać za ofiary na polskich misjonarzy (3523 zł).
Informujemy, że nasza Pani Organistka ma przedłużone zwolnienie lekarskie do 3 kwietnia br. Według prawa pracy w tej sytuacji nie możemy szukać nowego organisty. Koszty związane z tą absencją (częściowa pensja i zasiłek chorobowy od początku 2022 roku) obciążyły parafię na ponad 20 tys. zł. Dlatego serdecznie jesteśmy wdzięczni Panu Tomaszowi Pliszczyńskiemu (pierwszy nasz organista) za bezinteresowny śpiew i grę na organach w dni powszednie o godz. 7.00 oraz za dyspozycyjność Panu Jankowi Franciszkowskiemu (ostatni organista) za jego posługę.
Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku dochodowego na nasz Dom Pomocy „Samarytanin”.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej możemy odbierać w biurze parafialnym i sklepiku lub zakrystii.
4. Dziękujemy za udział w rekolekcjach oraz organizację uroczystości Bierzmowania naszej młodzieży. Módlmy się w ich intencji.
5. Zachęcamy do nabywania i lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.

Pozdrawiamy wszystkich jak najserdeczniej i życzymy, by czas Wielkiego Postu kształtował w nasz wyobraźnię miłosierdzia.


Intencje mszalne od 12 do 19 marca 2023

Niedziela, 12 marca
7.30 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 11)
9.30 + Wiesław (3 r. śm.) oraz Wacława i Benedykt Zielińscy
11.00 + Edward Kalinowski (10 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron, brat Janusz, Adam i Małgorzata
12.00 (kaplica) + Stanisław Domański
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Stanisława Zasadowska (37 r. śm.)
18.00 + rodzice, bracia i zmarli z rodziny Witkowskich
20.00 + Krzysztof Karbowiński, rodzice
z obojga stron oraz zmarli z rodziny

Poniedziałek, 13 marca
7.00 O dary Ducha Świętego dla posługujących nam kapłanów
8.30 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 12)
17.00 + Michalina Jankowska (62 r. śm.)
18.00 O potrzebne łaski, dar wiary i miłości dla Franciszka (z okazji 18. urodzin)

Wtorek, 14 marca
7.00 + rodzice Aleksandra i Józef Wilczewscy
8.30 + Kazimierz Krajewicz (popogrzebowa)
17.00 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 13)
18.00 + Maria (25 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogackich

Środa, 15 marca
7.00 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 14)
8.30 + Jacek Borzestowski (popogrzebowa)
17.00 + Franciszek (6 r. śm.) i Weronika Kardas
18.00 + Kazimierz Krajewicz (od brata Marka z rodziną z Laskownicy Małej)

Czwartek, 16 marca
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny (z okazji urodzin)
8.30 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 15)
17.00 + Dorota Redlewska (od przyjaciół)
18.00 + Apolonia i Józef Stępińscy

Piątek, 17 marca
7.00 + Zenon Sołtysiński (popogrzebowa)
8.30 + Regina Ubiorska (15 r. śm.), Kazimierz i zmarli z rodziny
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Józefa i Hieronim Zielińscy
18.00 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 16)

Sobota, 18 marca
7.00 + rodzice Maria i Franciszek (1 r. śm.) Szczepańscy oraz brat Krzysztof Szczepański
8.30 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 17)
17.00 + Stanisław Tomaszewski
18.00 + Zbyszek Prokopiuk (z okazji imienin)

Niedziela, 19 marca
7.30 + Kazimiera Maćkiewicz (greg. 18)
9.30 + Jan i Zuzanna, Józef i Marianna Lis, Stanisław Reczuch
11.00 + Anna i Franciszek oraz bracia Czesław, Piotr, Tadeusz i Wacław Rutkowscy
12.00 (kaplica) Za dusze czyśćcowe
12.30 Suma – Za Parafian
15.00 + Bogdan Symonowicz (z okazji imienin)
18.00 + z rodziny Bandrowskich
20.00 + Józef Zejfer

W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o podejście do zakrystii!